มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่21

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002585

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ค. 53 เวลา 11:09 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต , การหาพื้นที่และปริมาตร , ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

นำทรงกระบอกตันที่ทำจากตะกั่วซึ่งมีรัศมี 9 เซนติเมตร และสูง 4 เซนติเมตร มาหลอมทำเป็นลูกปืนให้มีรัศมี 0.6 เซนติเมตร จะได้ลูกปืนประมาณกี่ลูก

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

กรวยอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานยาว 16 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ถ้าตัดยอดกรวยออกในแนวขนานกับฐานกรวย และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน ส่วนที่ตัดออกได้ 8 เซนติเมตร ปริมาตรของส่วนที่เหลือเป็นกี่เท่าของส่วนที่ตัดออก

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE, AB = 42 เซนติเมตร, BD = 30 เซนติเมตร และ AC = 49 เซนติเมตร ความยาวของด้าน CE ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE, AB = 42 เซนติเมตร, BD = 30 เซนติเมตร และ AC = 49 เซนติเมตร ความยาวของด้าน CE ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 4/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, AB = a + 1, AO = 1, OD = a และ CD = a + 4 ความยาวของด้าน AB ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, AB = a + 1, AO = 1, OD = a และ CD = a + 4 ความยาวของด้าน AB ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ความยาวของด้าน DE ตรงกับข้อใดความยาวของด้าน DE ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 6/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม AED = มุม ACB, AE = 1.7 เซนติเมตร, ED = 1.02 เซนติเมตร และ BC = 5.25 เซนติเมตร ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ มุม AED = มุม ACB, AE = 1.7 เซนติเมตร, ED = 1.02 เซนติเมตร และ BC = 5.25 เซนติเมตร ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 7/30
คำถาม :

นิพนธ์ยืนห่างจากเสาธง 16 เมตร มองเห็นยอดเสาธงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับยอดตึก ถ้าตึกสูง 96 เมตร และเสาธงสูง 32 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาธงกับตึกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

นายหนึ่งมองปลายเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งและมองผ่านไปเห็นยอดตึกหลังหนึ่งพอดี ถ้าเสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้ากับตึกเป็น 28 เมตร และระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้ากับจุดที่นายหนึ่งยืนอยู่เป็น 4 เมตร ตึกสูงเท่าไร

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 8 เมตร และความยาวรอบสนามไม่เกิน 120 เมตร สนามนี้มีความยาวด้านกว้างเป็นเท่าไร

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ต้องการตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และไม่ให้เหลือเศษจะต้องตัดกระดาษยาวด้านละเท่าไร และตัดได้กี่แผ่น

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ผ้าผืนหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้าง 41.2 เซนติเมตร ด้านยาวยาว 55.4 เซนติเมตร ถ้าตัดมุมทั้งสี่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วให้ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 5.5 เซนติเมตร ผ้าผืนนี้เมื่อถูกตัดมุมแล้วมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

แจ๊คกับโจเป็นพี่น้องกัน เช้าวันหนึ่งเวลา 6.00 น. แจ๊คออกเดินทางเพื่อไปร่วมงานที่ต่างอำเภอ โดยขับรถด้วยอัตราเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โจออกเดินทางเวลา 6.15 น. เพื่อไปร่วมงานเดียวกันกับแจ๊ค โดยขับรถด้วยอัตราเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรากฏว่าถึงสถานที่จัดงานทันแจ๊คพอดี ระยะทางจากบ้านถึงสถานที่จัดงานกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

โลหะผสมอย่างหนึ่งประกอบด้วยทองแดงและทองคำขาวในอัตราส่วน 7 : 3 ถ้าโลหะชิ้นนี้มีส่วนประกอบของทองคำขาว 18 กรัม จะมีน้ำหนักเท่าไร

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

สนามฟุตบอลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งกว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร ต้องการปูหญ้าแผ่นซึ่งแต่ละแผ่นกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ให้เต็มสนามต้องใช้หญ้าแผ่นทั้งหมดกี่แผ่น

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

นำทรงกระบอกตันที่ทำจากตะกั่วซึ่งมีรัศมี 9 เซนติเมตร และสูง 4 เซนติเมตร มาหลอมทำเป็นลูกปืนให้มีรัศมี 0.6 เซนติเมตร จะได้ลูกปืนประมาณกี่ลูก

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

กรวยอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานยาว 16 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ถ้าตัดยอดกรวยออกในแนวขนานกับฐานกรวย และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน ส่วนที่ตัดออกได้ 8 เซนติเมตร ปริมาตรของส่วนที่เหลือเป็นกี่เท่าของส่วนที่ตัดออก

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE, AB = 42 เซนติเมตร, BD = 30 เซนติเมตร และ AC = 49 เซนติเมตร ความยาวของด้าน CE ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE, AB = 42 เซนติเมตร, BD = 30 เซนติเมตร และ AC = 49 เซนติเมตร ความยาวของด้าน CE ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 19/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, AB = a + 1, AO = 1, OD = a และ CD = a + 4 ความยาวของด้าน AB ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, AB = a + 1, AO = 1, OD = a และ CD = a + 4 ความยาวของด้าน AB ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ความยาวของด้าน DE ตรงกับข้อใดความยาวของด้าน DE ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 21/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม AED = มุม ACB, AE = 1.7 เซนติเมตร, ED = 1.02 เซนติเมตร และ BC = 5.25 เซนติเมตร ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ มุม AED = มุม ACB, AE = 1.7 เซนติเมตร, ED = 1.02 เซนติเมตร และ BC = 5.25 เซนติเมตร ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 22/30
คำถาม :

นิพนธ์ยืนห่างจากเสาธง 16 เมตร มองเห็นยอดเสาธงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับยอดตึก ถ้าตึกสูง 96 เมตร และเสาธงสูง 32 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาธงกับตึกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

นายหนึ่งมองปลายเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งและมองผ่านไปเห็นยอดตึกหลังหนึ่งพอดี ถ้าเสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้ากับตึกเป็น 28 เมตร และระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้ากับจุดที่นายหนึ่งยืนอยู่เป็น 4 เมตร ตึกสูงเท่าไร

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 8 เมตร และความยาวรอบสนามไม่เกิน 120 เมตร สนามนี้มีความยาวด้านกว้างเป็นเท่าไร

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ต้องการตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และไม่ให้เหลือเศษจะต้องตัดกระดาษยาวด้านละเท่าไร และตัดได้กี่แผ่น

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ผ้าผืนหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้าง 41.2 เซนติเมตร ด้านยาวยาว 55.4 เซนติเมตร ถ้าตัดมุมทั้งสี่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วให้ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 5.5 เซนติเมตร ผ้าผืนนี้เมื่อถูกตัดมุมแล้วมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

แจ๊คกับโจเป็นพี่น้องกัน เช้าวันหนึ่งเวลา 6.00 น. แจ๊คออกเดินทางเพื่อไปร่วมงานที่ต่างอำเภอ โดยขับรถด้วยอัตราเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โจออกเดินทางเวลา 6.15 น. เพื่อไปร่วมงานเดียวกันกับแจ๊ค โดยขับรถด้วยอัตราเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรากฏว่าถึงสถานที่จัดงานทันแจ๊คพอดี ระยะทางจากบ้านถึงสถานที่จัดงานกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

โลหะผสมอย่างหนึ่งประกอบด้วยทองแดงและทองคำขาวในอัตราส่วน 7 : 3 ถ้าโลหะชิ้นนี้มีส่วนประกอบของทองคำขาว 18 กรัม จะมีน้ำหนักเท่าไร

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

สนามฟุตบอลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งกว้าง 30 เมตร ยาว 80 เมตร ต้องการปูหญ้าแผ่นซึ่งแต่ละแผ่นกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ให้เต็มสนามต้องใช้หญ้าแผ่นทั้งหมดกี่แผ่น

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน