มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่16

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002561

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 7 พ.ค. 53 เวลา 17:04 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 3x – y = 6 ตัดแกน Y ที่จุดใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กำหนดให้ y = ax + b เมื่อ a < 0 และ b ≠ 0 กราฟเส้นตรงมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของสมการ 6x – 2ky + 4 = 0 ตัดแกน Y ที่จุด (0, -2) แล้ว k มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใดทำมุมป้านกับแกน X

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของสมการ -2x + 3y – 4 = 0 ผ่านจุด (1, a) และ (b, -2) แล้ว a – 5b มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใด เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันกับกราฟของสมการ 2x – 5y = 6

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ระบบสมการในข้อใดมีคำตอบมากมายไม่จำกัด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของระบบสมการต่อไปนี้  ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้า (c, d) เป็นคำตอบของระบบสมการ 3x – 2y = 6 และ 5x + 3y = 10 แล้ว 2c – 3d มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใด ขนานกับกราฟเส้นตรง 3x + y = 6

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะกราฟของสมการ 2y – 3x = 0

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดที่ไม่อยู่บนกราฟของสมการ 2x – 3y + 6 = 0

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม คู่อันดับ (a, b) เป็นจุดบนกราฟของสมการ 3x – y -11 = 0 ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 4x – 2y +8 = 0 ตัดแกน X และแกน Y ที่จุดใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ระบบสมการในข้อใดไม่มีคำตอบ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 2x – y = 7 และ x = 2/3y – 4 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กำหนดให้ (a, b) เป็นคำตอบของระบบสมการ 2x – 7y = 16 และ 2x + y = 0 ค่าของ ab ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดอยู่ห่างจากคู่อันดับ (-1, 2) เป็นระยะเท่ากัน

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พิกัดของจุดในข้อใด อยู่บนกราฟที่กำหนดให้พิกัดของจุดในข้อใด  อยู่บนกราฟที่กำหนดให้
ข้อที่ 21/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 3x – y = 6 ตัดแกน Y ที่จุดใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กำหนดให้ y = ax + b เมื่อ a < 0 และ b ≠ 0 กราฟเส้นตรงมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของสมการ 6x – 2ky + 4 = 0 ตัดแกน Y ที่จุด (0, -2) แล้ว k มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใดทำมุมป้านกับแกน X

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของสมการ -2x + 3y – 4 = 0 ผ่านจุด (1, a) และ (b, -2) แล้ว a – 5b มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใด เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันกับกราฟของสมการ 2x – 5y = 6

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ระบบสมการในข้อใดมีคำตอบมากมายไม่จำกัด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของระบบสมการต่อไปนี้  ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้า (c, d) เป็นคำตอบของระบบสมการ 3x – 2y = 6 และ 5x + 3y = 10 แล้ว 2c – 3d มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใด ขนานกับกราฟเส้นตรง 3x + y = 6

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะกราฟของสมการ 2y – 3x = 0

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดที่ไม่อยู่บนกราฟของสมการ 2x – 3y + 6 = 0

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม คู่อันดับ (a, b) เป็นจุดบนกราฟของสมการ 3x – y -11 = 0 ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 4x – 2y +8 = 0 ตัดแกน X และแกน Y ที่จุดใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ระบบสมการในข้อใดไม่มีคำตอบ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 2x – y = 7 และ x = 2/3y – 4 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กำหนดให้ (a, b) เป็นคำตอบของระบบสมการ 2x – 7y = 16 และ 2x + y = 0 ค่าของ ab ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดอยู่ห่างจากคู่อันดับ (-1, 2) เป็นระยะเท่ากัน

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พิกัดของจุดในข้อใด อยู่บนกราฟที่กำหนดให้พิกัดของจุดในข้อใด  อยู่บนกราฟที่กำหนดให้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน