ประถมปลาย

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่12

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCPB002677

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 31 พ.ค. 53 เวลา 11:24 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

หินในข้อใดที่เราสามารถพบซากฟอสซิลได้

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอิทธิพลสำคัญในการเกิดหินแปร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กลุ่มผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตจำพวกใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพิษต่อระบบนิเวศวิทยา ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับกาฝากกับต้นไม้ใหญ่

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

บุคคลในข้อใดที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ทำลายชีวบริเวณ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมีหลายแบบ ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ดินสีอะไรที่เหมาะนำมาปลูกพืชให้เจริญงอกงาม

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่เมื่อปล่อยเข้าสู่บรรยากาศจะไปทำลายโอโซน

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง ……… เป็นวิธีที่จุลินทรีย์ใช้แพร่พันธุ์เร็วที่สุด ในแป้งข้าวหมากมีจุลชีวันชื่อ ………… อยู่ ใบแห้ง รากเน่า เป็นโทษของ …………

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จุลินทรีย์ในข้อใดที่สามารถนำมาสกัดเป็นยาเพนิซิลลินได้

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่เหตุผลที่นิยมใช้ปรอทในการบรรจุในเทอร์มอมิเตอร์ (1) ปรอทไม่เกาะข้างหลอดแก้ว (2) ปรอทมีราคาถูกหาซื้อง่าย (3) ปรอทเป็นตัวกลางทึบแสงทำให้มองเห็นได้ชัดเจน (4) ปรอททำให้บริสุทธิ์ได้ง่าย (5) ปรอทแข็งตัวและเดือดได้ยาก (6) ปรอทเปลี่ยนสถานะได้เร็ว

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดมีระดับอุณหภูมิเท่ากัน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

วัตถุชนิดใดที่เหมาะนำมาทำวัสดุกันความร้อนได้ดีที่สุด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ทำไมเราถึงรู้สึกอบอ้าวก่อนที่ฝนจะตก

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ในเทอร์มอมิเตอร์ เราจะสังเกตเห็นสีแดงอยู่ในหลอดเทอร์มอมิเตอร์ อยากทราบว่าเป็นสีของอะไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สารเคมีคืออะไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด (1) น้ำมันเบนซิน (2) น้ำแป้ง (3) น้ำสลัด (4) น้ำเชื่อม (5) สังกะสี

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

หินในข้อใดที่เราสามารถพบซากฟอสซิลได้

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอิทธิพลสำคัญในการเกิดหินแปร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กลุ่มผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตจำพวกใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพิษต่อระบบนิเวศวิทยา ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับกาฝากกับต้นไม้ใหญ่

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

บุคคลในข้อใดที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ทำลายชีวบริเวณ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมีหลายแบบ ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ดินสีอะไรที่เหมาะนำมาปลูกพืชให้เจริญงอกงาม

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่เมื่อปล่อยเข้าสู่บรรยากาศจะไปทำลายโอโซน

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง ……… เป็นวิธีที่จุลินทรีย์ใช้แพร่พันธุ์เร็วที่สุด ในแป้งข้าวหมากมีจุลชีวันชื่อ ………… อยู่ ใบแห้ง รากเน่า เป็นโทษของ …………

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จุลินทรีย์ในข้อใดที่สามารถนำมาสกัดเป็นยาเพนิซิลลินได้

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่เหตุผลที่นิยมใช้ปรอทในการบรรจุในเทอร์มอมิเตอร์ (1) ปรอทไม่เกาะข้างหลอดแก้ว (2) ปรอทมีราคาถูกหาซื้อง่าย (3) ปรอทเป็นตัวกลางทึบแสงทำให้มองเห็นได้ชัดเจน (4) ปรอททำให้บริสุทธิ์ได้ง่าย (5) ปรอทแข็งตัวและเดือดได้ยาก (6) ปรอทเปลี่ยนสถานะได้เร็ว

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดมีระดับอุณหภูมิเท่ากัน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

วัตถุชนิดใดที่เหมาะนำมาทำวัสดุกันความร้อนได้ดีที่สุด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ทำไมเราถึงรู้สึกอบอ้าวก่อนที่ฝนจะตก

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ในเทอร์มอมิเตอร์ เราจะสังเกตเห็นสีแดงอยู่ในหลอดเทอร์มอมิเตอร์ อยากทราบว่าเป็นสีของอะไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สารเคมีคืออะไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด (1) น้ำมันเบนซิน (2) น้ำแป้ง (3) น้ำสลัด (4) น้ำเชื่อม (5) สังกะสี

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน