มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่22

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002587

จำนวนข้อ

: 26 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ค. 53 เวลา 13:43 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/26
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความยาวด้านคู่ขนาน 22 วา และ 30 วา และมีระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 24 เมตร ถ้าเจ้าของที่ดินประกาศขายในราคา 624,000 บาท ที่ดินผืนนี้ราคาตารางเมตรละเท่าไร

ข้อที่ 2/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆ มีเส้นทแยงมุม AC ยาว 22.5 เซนติเมตร AD = 32.5 เซนติเมตร และ BC = 12.5 เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าไรจากรูป กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆ มีเส้นทแยงมุม AC ยาว 22.5 เซนติเมตร AD = 32.5 เซนติเมตร และ BC = 12.5 เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าไร
ข้อที่ 3/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AB = 12 เซนติเมตร และ BC = 16 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา เมื่อกำหนดให้ π ≈ 3.14จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AB = 12 เซนติเมตร และ BC = 16 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา เมื่อกำหนดให้ π ≈ 3.14
ข้อที่ 4/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม OAB = มุม OBC = มุม OCD = มุม ODE = 90 องศา , OA = AB = BC = CD = 3 นิ้ว และ OE = 7.5 นิ้ว พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ODE เป็นเท่าไรจากรูป กำหนดให้ มุม OAB = มุม OBC = มุม OCD = มุม ODE = 90 องศา , OA = AB = BC = CD = 3 นิ้ว และ OE = 7.5 นิ้ว พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ODE เป็นเท่าไร
ข้อที่ 5/26
คำถาม :

จากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึมนี้จากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึมนี้
ข้อที่ 6/26
คำถาม :

รถบรรทุกคันหนึ่ง ส่วนที่เป็นกระบะรถยาว 4 เมตร กว้าง 2 เมตร และสูง 2 เมตร ถ้ามีข้าวโพดอยู่ 48,000 ลิตร จะต้องบรรทุกข้าวโพดกี่เที่ยว

ข้อที่ 7/26
คำถาม :

ท่อน้ำประปาทรงกระบอกท่อนหนึ่งยาว 3 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42 เซนติเมตร และหนา 4 เซนติเมตร พื้นที่วงแหวนหัวและท้ายของท่อประปาเป็นเท่าไร

ข้อที่ 8/26
คำถาม :

ยายเอียดต้องการทำขนมเทียนทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้มีฐานยาวด้านละ 5 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จำนวน 200 ห่อ ถ้าขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้งประมาณครึ่งห่อ จะต้องใช้แป้งทั้งหมดกี่ลิตร

ข้อที่ 9/26
คำถาม :

กรวยกลมและทรงกระบอกตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและสูงเท่ากัน กรวยกลมมีปริมาตร 128 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทรงกระบอกมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 10/26
คำถาม :

ตะกั่วทรงกลมตันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร เมื่อนำมาหลอมและทำเป็นทรงกระบอกตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตร จะได้ทรงกระบอกตันกี่แท่ง

ข้อที่ 11/26
คำถาม :

เรือลำหนึ่งเมื่อแล่นตามน้ำเป็นเวลา 1/2 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 12 กิโลเมตร แต่เมื่อแล่นทวนน้ำในเวลาที่เท่ากัน ได้ระยะทาง 10 กิโลเมตร อัตราเร็วของกระแสน้ำและอัตราเร็วเรือในน้ำนิ่งเป็นเท่าไร ตามลำดับ

ข้อที่ 12/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE , AE = BC = 3 เซนติเมตร และ EC = 1 เซนติเมตร ส่วนของเส้นตรง DE ยาวกี่เซนติเมตรจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE , AE = BC = 3 เซนติเมตร และ EC = 1 เซนติเมตร ส่วนของเส้นตรง DE ยาวกี่เซนติเมตร
ข้อที่ 13/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , AB = 12 นิ้ว , AE = 10 นิ้ว และ CD = 48 นิ้ว ส่วนของเส้นตรง DE ยาวเท่าไรจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , AB = 12 นิ้ว , AE = 10 นิ้ว และ CD = 48 นิ้ว ส่วนของเส้นตรง DE ยาวเท่าไร
ข้อที่ 14/26
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความยาวด้านคู่ขนาน 22 วา และ 30 วา และมีระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 24 เมตร ถ้าเจ้าของที่ดินประกาศขายในราคา 624,000 บาท ที่ดินผืนนี้ราคาตารางเมตรละเท่าไร

ข้อที่ 15/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆ มีเส้นทแยงมุม AC ยาว 22.5 เซนติเมตร AD = 32.5 เซนติเมตร และ BC = 12.5 เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าไรจากรูป กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆ มีเส้นทแยงมุม AC ยาว 22.5 เซนติเมตร AD = 32.5 เซนติเมตร และ BC = 12.5 เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าไร
ข้อที่ 16/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AB = 12 เซนติเมตร และ BC = 16 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา เมื่อกำหนดให้ π ≈ 3.14จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AB = 12 เซนติเมตร และ BC = 16 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา เมื่อกำหนดให้ π ≈ 3.14
ข้อที่ 17/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม OAB = มุม OBC = มุม OCD = มุม ODE = 90 องศา , OA = AB = BC = CD = 3 นิ้ว และ OE = 7.5 นิ้ว พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ODE เป็นเท่าไรจากรูป กำหนดให้ มุม OAB = มุม OBC = มุม OCD = มุม ODE = 90 องศา , OA = AB = BC = CD = 3 นิ้ว และ OE = 7.5 นิ้ว พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ODE เป็นเท่าไร
ข้อที่ 18/26
คำถาม :

จากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึมนี้จากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึมนี้
ข้อที่ 19/26
คำถาม :

รถบรรทุกคันหนึ่ง ส่วนที่เป็นกระบะรถยาว 4 เมตร กว้าง 2 เมตร และสูง 2 เมตร ถ้ามีข้าวโพดอยู่ 48,000 ลิตร จะต้องบรรทุกข้าวโพดกี่เที่ยว

ข้อที่ 20/26
คำถาม :

ท่อน้ำประปาทรงกระบอกท่อนหนึ่งยาว 3 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42 เซนติเมตร และหนา 4 เซนติเมตร พื้นที่วงแหวนหัวและท้ายของท่อประปาเป็นเท่าไร

ข้อที่ 21/26
คำถาม :

ยายเอียดต้องการทำขนมเทียนทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้มีฐานยาวด้านละ 5 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จำนวน 200 ห่อ ถ้าขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้งประมาณครึ่งห่อ จะต้องใช้แป้งทั้งหมดกี่ลิตร

ข้อที่ 22/26
คำถาม :

กรวยกลมและทรงกระบอกตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและสูงเท่ากัน กรวยกลมมีปริมาตร 128 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทรงกระบอกมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 23/26
คำถาม :

ตะกั่วทรงกลมตันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร เมื่อนำมาหลอมและทำเป็นทรงกระบอกตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร และสูง 5 เซนติเมตร จะได้ทรงกระบอกตันกี่แท่ง

ข้อที่ 24/26
คำถาม :

เรือลำหนึ่งเมื่อแล่นตามน้ำเป็นเวลา 1/2 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 12 กิโลเมตร แต่เมื่อแล่นทวนน้ำในเวลาที่เท่ากัน ได้ระยะทาง 10 กิโลเมตร อัตราเร็วของกระแสน้ำและอัตราเร็วเรือในน้ำนิ่งเป็นเท่าไร ตามลำดับ

ข้อที่ 25/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE , AE = BC = 3 เซนติเมตร และ EC = 1 เซนติเมตร ส่วนของเส้นตรง DE ยาวกี่เซนติเมตรจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE , AE = BC = 3 เซนติเมตร และ EC = 1 เซนติเมตร ส่วนของเส้นตรง DE ยาวกี่เซนติเมตร
ข้อที่ 26/26
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , AB = 12 นิ้ว , AE = 10 นิ้ว และ CD = 48 นิ้ว ส่วนของเส้นตรง DE ยาวเท่าไรจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , AB = 12 นิ้ว , AE = 10 นิ้ว และ CD = 48 นิ้ว ส่วนของเส้นตรง DE ยาวเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน