ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่25

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002963

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 24 มิ.ย. 53 เวลา 16:53 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่คือข้อใดสำคัญที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแต่ละจังหวัดจึงแตกต่างกัน

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

หนุ่มสาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอพยพเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ เพราะสาเหตุใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ระนองเป็นจังหวัดที่เรียกกันว่าเป็นเมืองฝน 8 แดด 4 หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

บริเวณที่มีคนไปสร้างบ้านเรือนอยู่มากจะเป็นบริเวณใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เมื่อมีการย้ายถิ่นสู่เมืองใหญ่ๆ ผลที่ตามมาคือข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การเกิดฤดูกาล กลางวัน กลางคืน เราเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าอะไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

วัตถุธรรมชาติที่ทับถมปกคลุมผิวโลก เช่น เศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ แร่ธาตุต่างๆ คือลักษณะของข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

มนูต้องการศึกษาเรื่องราวของจังหวัดบ้านเกิดของเขาคือจังหวัดหนองคาย เขาควรศึกษาอย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะทางธรรมชาติของภาคเหนือ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ภาคใดอุดมสมบูรณ์ที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดหมายถึง สัตว์ป่าสงวน

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ส่งผลต่ออุปนิสัยของผู้คนในภาคเหนือที่มีความเป็นมิตร ภาษาพูดไพเราะอ่อนหวาน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เหตุใดคนในภาคกลางนิยมปลูกเรือนยกพื้นสูง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เพลงเต้นกำรำเคียวเป็นการละเล่นของภาคใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงย้ายถิ่นฐาน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การย้ายถิ่นทำให้เกิดปัญหาในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

นักเดินทาง นักท่องเที่ยวใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ในข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้แผนที่จะต้องรู้และเข้าใจคืออะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่คือข้อใดสำคัญที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแต่ละจังหวัดจึงแตกต่างกัน

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

หนุ่มสาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอพยพเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ เพราะสาเหตุใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ระนองเป็นจังหวัดที่เรียกกันว่าเป็นเมืองฝน 8 แดด 4 หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

บริเวณที่มีคนไปสร้างบ้านเรือนอยู่มากจะเป็นบริเวณใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เมื่อมีการย้ายถิ่นสู่เมืองใหญ่ๆ ผลที่ตามมาคือข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การเกิดฤดูกาล กลางวัน กลางคืน เราเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าอะไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

วัตถุธรรมชาติที่ทับถมปกคลุมผิวโลก เช่น เศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ แร่ธาตุต่างๆ คือลักษณะของข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

มนูต้องการศึกษาเรื่องราวของจังหวัดบ้านเกิดของเขาคือจังหวัดหนองคาย เขาควรศึกษาอย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต และลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะทางธรรมชาติของภาคเหนือ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ภาคใดอุดมสมบูรณ์ที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดหมายถึง สัตว์ป่าสงวน

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ส่งผลต่ออุปนิสัยของผู้คนในภาคเหนือที่มีความเป็นมิตร ภาษาพูดไพเราะอ่อนหวาน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เหตุใดคนในภาคกลางนิยมปลูกเรือนยกพื้นสูง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เพลงเต้นกำรำเคียวเป็นการละเล่นของภาคใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงย้ายถิ่นฐาน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การย้ายถิ่นทำให้เกิดปัญหาในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

นักเดินทาง นักท่องเที่ยวใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ในข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้แผนที่จะต้องรู้และเข้าใจคืออะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน