มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่17

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002563

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 7 พ.ค. 53 เวลา 17:19 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จำนวนนับสองจำนวนมี ค.ร.น. เป็น 294 และ ห.ร.ม. เป็น 49 ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 98 อีกจนนวนหนึ่งคือจำนวนใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ค่าของ a, b และ c ในข้อใดที่ทำให้ผลลัพธ์ของ 2ab - 5bc + 3ac มีค่ามากที่สุด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เขียนผลลัพธ์ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ตรงกับข้อใดเขียนผลลัพธ์ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ผลคูณของผลลัพธ์ทั้งสอง มีค่าตรงกับข้อใดผลคูณของผลลัพธ์ทั้งสอง  มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ดาราซื้อส้มมาจำนวนหนึ่ง แบ่งให้พี่สาวและน้องสาวไป 1/4 ของจำนวนส้มทั้งหมด ให้น้องสาวไป 2 กิโลกรัม รวมจำนวนส้มที่แบ่งให้พี่สาวและน้องสาวเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนส้มที่ซื้อมา ดาราซื้อส้มมาทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย 7/18 ของจำนวนนักเรียนทั้งห้อง และมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 12 คน นักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 99,802,100 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ร้านค้าแห่งหนึ่งประกาศลดราคาสินค้าจากป้ายราคา 25% ถ้าบุ๋มบิ๋มต้องการซื้อสินค้าที่ติดป้ายราคา 4,550 บาท จะได้รับส่วนลดประมาณกี่บาท

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

นักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีจำนวน 200 คน นักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 56 คน นักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงกี่คน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ถ้า a : b = 5 : 9 และ b : c = 3 : 2ถ้า  a : b = 5 : 9  และ  b : c = 3 : 2
ข้อที่ 17/40
คำถาม :

แม่แบ่งเงิน 280 บาทให้เอ บี และซี โดยให้เอต่อบีในอัตราส่วน 2 : 3 และให้บีต่อซีในอัตราส่วน 4 : 5 ใครได้รับเงินมากที่สุดและได้รับกี่บาท

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พชรซื้อแตงโมมา 50 ลูก ลูกละ 15 บาท เมื่อนำไปคัดแยกเพื่อขาย ปรากฏว่ามีแตงโมเสียจำนวนหนึ่ง จึงขายเฉพาะลูกที่ไม่เสียในราคาลูกละ 20 บาท เมื่อขายหมดยังได้กำไร 23.2% แตงโมเสียไปจำนวนเท่าไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

บัญชาฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งให้ดอกเบี้ย 12% ต่อปี และหักภาษีดอกเบี้ย 15% เมื่อสิ้นปีบัญชาต้องเสียภาษีดอกเบี้ย 675 บาท บัญชาฝากเงินไว้จำนวนเท่าไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จำนวนนับสองจำนวนมี ค.ร.น. เป็น 294 และ ห.ร.ม. เป็น 49 ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น 98 อีกจนนวนหนึ่งคือจำนวนใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ค่าของ a, b และ c ในข้อใดที่ทำให้ผลลัพธ์ของ 2ab - 5bc + 3ac มีค่ามากที่สุด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เขียนผลลัพธ์ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ตรงกับข้อใดเขียนผลลัพธ์ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผลคูณของผลลัพธ์ทั้งสอง มีค่าตรงกับข้อใดผลคูณของผลลัพธ์ทั้งสอง  มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ดาราซื้อส้มมาจำนวนหนึ่ง แบ่งให้พี่สาวและน้องสาวไป 1/4 ของจำนวนส้มทั้งหมด ให้น้องสาวไป 2 กิโลกรัม รวมจำนวนส้มที่แบ่งให้พี่สาวและน้องสาวเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนส้มที่ซื้อมา ดาราซื้อส้มมาทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย 7/18 ของจำนวนนักเรียนทั้งห้อง และมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 12 คน นักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ 99,802,100 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ร้านค้าแห่งหนึ่งประกาศลดราคาสินค้าจากป้ายราคา 25% ถ้าบุ๋มบิ๋มต้องการซื้อสินค้าที่ติดป้ายราคา 4,550 บาท จะได้รับส่วนลดประมาณกี่บาท

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

นักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีจำนวน 200 คน นักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง 56 คน นักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงกี่คน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ถ้า a : b = 5 : 9 และ b : c = 3 : 2ถ้า  a : b = 5 : 9  และ  b : c = 3 : 2
ข้อที่ 37/40
คำถาม :

แม่แบ่งเงิน 280 บาทให้เอ บี และซี โดยให้เอต่อบีในอัตราส่วน 2 : 3 และให้บีต่อซีในอัตราส่วน 4 : 5 ใครได้รับเงินมากที่สุดและได้รับกี่บาท

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พชรซื้อแตงโมมา 50 ลูก ลูกละ 15 บาท เมื่อนำไปคัดแยกเพื่อขาย ปรากฏว่ามีแตงโมเสียจำนวนหนึ่ง จึงขายเฉพาะลูกที่ไม่เสียในราคาลูกละ 20 บาท เมื่อขายหมดยังได้กำไร 23.2% แตงโมเสียไปจำนวนเท่าไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

บัญชาฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งให้ดอกเบี้ย 12% ต่อปี และหักภาษีดอกเบี้ย 15% เมื่อสิ้นปีบัญชาต้องเสียภาษีดอกเบี้ย 675 บาท บัญชาฝากเงินไว้จำนวนเท่าไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน