ประถมปลาย

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่19

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCPB002691

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 1 มิ.ย. 53 เวลา 11:25 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สารและสมบัติของสาร

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

สารในข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การแยกสารเนื้อผสมที่ไม่ละลายน้ำต้องใช้วิธีใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สารละลายเกลือมีจุดเดือดเท่าไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้าใส่น้ำแข็งในแก้วที่มีน้ำแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ข้อความใดไม่ใช่การสังเกต

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้าเราต้องการน้ำกลั่นเพื่อใช้ในการทดลอง 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ควรใช้เครื่องมือชนิดใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ถ่านไฟฉายโดยทั่วไปกระแสไฟฟ้ามีแรงเคลื่อนเท่าใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ก๊าซชนิดใดอัดเข้าไปในลูกโป่งสวรรค์ทำให้ลูกโป่งลอยได้

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สารในข้อใดมีฤทธิ์เป็นเบส

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สารเคมีในข้อใดจำเป็นต่อมนุษย์โดยทั่วไปมากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

หน่วยมาตรฐานในระบบเอสไอใช้หน่วยใดวัดอุณหภูมิ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จุดที่อุณหภูมิคงที่ของเหลวกลายเป็นไอเรียกว่าอย่างไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่เราแยกสารออกจากกันโดยการกลั่นลำดับก่อน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

วิธีที่ดีที่สุดในการแยกสารพิมเสนกับสารส้มออกจากกัน คือข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

วิธีประหยัดที่สุดที่จะแยกน้ำมันในน้ำ คือข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 77-78 (1) น้ำกลายเป็นไอ (2) น้ำเป็นน้ำแข็ง (3) ไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำ (4) น้ำแข็งกลายเป็นน้ำ ข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการรับความร้อน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 77-78 (1) น้ำกลายเป็นไอ (2) น้ำเป็นน้ำแข็ง (3) ไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำ (4) น้ำแข็งกลายเป็นน้ำ ข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการคายความร้อน

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ช้อนประเภทใดที่ควรนำมาตักน้ำส้มสายชูจึงจะไม่เกิดพิษต่อร่างกาย

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ของเหลวในร่างกายข้อใดที่มีฤทธิ์เป็นกรด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

สารในข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การแยกสารเนื้อผสมที่ไม่ละลายน้ำต้องใช้วิธีใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สารละลายเกลือมีจุดเดือดเท่าไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้าใส่น้ำแข็งในแก้วที่มีน้ำแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ข้อความใดไม่ใช่การสังเกต

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้าเราต้องการน้ำกลั่นเพื่อใช้ในการทดลอง 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ควรใช้เครื่องมือชนิดใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ถ่านไฟฉายโดยทั่วไปกระแสไฟฟ้ามีแรงเคลื่อนเท่าใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ก๊าซชนิดใดอัดเข้าไปในลูกโป่งสวรรค์ทำให้ลูกโป่งลอยได้

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สารในข้อใดมีฤทธิ์เป็นเบส

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สารเคมีในข้อใดจำเป็นต่อมนุษย์โดยทั่วไปมากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

หน่วยมาตรฐานในระบบเอสไอใช้หน่วยใดวัดอุณหภูมิ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จุดที่อุณหภูมิคงที่ของเหลวกลายเป็นไอเรียกว่าอย่างไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่เราแยกสารออกจากกันโดยการกลั่นลำดับก่อน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

วิธีที่ดีที่สุดในการแยกสารพิมเสนกับสารส้มออกจากกัน คือข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

วิธีประหยัดที่สุดที่จะแยกน้ำมันในน้ำ คือข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 77-78 (1) น้ำกลายเป็นไอ (2) น้ำเป็นน้ำแข็ง (3) ไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำ (4) น้ำแข็งกลายเป็นน้ำ ข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการรับความร้อน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 77-78 (1) น้ำกลายเป็นไอ (2) น้ำเป็นน้ำแข็ง (3) ไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำ (4) น้ำแข็งกลายเป็นน้ำ ข้อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการคายความร้อน

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ช้อนประเภทใดที่ควรนำมาตักน้ำส้มสายชูจึงจะไม่เกิดพิษต่อร่างกาย

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ของเหลวในร่างกายข้อใดที่มีฤทธิ์เป็นกรด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน