ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002959

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 24 มิ.ย. 53 เวลา 16:21 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

โครงการทฤษฎีใหม่ คือข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คำว่า “สหกรณ์” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ส่งเสริมบุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง ยกระดับผลผลิตและสร้างพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

นอกจากการให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในการจัดสหกรณ์โรงเรียนแล้ว นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังในเรื่องใดอีก

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคุณธรรมเรื่องการพึ่งตนเองแล้วยังเน้นคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การลดค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การแข่งขันทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดผลอย่างไรต่อประชาชน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ความหมายของสหกรณ์ข้อใดที่ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เศรษฐกิจพอเพียงเน้นข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

นโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อจุดประสงค์ใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กระบวนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการที่มีค่า ข้อความนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับอะไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่มีความจำเป็นตามมาคืออะไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ปัจจัย 4 สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การที่จะผลิตสินค้าออกจำหน่ายผู้ผลิตจะต้องทำอย่างไรก่อนจึงจะขายสินค้าได้มาก

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบริโภคที่ควบคู่กับการประหยัด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สิ่งที่ทำให้เกิดผลผลิตและบริการได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ข้อใดคือความหมายของการประกอบการ

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตสินค้า

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ธนาคารที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามได้แก่ธนาคารประเภทใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

โครงการทฤษฎีใหม่ คือข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คำว่า “สหกรณ์” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ส่งเสริมบุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง ยกระดับผลผลิตและสร้างพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

นอกจากการให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในการจัดสหกรณ์โรงเรียนแล้ว นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังในเรื่องใดอีก

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคุณธรรมเรื่องการพึ่งตนเองแล้วยังเน้นคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การลดค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การแข่งขันทางเศรษฐกิจจะทำให้เกิดผลอย่างไรต่อประชาชน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ความหมายของสหกรณ์ข้อใดที่ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เศรษฐกิจพอเพียงเน้นข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

นโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อจุดประสงค์ใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กระบวนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการที่มีค่า ข้อความนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับอะไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่มีความจำเป็นตามมาคืออะไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ปัจจัย 4 สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การที่จะผลิตสินค้าออกจำหน่ายผู้ผลิตจะต้องทำอย่างไรก่อนจึงจะขายสินค้าได้มาก

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการบริโภคที่ควบคู่กับการประหยัด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สิ่งที่ทำให้เกิดผลผลิตและบริการได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ข้อใดคือความหมายของการประกอบการ

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตสินค้า

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ธนาคารที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามได้แก่ธนาคารประเภทใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน