มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่12

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002465

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 22 เม.ย. 53 เวลา 17:42 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากกราฟที่กำหนดให้ พิกัดของจุด A, B, C, D และ E ตรงกับข้อใดจากกราฟที่กำหนดให้ พิกัดของจุด A, B, C, D และ E ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ปัจจุบันก๊อปมีอายุเป็น 1/2 เท่าของอายุป๊อป อีก 6 ปีข้างหน้าก๊อปมีอายุน้อยกว่าป๊อป 12 ปี ปัจจุบันป๊อปมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

โก้มีเงินเป็น 3/4 เท่าของเงินเป้ และเป้มีเงินเป็น 2/3 เท่าของเงินตั๊ก ถ้าตั๊ก เป้ และโก้มีเงินรวมกัน 780 บาท โก้ เป้ และตั๊กมีเงินคนละกี่บาทตามลำดับ

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ภาพที่กำหนดให้ ถ้ามองจากด้านบนตรงกับข้อใดภาพที่กำหนดให้ ถ้ามองจากด้านบนตรงกับข้อใด
ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ภาพที่กำหนดให้ ถ้ามองจากด้านข้างตรงกับข้อใดภาพที่กำหนดให้ ถ้ามองจากด้านข้างตรงกับข้อใด
ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากภาพการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างที่กำหนดให้ ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติข้อใดจากภาพการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างที่กำหนดให้ ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติข้อใด
ข้อที่ 9/40
คำถาม :

น้ำมันผสมสีชนิดบรรจุขวด ขวดละ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร ราคา 12 บาท ชนิดบรรจุปี๊ป ปี๊ปละ 5 ลิตร ราคา 60 บาท น้ำมันชนิดใดแพงกว่ากัน และแพงกว่าเท่าไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ผสมอาหารให้มีโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตในอัตราส่วน 7 : 13 ถ้าผสมอาหาร 360 กรัม จะต้องใช้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอย่างละกี่กรัม

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ซื้อปากกามา 50 แท่ง ราคา 160 บาท ขายปลีกในราคาแท่งละ 4 บาท เมื่อขายหมดจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ซื้อเสื้อมาตัวละ 300 บาท ปิดราคาขายโดยรวมกำไรไว้แล้ว 20% เมื่อขายจะลดให้ผู้ซื้อ 10% จากราคาป้าย ขายเสื้อไปราคาตัวละเท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ตาสีประกาศขายที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านคู่ขนานยาว 40 เมตร และ 50 เมตร ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 15 เมตร ในราคา 472,500 บาท ตาสีขายที่ดินราคาตารางเมตรละเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ชายคนหนึ่งมีที่ดินดังรูป ปลูกบ้านไป 80 ตารางวา ที่เหลือแบ่งให้บุตร 2 คน คนละเท่าๆ กัน บุตรจะได้ที่ดินคนละกี่ตารางเมตรชายคนหนึ่งมีที่ดินดังรูป ปลูกบ้านไป 80 ตารางวา ที่เหลือแบ่งให้บุตร 2 คน คนละเท่าๆ กัน บุตรจะได้ที่ดินคนละกี่ตารางเมตร
ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดสวนหย่อมเท่ากับ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ไม้เท่ากับเท่าไรถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดสวนหย่อมเท่ากับ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ไม้เท่ากับเท่าไร
ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถ้าค่าแรงในการจัดสวนหย่อมเท่ากับ 12,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อหินประดับเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าค่าใช้จ่ายในการซื้อหญ้ามากกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อหินประดับอยู่ 2,100 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดสวนหย่อมเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี มุม BAC เป็นมุมยอด และ AD = AE จงหาว่า ΔBEC ≌ ΔCDB ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี มุม BAC เป็นมุมยอด และ AD = AE จงหาว่า ΔBEC ≌ ΔCDB ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และ มุม ADE = มุม CBF จงหาว่า ΔABE ≌ ΔCDF ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และ มุม ADE = มุม CBF
จงหาว่า ΔABE ≌ ΔCDF ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากกราฟที่กำหนดให้ พิกัดของจุด A, B, C, D และ E ตรงกับข้อใดจากกราฟที่กำหนดให้ พิกัดของจุด A, B, C, D และ E ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ปัจจุบันก๊อปมีอายุเป็น 1/2 เท่าของอายุป๊อป อีก 6 ปีข้างหน้าก๊อปมีอายุน้อยกว่าป๊อป 12 ปี ปัจจุบันป๊อปมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

โก้มีเงินเป็น 3/4 เท่าของเงินเป้ และเป้มีเงินเป็น 2/3 เท่าของเงินตั๊ก ถ้าตั๊ก เป้ และโก้มีเงินรวมกัน 780 บาท โก้ เป้ และตั๊กมีเงินคนละกี่บาทตามลำดับ

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ภาพที่กำหนดให้ ถ้ามองจากด้านบนตรงกับข้อใดภาพที่กำหนดให้ ถ้ามองจากด้านบนตรงกับข้อใด
ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ภาพที่กำหนดให้ ถ้ามองจากด้านข้างตรงกับข้อใดภาพที่กำหนดให้ ถ้ามองจากด้านข้างตรงกับข้อใด
ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากภาพการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างที่กำหนดให้ ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติข้อใดจากภาพการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างที่กำหนดให้ ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติข้อใด
ข้อที่ 29/40
คำถาม :

น้ำมันผสมสีชนิดบรรจุขวด ขวดละ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร ราคา 12 บาท ชนิดบรรจุปี๊ป ปี๊ปละ 5 ลิตร ราคา 60 บาท น้ำมันชนิดใดแพงกว่ากัน และแพงกว่าเท่าไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ผสมอาหารให้มีโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตในอัตราส่วน 7 : 13 ถ้าผสมอาหาร 360 กรัม จะต้องใช้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอย่างละกี่กรัม

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ซื้อปากกามา 50 แท่ง ราคา 160 บาท ขายปลีกในราคาแท่งละ 4 บาท เมื่อขายหมดจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ซื้อเสื้อมาตัวละ 300 บาท ปิดราคาขายโดยรวมกำไรไว้แล้ว 20% เมื่อขายจะลดให้ผู้ซื้อ 10% จากราคาป้าย ขายเสื้อไปราคาตัวละเท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ตาสีประกาศขายที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านคู่ขนานยาว 40 เมตร และ 50 เมตร ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน 15 เมตร ในราคา 472,500 บาท ตาสีขายที่ดินราคาตารางเมตรละเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ชายคนหนึ่งมีที่ดินดังรูป ปลูกบ้านไป 80 ตารางวา ที่เหลือแบ่งให้บุตร 2 คน คนละเท่าๆ กัน บุตรจะได้ที่ดินคนละกี่ตารางเมตรชายคนหนึ่งมีที่ดินดังรูป ปลูกบ้านไป 80 ตารางวา ที่เหลือแบ่งให้บุตร 2 คน คนละเท่าๆ กัน บุตรจะได้ที่ดินคนละกี่ตารางเมตร
ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดสวนหย่อมเท่ากับ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ไม้เท่ากับเท่าไรถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดสวนหย่อมเท่ากับ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ไม้เท่ากับเท่าไร
ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถ้าค่าแรงในการจัดสวนหย่อมเท่ากับ 12,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อหินประดับเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าค่าใช้จ่ายในการซื้อหญ้ามากกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อหินประดับอยู่ 2,100 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดสวนหย่อมเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี มุม BAC เป็นมุมยอด และ AD = AE จงหาว่า ΔBEC ≌ ΔCDB ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี มุม BAC เป็นมุมยอด และ AD = AE จงหาว่า ΔBEC ≌ ΔCDB ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และ มุม ADE = มุม CBF จงหาว่า ΔABE ≌ ΔCDF ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และ มุม ADE = มุม CBF
จงหาว่า ΔABE ≌ ΔCDF ด้วยความสัมพันธ์แบบใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน