ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่20

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002953

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 24 มิ.ย. 53 เวลา 14:49 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม , ภูมิศาสตร์และท้องถิ่น

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ดินเสื่อม น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ และการเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง เกิดจากเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าป่าไม้ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมื่อฝนตก

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ปัจจุบันบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพราะเหตุผลอะไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดคือความสำคัญของน้ำ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ลักษณะบ้านเรือนไทยเป็นบ้านลักษณะโปร่ง ลมถ่ายเทได้สะดวก เกิดจากอิทธิพลในการปลูกสร้างบ้านเรือนในภูมิอากาศลักษณะใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จังหวัดใดบ้างที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ประชาชนจะนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ในภูมิประเทศแบบใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใด ที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างน้อยในภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ผู้คนตั้งถิ่นฐานน้อยแต่เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

อากาศในเขตร้อนชื้นจะมีเชื้อโรคที่มีผลต่อคนในภูมิภาคนั้น โรคที่พบคือ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เหตุใดภาคกลางจึงเหมาะต่อการเพาะปลูกมากกว่าภาคอื่นๆ

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จังหวัดในภาคตะวันตก

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแม่น้ำสายสำคัญในภาคเหนือ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จังหวัดใดอยู่ในภาคตะวันออก

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย น้ำซึมผ่านได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพเป็นอย่างไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศของภาคใดที่แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นทิวเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ และส่วนที่เป็นชายฝั่งทะเล

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนของซีกโลกเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่าใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดภาคใต้จึงมีฝนตกชุกตลอดปี

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ดินเสื่อม น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ และการเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง เกิดจากเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าป่าไม้ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมื่อฝนตก

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ปัจจุบันบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพราะเหตุผลอะไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดคือความสำคัญของน้ำ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ลักษณะบ้านเรือนไทยเป็นบ้านลักษณะโปร่ง ลมถ่ายเทได้สะดวก เกิดจากอิทธิพลในการปลูกสร้างบ้านเรือนในภูมิอากาศลักษณะใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จังหวัดใดบ้างที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ประชาชนจะนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ในภูมิประเทศแบบใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใด ที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างน้อยในภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ผู้คนตั้งถิ่นฐานน้อยแต่เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

อากาศในเขตร้อนชื้นจะมีเชื้อโรคที่มีผลต่อคนในภูมิภาคนั้น โรคที่พบคือ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เหตุใดภาคกลางจึงเหมาะต่อการเพาะปลูกมากกว่าภาคอื่นๆ

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จังหวัดในภาคตะวันตก

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแม่น้ำสายสำคัญในภาคเหนือ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จังหวัดใดอยู่ในภาคตะวันออก

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย น้ำซึมผ่านได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพเป็นอย่างไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศของภาคใดที่แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นทิวเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ และส่วนที่เป็นชายฝั่งทะเล

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนของซีกโลกเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่าใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดภาคใต้จึงมีฝนตกชุกตลอดปี

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน