ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB002973

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 25 มิ.ย. 53 เวลา 18:03 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับข้ออื่น

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ในเรื่องรามเกียรติ์ พระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของผู้ใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าขณะนี้มีคลื่นลมในทะเลจัด จึงขอให้เรือเล็กทุกชนิดงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเลระมัดระวังคลื่นลมดังกล่าว” ข้อความนี้เป็นเรื่องประเภทใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

“กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าขณะนี้มีคลื่นลมในทะเลจัด จึงขอให้เรือเล็กทุกชนิดงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเลระมัดระวังคลื่นลมดังกล่าว” ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

“กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าขณะนี้มีคลื่นลมในทะเลจัด จึงขอให้เรือเล็กทุกชนิดงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเลระมัดระวังคลื่นลมดังกล่าว” ข้อความนี้น่าจะเกิดในจังหวัดใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จงเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1 หมองหมาย 2 ลอบกล้ำ 3 อันใดย้ำแก้มแม่ 4 ยุงเหลือบฤาริ้นพราย

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากข้อความในข้อ 8. มีสัตว์ที่กินเลือดเป็นอาหารกี่ชนิด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

"จดหมายและของฝากที่คุณตาส่งไปให้หลานได้รับแล้ว หลานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ของฝากถูกใจหลานมากครับ โดยเฉพาะย่ามผ้าฝ้าย เมื่อหลานสะพายไปโรงเรียน เพื่อนๆ ต่างชอบย่ามผ้าฝ้าย" (หนังสือเรียนภาษาไทย) จดหมายฉบับนี้จัดเป็นจดหมายประเภทใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

"จดหมายและของฝากที่คุณตาส่งไปให้หลานได้รับแล้ว หลานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ของฝากถูกใจหลานมากครับ โดยเฉพาะย่ามผ้าฝ้าย เมื่อหลานสะพายไปโรงเรียน เพื่อนๆ ต่างชอบย่ามผ้าฝ้าย" (หนังสือเรียนภาษาไทย) จากจดหมายพอสันนิษฐานว่าคุณตาอยู่ที่จังหวัดใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

"จดหมายและของฝากที่คุณตาส่งไปให้หลานได้รับแล้ว หลานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ของฝากถูกใจหลานมากครับ โดยเฉพาะย่ามผ้าฝ้าย เมื่อหลานสะพายไปโรงเรียน เพื่อนๆ ต่างชอบย่ามผ้าฝ้าย" (หนังสือเรียนภาษาไทย) การใช้คำในข้อใดแสดงสถานภาพของหลาน

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากข้อ 11. ข้อความนี้เป็นภาษาถิ่นภาคใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำคล้องจองกัน 2 คำ

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อความใดใช้คำตรงความหมาย

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

"ประโยชน์ของลีลาวดีนั้นมิได้มีเฉพาะความสวยงามของลำต้น ดอก ใบ แต่ละส่วนยังมีสรรพคุณต่างกันออกไปอย่างใบถ้านำใบแห้งมาชงน้ำร้อนใช้รักษาโรคหืดหรือนำใบสดมาลนไฟให้ร้อนแก้ปวดบวม เปลือกรากใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน เป็นยาถ่าย ขับฤดู แก้ไข้ เนื้อไม้เป็นยาแก้ไอ" (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) ข้อความนี้กล่าวถึงข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

"ประโยชน์ของลีลาวดีนั้นมิได้มีเฉพาะความสวยงามของลำต้น ดอก ใบ แต่ละส่วนยังมีสรรพคุณต่างกันออกไปอย่างใบถ้านำใบแห้งมาชงน้ำร้อนใช้รักษาโรคหืดหรือนำใบสดมาลนไฟให้ร้อนแก้ปวดบวม เปลือกรากใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน เป็นยาถ่าย ขับฤดู แก้ไข้ เนื้อไม้เป็นยาแก้ไอ" (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) โรคใดที่เกี่ยวข้องเฉพาะสตรี

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

"ประโยชน์ของลีลาวดีนั้นมิได้มีเฉพาะความสวยงามของลำต้น ดอก ใบ แต่ละส่วนยังมีสรรพคุณต่างกันออกไปอย่างใบถ้านำใบแห้งมาชงน้ำร้อนใช้รักษาโรคหืดหรือนำใบสดมาลนไฟให้ร้อนแก้ปวดบวม เปลือกรากใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน เป็นยาถ่าย ขับฤดู แก้ไข้ เนื้อไม้เป็นยาแก้ไอ" (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) ส่วนใดของลีลาวดีที่นำมารักษาอาการหืดหอบ

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“กินหน่อยน่า จะได้โตเร็วๆ” เป็นคำพูดลักษณะใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับข้ออื่น

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ในเรื่องรามเกียรติ์ พระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของผู้ใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าขณะนี้มีคลื่นลมในทะเลจัด จึงขอให้เรือเล็กทุกชนิดงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเลระมัดระวังคลื่นลมดังกล่าว” ข้อความนี้เป็นเรื่องประเภทใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

“กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าขณะนี้มีคลื่นลมในทะเลจัด จึงขอให้เรือเล็กทุกชนิดงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเลระมัดระวังคลื่นลมดังกล่าว” ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

“กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าขณะนี้มีคลื่นลมในทะเลจัด จึงขอให้เรือเล็กทุกชนิดงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเลระมัดระวังคลื่นลมดังกล่าว” ข้อความนี้น่าจะเกิดในจังหวัดใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จงเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1 หมองหมาย 2 ลอบกล้ำ 3 อันใดย้ำแก้มแม่ 4 ยุงเหลือบฤาริ้นพราย

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากข้อความในข้อ 8. มีสัตว์ที่กินเลือดเป็นอาหารกี่ชนิด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

"จดหมายและของฝากที่คุณตาส่งไปให้หลานได้รับแล้ว หลานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ของฝากถูกใจหลานมากครับ โดยเฉพาะย่ามผ้าฝ้าย เมื่อหลานสะพายไปโรงเรียน เพื่อนๆ ต่างชอบย่ามผ้าฝ้าย" (หนังสือเรียนภาษาไทย) จดหมายฉบับนี้จัดเป็นจดหมายประเภทใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

"จดหมายและของฝากที่คุณตาส่งไปให้หลานได้รับแล้ว หลานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ของฝากถูกใจหลานมากครับ โดยเฉพาะย่ามผ้าฝ้าย เมื่อหลานสะพายไปโรงเรียน เพื่อนๆ ต่างชอบย่ามผ้าฝ้าย" (หนังสือเรียนภาษาไทย) จากจดหมายพอสันนิษฐานว่าคุณตาอยู่ที่จังหวัดใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

"จดหมายและของฝากที่คุณตาส่งไปให้หลานได้รับแล้ว หลานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ของฝากถูกใจหลานมากครับ โดยเฉพาะย่ามผ้าฝ้าย เมื่อหลานสะพายไปโรงเรียน เพื่อนๆ ต่างชอบย่ามผ้าฝ้าย" (หนังสือเรียนภาษาไทย) การใช้คำในข้อใดแสดงสถานภาพของหลาน

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากข้อ 11. ข้อความนี้เป็นภาษาถิ่นภาคใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำคล้องจองกัน 2 คำ

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อความใดใช้คำตรงความหมาย

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

"ประโยชน์ของลีลาวดีนั้นมิได้มีเฉพาะความสวยงามของลำต้น ดอก ใบ แต่ละส่วนยังมีสรรพคุณต่างกันออกไปอย่างใบถ้านำใบแห้งมาชงน้ำร้อนใช้รักษาโรคหืดหรือนำใบสดมาลนไฟให้ร้อนแก้ปวดบวม เปลือกรากใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน เป็นยาถ่าย ขับฤดู แก้ไข้ เนื้อไม้เป็นยาแก้ไอ" (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) ข้อความนี้กล่าวถึงข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

"ประโยชน์ของลีลาวดีนั้นมิได้มีเฉพาะความสวยงามของลำต้น ดอก ใบ แต่ละส่วนยังมีสรรพคุณต่างกันออกไปอย่างใบถ้านำใบแห้งมาชงน้ำร้อนใช้รักษาโรคหืดหรือนำใบสดมาลนไฟให้ร้อนแก้ปวดบวม เปลือกรากใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน เป็นยาถ่าย ขับฤดู แก้ไข้ เนื้อไม้เป็นยาแก้ไอ" (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) โรคใดที่เกี่ยวข้องเฉพาะสตรี

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

"ประโยชน์ของลีลาวดีนั้นมิได้มีเฉพาะความสวยงามของลำต้น ดอก ใบ แต่ละส่วนยังมีสรรพคุณต่างกันออกไปอย่างใบถ้านำใบแห้งมาชงน้ำร้อนใช้รักษาโรคหืดหรือนำใบสดมาลนไฟให้ร้อนแก้ปวดบวม เปลือกรากใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน เป็นยาถ่าย ขับฤดู แก้ไข้ เนื้อไม้เป็นยาแก้ไอ" (สมุนไพรเพื่อสุขภาพ) ส่วนใดของลีลาวดีที่นำมารักษาอาการหืดหอบ

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“กินหน่อยน่า จะได้โตเร็วๆ” เป็นคำพูดลักษณะใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน