ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB002967

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 25 มิ.ย. 53 เวลา 10:54 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“ร่วมจิตเป็นหนึ่งเดียว แม้น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใคร แรงจ้ำที่พร้อมใจ แข่งครั้งใดได้ชัยครอง” คำประพันธ์นี้กล่าวตรงกับข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” จุดประสงค์ของคำประพันธ์นี้คือข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“บ้านของสายสมรเปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมหน้าบ้านจะอยู่ริมน้ำ สวนอยู่หลังบ้าน แต่ปัจจุบันสวนกลายเป็นหน้าบ้าน” ข้อความนี้เป็นการเขียนประเภทใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

“บางคนกินข้าวเจ้า บางคนกินข้าวเหนียว บางคนกินขนมปัง บ้างชอบกินไก่ กินขนมเค้ก” ข้อความนี้แสดงความแตกต่างในวัฒนธรรมข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

"แม่ของเด็กเขาบอกว่าไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ เล่นสนุกๆ เพื่อม่วนซื่นในครอบครัว" คำว่า "ม่วนซื่น" หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

รามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณทดน้ำ เป็นเนื้อเรื่องต่อมาจากตอนใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายตรงกับศัพท์ “พรรณบุปผา”

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

คำศัพท์ข้อใดที่หมายถึง “เวลาเย็น”

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

"ข้อสอบปีนี้หินมาก แต่ฉันก็ทำได้" คำว่า "หิน" เป็นภาษาระดับใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไม่ตรงความหมาย

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อความใดเป็นภาษาพูด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ที่พระเจ้าแผ่นดินเขียนจดหมายได้ถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อความที่มีอยู่ในบัตรเชิญ

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การพูดในข้อใดผู้ฟังจึงจะเกิดอารมณ์คล้อยตาม

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

โคลงสี่สุภาพ 1 บท มีบังคับคำเอกคำโทในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

“มีปัญหาร่วมดูแลแก้ปัญหา ร่วมปรึกษาด้วยถ้อยทีที่สร้างสรรค์ ไว้วางใจและให้เกียรติเป็นสำคัญ ร่วมแบ่งปันประโยชน์ได้ให้เป็นธรรม” ข้อความนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เอื้องอินทจักรเป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย ลำต้นเรียว ออกดอกเป็นช่อ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม คนไทยส่วนใหญ่ชอบเพราะกลิ่นหอม จากข้อความนี้ ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อความใดไม่ใช่ข้อเท็จจริง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สมัยนี้ใครๆ ก็พกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ราคาแพง แบบถ่ายรูปได้ เล่นเกมได้ ฟังเพลงได้ ระวังกันไว้เถอะจะถูกขโมย ขโมยก็เป็นพวกเพื่อนๆ กันเองนั่นแหละ เวลาเกิดเรื่องไม่มีผู้รับผิดชอบ โรงเรียนก็ถือว่าได้ห้ามปรามแล้ว ข้อความนี้ให้ข้อคิดอะไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดคือแหล่งข้อมูลการค้นคว้าข่าวสารและความรู้ที่ทันสมัยและรวดเร็ว

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“ร่วมจิตเป็นหนึ่งเดียว แม้น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใคร แรงจ้ำที่พร้อมใจ แข่งครั้งใดได้ชัยครอง” คำประพันธ์นี้กล่าวตรงกับข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” จุดประสงค์ของคำประพันธ์นี้คือข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“บ้านของสายสมรเปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมหน้าบ้านจะอยู่ริมน้ำ สวนอยู่หลังบ้าน แต่ปัจจุบันสวนกลายเป็นหน้าบ้าน” ข้อความนี้เป็นการเขียนประเภทใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

“บางคนกินข้าวเจ้า บางคนกินข้าวเหนียว บางคนกินขนมปัง บ้างชอบกินไก่ กินขนมเค้ก” ข้อความนี้แสดงความแตกต่างในวัฒนธรรมข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

"แม่ของเด็กเขาบอกว่าไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ เล่นสนุกๆ เพื่อม่วนซื่นในครอบครัว" คำว่า "ม่วนซื่น" หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

รามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณทดน้ำ เป็นเนื้อเรื่องต่อมาจากตอนใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายตรงกับศัพท์ “พรรณบุปผา”

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

คำศัพท์ข้อใดที่หมายถึง “เวลาเย็น”

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

"ข้อสอบปีนี้หินมาก แต่ฉันก็ทำได้" คำว่า "หิน" เป็นภาษาระดับใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไม่ตรงความหมาย

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อความใดเป็นภาษาพูด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ที่พระเจ้าแผ่นดินเขียนจดหมายได้ถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อความที่มีอยู่ในบัตรเชิญ

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การพูดในข้อใดผู้ฟังจึงจะเกิดอารมณ์คล้อยตาม

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

โคลงสี่สุภาพ 1 บท มีบังคับคำเอกคำโทในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

“มีปัญหาร่วมดูแลแก้ปัญหา ร่วมปรึกษาด้วยถ้อยทีที่สร้างสรรค์ ไว้วางใจและให้เกียรติเป็นสำคัญ ร่วมแบ่งปันประโยชน์ได้ให้เป็นธรรม” ข้อความนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เอื้องอินทจักรเป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย ลำต้นเรียว ออกดอกเป็นช่อ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม คนไทยส่วนใหญ่ชอบเพราะกลิ่นหอม จากข้อความนี้ ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อความใดไม่ใช่ข้อเท็จจริง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สมัยนี้ใครๆ ก็พกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ราคาแพง แบบถ่ายรูปได้ เล่นเกมได้ ฟังเพลงได้ ระวังกันไว้เถอะจะถูกขโมย ขโมยก็เป็นพวกเพื่อนๆ กันเองนั่นแหละ เวลาเกิดเรื่องไม่มีผู้รับผิดชอบ โรงเรียนก็ถือว่าได้ห้ามปรามแล้ว ข้อความนี้ให้ข้อคิดอะไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดคือแหล่งข้อมูลการค้นคว้าข่าวสารและความรู้ที่ทันสมัยและรวดเร็ว

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน