มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่26

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002595

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ค. 53 เวลา 15:01 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

กำหนดให้ a = -5, b = -2 และ c = 4 ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ของกำหนดให้ a = -5, b = -2 และ c = 4 ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ของ
ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

แสงมีความเร็วประมาณ 3 × 10⁸ เมตรต่อวินาที ถ้าแสงใช้เวลาในการเดินทางมายังโลก 9 นาที โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 6/30
คำถาม :

พ่อค้าเหมาไข่คละขนาดมาจำนวน 300 ฟอง ในราคาฟองละ 1.55 บาท จากนั้นพ่อค้าได้คัดไข่ออกเป็น 2 ขนาด โดยคัดขนาดใหญ่ได้ 216 ฟอง จะขายในราคาฟองละ 1.90 บาท และขนาดเล็กมี 84 ฟอง จะขายในราคาฟองละ 1.60 บาท เมื่อขายหมดจะได้กำไรเท่าไร

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ไปรยามีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง วัยแรกใช้ไป 1/4 ของเงินที่ที่มีอยู่ วันที่สองใช้ไป 3/4 ของเงินที่ใช้ไปในครั้งแรก วันที่สามใช้ไปอีก 2/7 ของเงินที่ใช้ในสองวันแรกรวมกัน และยังเหลือเงินอีก 700 บาท เดิมไปรยามีเงินเท่าไร

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ธิดามีเงินอยู่ 2/5 ของเงินที่ยาใจมีอยู่ ต่อมาธิดาได้รับเงินอีก 3/4 ของเงินที่เขามีอยู่ ทำให้เขามีเงินอยู่ในขณะนี้ 350 บาท ใครมีเงินมากกว่าและมากกว่าเป็นจำนวนเท่าไร

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

จำนวน 2,000,000 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของจำนวนใด

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ในปี พ.ศ. 2544 ประชากรไทยกลุ่มอายุ 15-19 ปี ที่เป็นชายมีจำนวน 2,811,838 คน เป็นหญิง 2,748,266 คน ประชากรชายมากกว่าประชากรหญิงประมาณกี่หมื่นคน

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

สินค้าชิ้นหนึ่งติดราคาไว้ 5,050 บาท ถ้าทางร้านประกาศลดราคา 15% ส่วนลดของสินค้าชิ้นนี้ประมาณกี่บาท

ข้อที่ 13/30
คำถาม :ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ปัจจุบันตี๋มีอายุเป็น 2/3 ของอายุหมวย อีก 12 ปีข้างหน้า ตี๋จะมีอายุเป็น 4/5 ของอายุหมวย ปัจจุบันตี๋มีอายุกี่ปี

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ในจังหวัดหนึ่งมีจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิงเป็น 5 : 4 ถ้าจังหวัดนี้มีจำนวนประชากรทั้งหมด 192,600 คน จะมีจำนวนประชากรชายกี่คน

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

กำหนดให้ a = -5, b = -2 และ c = 4 ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ของกำหนดให้ a = -5, b = -2 และ c = 4 ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ของ
ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

แสงมีความเร็วประมาณ 3 × 10⁸ เมตรต่อวินาที ถ้าแสงใช้เวลาในการเดินทางมายังโลก 9 นาที โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 21/30
คำถาม :

พ่อค้าเหมาไข่คละขนาดมาจำนวน 300 ฟอง ในราคาฟองละ 1.55 บาท จากนั้นพ่อค้าได้คัดไข่ออกเป็น 2 ขนาด โดยคัดขนาดใหญ่ได้ 216 ฟอง จะขายในราคาฟองละ 1.90 บาท และขนาดเล็กมี 84 ฟอง จะขายในราคาฟองละ 1.60 บาท เมื่อขายหมดจะได้กำไรเท่าไร

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ไปรยามีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง วัยแรกใช้ไป 1/4 ของเงินที่ที่มีอยู่ วันที่สองใช้ไป 3/4 ของเงินที่ใช้ไปในครั้งแรก วันที่สามใช้ไปอีก 2/7 ของเงินที่ใช้ในสองวันแรกรวมกัน และยังเหลือเงินอีก 700 บาท เดิมไปรยามีเงินเท่าไร

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ธิดามีเงินอยู่ 2/5 ของเงินที่ยาใจมีอยู่ ต่อมาธิดาได้รับเงินอีก 3/4 ของเงินที่เขามีอยู่ ทำให้เขามีเงินอยู่ในขณะนี้ 350 บาท ใครมีเงินมากกว่าและมากกว่าเป็นจำนวนเท่าไร

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

จำนวน 2,000,000 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของจำนวนใด

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ในปี พ.ศ. 2544 ประชากรไทยกลุ่มอายุ 15-19 ปี ที่เป็นชายมีจำนวน 2,811,838 คน เป็นหญิง 2,748,266 คน ประชากรชายมากกว่าประชากรหญิงประมาณกี่หมื่นคน

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

สินค้าชิ้นหนึ่งติดราคาไว้ 5,050 บาท ถ้าทางร้านประกาศลดราคา 15% ส่วนลดของสินค้าชิ้นนี้ประมาณกี่บาท

ข้อที่ 28/30
คำถาม :ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ปัจจุบันตี๋มีอายุเป็น 2/3 ของอายุหมวย อีก 12 ปีข้างหน้า ตี๋จะมีอายุเป็น 4/5 ของอายุหมวย ปัจจุบันตี๋มีอายุกี่ปี

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ในจังหวัดหนึ่งมีจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิงเป็น 5 : 4 ถ้าจังหวัดนี้มีจำนวนประชากรทั้งหมด 192,600 คน จะมีจำนวนประชากรชายกี่คน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน