มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่20

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002583

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ค. 53 เวลา 10:57 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต , การหาพื้นที่และปริมาตร

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้างยาว 10.5 เซนติเมตร ด้านยาวยาว 20.25 เซนติเมตร ตัดมุมกระดาษออกทั้งสี่มุม โดยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 2.5 เซนติเมตร กระดาษส่วนที่เหลือมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ลุงต๋อยต้องการก่ออิฐกั้นเป็นคอกหมูให้มีความกว้าง 4.4 เมตร ความยาว 6.8 เมตร และให้คอกมีความสูง 1.5 เมตร ถ้าอิฐแต่ละก้อนมีความกว้าง 14 เซนติเมตร ความยาว 24 เซนติเมตร จะต้องใช้อิฐทั้งหมดกี่ก้อน

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

อ๊อดมีที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านยาวยาว 88 เมตร ด้านกว้างยาว 59 เมตร ต้องการล้อมรั้วด้วยลวดหนาม 3 รอบ จะต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดประมาณกี่เมตร

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ในการเดินทางจากบ้านต้อมไปบ้านกิ๊ก ถ้าเดินทางด้วยอัตราเร็ว 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะถึงช้ากว่าเดินทางด้วยอัตราเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ 1/2 ชั่วโมง ระยะทางจากบ้านต้อมถึงบ้านกิ๊กกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ห้องรับแขกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร ถ้าต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งยาวด้านละ 25 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ถ้าด้านคู่ขนานด้านหนึ่งยาว 15 วา และระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานเท่ากับ 50 วา แล้วด้านคู่ขนานอีกด้านหนึ่งยาวกี่เมตร

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ต้นกล้าซื้อที่ดินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน วัดเส้นทแยงมุมได้ 12 วา และ 15 วา ถ้าที่ดินราคาตารางเมตรละ 800 บาท จะต้องจ่ายค่าที่เป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม ABC = มุม BDC = 90 องศา , BC = 12 ซม. และ BD = 9.6 ซม. ถ้ารูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร จงหาความยาวของด้าน ABจากรูป กำหนดให้ มุม ABC = มุม BDC = 90 องศา , BC = 12 ซม. และ BD = 9.6 ซม. ถ้ารูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร จงหาความยาวของด้าน AB
ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จากรูป กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานกว้าง 4.5 ซม. ยาว 6 ซม. และสูง 18 ซม. ความยาวของเส้นทแยงมุม AD ยาวเท่าไรจากรูป กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานกว้าง 4.5 ซม. ยาว 6 ซม. และสูง 18 ซม. ความยาวของเส้นทแยงมุม AD ยาวเท่าไร
ข้อที่ 10/30
คำถาม :

บ้านของกานอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3 กิโลเมตร บ้านของตาลอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 9 กิโลเมตร บ้านของอู๋อยู่ห่างจากบ้านของตาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 7 กิโลเมตร และบ้านของจันอยู่ห่างจากบ้านของอู๋ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 กิโลเมตร อยากทราบว่าบ้านของกานและจันอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

เมื่อเวลา 6.00 น. หนิงเดินทางจากบ้านไปสนามเด็กเล่น ด้วยอัตราเร็ว 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาเวลา 6.40 น. จุ๋มเดินทางออกจากบ้านเดียวกันไปสนามเด็กเล่นด้วยอัตราเร็ว 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรากฏว่าจุ๋มเดินไปถึงสนามเด็กเล่นทันหนิงพอดี ระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่นกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

จากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไรจากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร
ข้อที่ 13/30
คำถาม :

กล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ทั้งหมด 1,392 ตารางนิ้ว กว้าง 12 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว ความสูงของกล่องเป็นเท่าไร

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ท่อนเหล็กกลวงทรงกระบอกท่อนหนึ่งยาว 10 เซนติเมตร เนื้อเหล็กหนา 2 เซนติเมตร และมีพื้นที่ผิวด้านนอก 440 ตารางเซนจิเมตร จะมีพื้นที่ผิวด้านในเท่าไร กำหนด π ≈ 22/7

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีปริมาตร 567 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีความสูง 21 เซนติเมตร จะมีฐานยาวด้านละเท่าไร

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้างยาว 10.5 เซนติเมตร ด้านยาวยาว 20.25 เซนติเมตร ตัดมุมกระดาษออกทั้งสี่มุม โดยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 2.5 เซนติเมตร กระดาษส่วนที่เหลือมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ลุงต๋อยต้องการก่ออิฐกั้นเป็นคอกหมูให้มีความกว้าง 4.4 เมตร ความยาว 6.8 เมตร และให้คอกมีความสูง 1.5 เมตร ถ้าอิฐแต่ละก้อนมีความกว้าง 14 เซนติเมตร ความยาว 24 เซนติเมตร จะต้องใช้อิฐทั้งหมดกี่ก้อน

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

อ๊อดมีที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านยาวยาว 88 เมตร ด้านกว้างยาว 59 เมตร ต้องการล้อมรั้วด้วยลวดหนาม 3 รอบ จะต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดประมาณกี่เมตร

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ในการเดินทางจากบ้านต้อมไปบ้านกิ๊ก ถ้าเดินทางด้วยอัตราเร็ว 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะถึงช้ากว่าเดินทางด้วยอัตราเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ 1/2 ชั่วโมง ระยะทางจากบ้านต้อมถึงบ้านกิ๊กกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ห้องรับแขกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร ถ้าต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งยาวด้านละ 25 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ถ้าด้านคู่ขนานด้านหนึ่งยาว 15 วา และระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานเท่ากับ 50 วา แล้วด้านคู่ขนานอีกด้านหนึ่งยาวกี่เมตร

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ต้นกล้าซื้อที่ดินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน วัดเส้นทแยงมุมได้ 12 วา และ 15 วา ถ้าที่ดินราคาตารางเมตรละ 800 บาท จะต้องจ่ายค่าที่เป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม ABC = มุม BDC = 90 องศา , BC = 12 ซม. และ BD = 9.6 ซม. ถ้ารูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร จงหาความยาวของด้าน ABจากรูป กำหนดให้ มุม ABC = มุม BDC = 90 องศา , BC = 12 ซม. และ BD = 9.6 ซม. ถ้ารูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่ 96 ตารางเซนติเมตร จงหาความยาวของด้าน AB
ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จากรูป กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานกว้าง 4.5 ซม. ยาว 6 ซม. และสูง 18 ซม. ความยาวของเส้นทแยงมุม AD ยาวเท่าไรจากรูป กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานกว้าง 4.5 ซม. ยาว 6 ซม. และสูง 18 ซม. ความยาวของเส้นทแยงมุม AD ยาวเท่าไร
ข้อที่ 25/30
คำถาม :

บ้านของกานอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3 กิโลเมตร บ้านของตาลอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 9 กิโลเมตร บ้านของอู๋อยู่ห่างจากบ้านของตาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 7 กิโลเมตร และบ้านของจันอยู่ห่างจากบ้านของอู๋ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 กิโลเมตร อยากทราบว่าบ้านของกานและจันอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

เมื่อเวลา 6.00 น. หนิงเดินทางจากบ้านไปสนามเด็กเล่น ด้วยอัตราเร็ว 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาเวลา 6.40 น. จุ๋มเดินทางออกจากบ้านเดียวกันไปสนามเด็กเล่นด้วยอัตราเร็ว 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรากฏว่าจุ๋มเดินไปถึงสนามเด็กเล่นทันหนิงพอดี ระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่นกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

จากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไรจากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร
ข้อที่ 28/30
คำถาม :

กล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ทั้งหมด 1,392 ตารางนิ้ว กว้าง 12 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว ความสูงของกล่องเป็นเท่าไร

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ท่อนเหล็กกลวงทรงกระบอกท่อนหนึ่งยาว 10 เซนติเมตร เนื้อเหล็กหนา 2 เซนติเมตร และมีพื้นที่ผิวด้านนอก 440 ตารางเซนจิเมตร จะมีพื้นที่ผิวด้านในเท่าไร กำหนด π ≈ 22/7

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีปริมาตร 567 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีความสูง 21 เซนติเมตร จะมีฐานยาวด้านละเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน