มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่15

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002471

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 23 เม.ย. 53 เวลา 16:31 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการตรงกับข้อใด
ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการตรงกับข้อใด
ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการ 3 – x < x – 5 < 2x – 11 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การะเกดซื้อชมพู่จำนวนหนึ่ง ให้น้องไป 12 ผล เหลือชมพู่อยู่ไม่ถึง 9 ผล การะเกิดซื้อชมพู่มากี่ผล

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

แม่ค้าซื้อมะละกอมาสองขนาดรวมกัน 400 ผล เป็นเงิน 8,000 บาท ขายลูกใหญ่ไปราคาลูกละ 30 บาท ลูกเล็กราคาลูกละ 20 บาท เมื่อขายหมดปรากฏว่า ได้กำไรมากกว่า 600 บาท ซื้อมะละกอลูกใหญ่มาน้อยที่สุดกี่ลูก

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ชาวสวนบรรจุลูกสาลี่ใส่ลัง ลังเปล่าแต่ละใบมีน้ำหนัก 4 กิโลกรัม สาลี่แต่ละลูกมีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 0.3 กิโลกรัม ถ้าต้องการบรรจุสาลี่ใส่ลัง ให้มีน้ำหนักรวมกันอย่างน้อยที่สุด 52 กิโลกรัม และมากที่สุด 67 กิโลกรัม เพื่อความคุ้มค่ากับค่าขนส่งและไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่งจำนวนลูกสาลี่ที่บรรจุในแต่ละลังเป็นเท่าไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

โยนเหรียญ 1 อัน 3 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกก้อยอย่างน้อย 2 ครั้งติดกัน เป็นเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ดึงไพ่ 1 ใบ จากสำรับซึ่งมี 52 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่ A โพดำ เป็นเท่าไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

มีสลาก 40 ใบ อยู่ในกล่อง แต่ละใบเขียนหมายเลข 1-40 กำกับไว้ใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบ 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากที่หารด้วย 3 หรือ 6 ลงตัว เป็นเท่าไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เก้งมีถุงเท้าสีแดง สีเหลือง และสีเขียว สีละ 1 คู่ สุ่มหยิบมา 2 ข้างพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าสีต่างกัน เป็นเท่าไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กล่องใบที่หนึ่งบรรจุสลากหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 กล่องใบที่สองบรรจุสลากหมายเลข 6, 7 และ 8 สุ่มหยิบสลาก 1 ใบ จากกล่องแต่ละใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สลากจากกล่องทั้งสองแล้วผลบวกหารด้วย 3 ลงตัว เป็นเท่าไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว สีแดง และสีเขียวปนกันอยู่ 12 ลูก สุ่มหยิบลูกปิงปองจากกล่อง 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกปิงปองสีขาวหรือสีแดงเท่ากับ 2/3 ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกปิงปองสีขาวหรือสีเขียว เท่ากับ 7/12 และความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกปิงปองสีแดงหรือสีเขียวเท่ากับ 3/4 ในกล่องใบนี้มีลูกปิงปองสีขาว สีแดง และสีเขียว อย่างละกี่ลูกตามลำดับ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย 24 คน นักเรียนหญิง 16 คน นักเรียนชายมีความสูงเฉลี่ย 168 เซนติเมตร นักเรียนหญิงมีความสูงเฉลี่ย 152 เซนติเมตร นักเรียนห้องนี้มีความสูงเฉลี่ยกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากน้อยไปมากดังนี้ 3, 3, 3, 3, a, 5, 5, 5, 6, 6, 6, b ถ้าฐานนิยมมี 2 ค่า และไม่เท่ากับ 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5 ค่าของ a และ b ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ 20, 20, x, 15, 15, 12, 10, 10, 10, 8, 8, 4 ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานอยู่ 1.5 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ 45 48 50 52 49 51 53 47 60 56 55 62 49 58 51 65 44 46 50 52 พิสัยของน้ำหนัก ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ 45 48 50 52 49 51 53 47 60 56 55 62 49 58 51 65 44 46 50 52 อันตรภาคชั้น 44-50 มีความถี่ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ 45 48 50 52 49 51 53 47 60 56 55 62 49 58 51 65 44 46 50 52 ถ้าสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น 44-48 จะมีทั้งหมดกี่อันตรภาคชั้น

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 48 เมตร ยาว 84 เมตร ถ้าต้องการปลูกต้นไม้รอบที่ดินผืนนี้ให้แต่ละต้นห่างกันเป็นระยะเท่าๆ กัน ต้องใช้ต้นไม้น้อยที่สุดกี่ต้น

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 18, 102 และ 153 แล้วเหลือเศษ 2 ทุกจำนวน คือจำนวนใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการตรงกับข้อใด
ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการตรงกับข้อใด
ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการ 3 – x < x – 5 < 2x – 11 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การะเกดซื้อชมพู่จำนวนหนึ่ง ให้น้องไป 12 ผล เหลือชมพู่อยู่ไม่ถึง 9 ผล การะเกิดซื้อชมพู่มากี่ผล

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

แม่ค้าซื้อมะละกอมาสองขนาดรวมกัน 400 ผล เป็นเงิน 8,000 บาท ขายลูกใหญ่ไปราคาลูกละ 30 บาท ลูกเล็กราคาลูกละ 20 บาท เมื่อขายหมดปรากฏว่า ได้กำไรมากกว่า 600 บาท ซื้อมะละกอลูกใหญ่มาน้อยที่สุดกี่ลูก

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ชาวสวนบรรจุลูกสาลี่ใส่ลัง ลังเปล่าแต่ละใบมีน้ำหนัก 4 กิโลกรัม สาลี่แต่ละลูกมีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 0.3 กิโลกรัม ถ้าต้องการบรรจุสาลี่ใส่ลัง ให้มีน้ำหนักรวมกันอย่างน้อยที่สุด 52 กิโลกรัม และมากที่สุด 67 กิโลกรัม เพื่อความคุ้มค่ากับค่าขนส่งและไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่งจำนวนลูกสาลี่ที่บรรจุในแต่ละลังเป็นเท่าไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

โยนเหรียญ 1 อัน 3 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกก้อยอย่างน้อย 2 ครั้งติดกัน เป็นเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ดึงไพ่ 1 ใบ จากสำรับซึ่งมี 52 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่ A โพดำ เป็นเท่าไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

มีสลาก 40 ใบ อยู่ในกล่อง แต่ละใบเขียนหมายเลข 1-40 กำกับไว้ใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบ 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากที่หารด้วย 3 หรือ 6 ลงตัว เป็นเท่าไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เก้งมีถุงเท้าสีแดง สีเหลือง และสีเขียว สีละ 1 คู่ สุ่มหยิบมา 2 ข้างพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าสีต่างกัน เป็นเท่าไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กล่องใบที่หนึ่งบรรจุสลากหมายเลข 4, 5, 6 และ 7 กล่องใบที่สองบรรจุสลากหมายเลข 6, 7 และ 8 สุ่มหยิบสลาก 1 ใบ จากกล่องแต่ละใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สลากจากกล่องทั้งสองแล้วผลบวกหารด้วย 3 ลงตัว เป็นเท่าไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว สีแดง และสีเขียวปนกันอยู่ 12 ลูก สุ่มหยิบลูกปิงปองจากกล่อง 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกปิงปองสีขาวหรือสีแดงเท่ากับ 2/3 ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกปิงปองสีขาวหรือสีเขียว เท่ากับ 7/12 และความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกปิงปองสีแดงหรือสีเขียวเท่ากับ 3/4 ในกล่องใบนี้มีลูกปิงปองสีขาว สีแดง และสีเขียว อย่างละกี่ลูกตามลำดับ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย 24 คน นักเรียนหญิง 16 คน นักเรียนชายมีความสูงเฉลี่ย 168 เซนติเมตร นักเรียนหญิงมีความสูงเฉลี่ย 152 เซนติเมตร นักเรียนห้องนี้มีความสูงเฉลี่ยกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากน้อยไปมากดังนี้ 3, 3, 3, 3, a, 5, 5, 5, 6, 6, 6, b ถ้าฐานนิยมมี 2 ค่า และไม่เท่ากับ 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5 ค่าของ a และ b ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ 20, 20, x, 15, 15, 12, 10, 10, 10, 8, 8, 4 ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานอยู่ 1.5 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ 45 48 50 52 49 51 53 47 60 56 55 62 49 58 51 65 44 46 50 52 พิสัยของน้ำหนัก ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ 45 48 50 52 49 51 53 47 60 56 55 62 49 58 51 65 44 46 50 52 อันตรภาคชั้น 44-50 มีความถี่ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ 45 48 50 52 49 51 53 47 60 56 55 62 49 58 51 65 44 46 50 52 ถ้าสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น 44-48 จะมีทั้งหมดกี่อันตรภาคชั้น

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 48 เมตร ยาว 84 เมตร ถ้าต้องการปลูกต้นไม้รอบที่ดินผืนนี้ให้แต่ละต้นห่างกันเป็นระยะเท่าๆ กัน ต้องใช้ต้นไม้น้อยที่สุดกี่ต้น

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 18, 102 และ 153 แล้วเหลือเศษ 2 ทุกจำนวน คือจำนวนใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน