ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่16

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002945

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 24 มิ.ย. 53 เวลา 10:43 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เมื่อชีวิตเกิดปัญหา แล้วหาทางแก้ปัญหาจนสำเร็จเป็นการปฏิบัติตามคุณธรรมข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายว่า “พระไตรปิฎก”

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พุทธศาสนสุภาษิตใดที่ตรงกับ “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้”

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ชาดกในแต่ละเรื่องมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ในเรื่องมหาอุกกุสชาดก การมีมิตรไมตรีกับคนดีจะเกิดผลอย่างไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การไหว้พระสวดมนต์เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ลักษณะใดเป็นความสำคัญของกรรม

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

แนวทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ตรงกับอริยสัจ 4 ข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดประกาศธรรมที่ตรัสรู้แล้วแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

หัวข้อธรรมที่ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” มีความสำคัญอย่างไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พระพุทธรัตนะ มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เกษมเป็นคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแสดงว่าเขาเป็นคนเช่นไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ปุโรหิตผู้ฉลาดในเรื่อง สัพพทาฐิชาดก ในครั้งนั้น ได้เกิดเป็นใครในครั้งนี้

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เขตพุทธาวาส มีความสำคัญอย่างไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ความหมายในข้อใดที่แปลว่า การบวชเป็นสามเณร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรได้ ต้องมีอายุเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“การเข้าค่ายพุทธบุตร” มีเป้าหมายอย่างไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สิ่งของที่ประเคนพระได้ตลอดเวลา คือข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สิ่งของที่ไม่สมควรประเคนถวายพระภิกษุสงฆ์ คือข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แสงดาวศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำรงชีวิต แสงดาวได้ชื่อว่าเป็นอะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เมื่อชีวิตเกิดปัญหา แล้วหาทางแก้ปัญหาจนสำเร็จเป็นการปฏิบัติตามคุณธรรมข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดมีความหมายว่า “พระไตรปิฎก”

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พุทธศาสนสุภาษิตใดที่ตรงกับ “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้”

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ชาดกในแต่ละเรื่องมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ในเรื่องมหาอุกกุสชาดก การมีมิตรไมตรีกับคนดีจะเกิดผลอย่างไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การไหว้พระสวดมนต์เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ลักษณะใดเป็นความสำคัญของกรรม

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

แนวทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ตรงกับอริยสัจ 4 ข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดประกาศธรรมที่ตรัสรู้แล้วแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

หัวข้อธรรมที่ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” มีความสำคัญอย่างไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พระพุทธรัตนะ มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เกษมเป็นคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแสดงว่าเขาเป็นคนเช่นไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ปุโรหิตผู้ฉลาดในเรื่อง สัพพทาฐิชาดก ในครั้งนั้น ได้เกิดเป็นใครในครั้งนี้

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เขตพุทธาวาส มีความสำคัญอย่างไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ความหมายในข้อใดที่แปลว่า การบวชเป็นสามเณร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรได้ ต้องมีอายุเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“การเข้าค่ายพุทธบุตร” มีเป้าหมายอย่างไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สิ่งของที่ประเคนพระได้ตลอดเวลา คือข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สิ่งของที่ไม่สมควรประเคนถวายพระภิกษุสงฆ์ คือข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แสงดาวศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำรงชีวิต แสงดาวได้ชื่อว่าเป็นอะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน