มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่11

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002463

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 22 เม.ย. 53 เวลา 17:27 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 21, 63 และ 147 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน คือจำนวนใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กำหนด a, b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆ ซึ่งไม่เท่ากับศูนย์ ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใดค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กำหนดให้ a = -2, b = 3, c = -5 จำนวนตรงข้ามของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใดกำหนดให้ a = -2, b = 3, c = -5 จำนวนตรงข้ามของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จำนวนในข้อใดเขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากความยาวส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ในข้อใด สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากรูป มุม ADB มีขนาดกี่องศาจากรูป มุม ADB มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากรูป มุม BCD มีขนาดกี่องศาจากรูป มุม BCD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ซื้อลำไยมาจากสวน 2 แหล่ง สวนแรกซื้อมา 55 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15.25 บาท สวนที่สองซื้อมา 62.5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 16.50 บาท ขายลำไยทั้งหมดในราคาเดียวกัน กิโลกรัมละ 18.50 บาท จะได้กำไรเท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

อัตราค่าไฟฟ้าในพื้นที่แห่งหนึ่งเป็นดังนี้ 5 หน่วยแรก คิดรวม 10 บาท 45 หน่วยต่อไป คิดหน่วยละ 0.85 บาท 150 หน่วยต่อไป คิดหน่วยละ 1.15 บาท 300 หน่วยต่อไป คิดหน่วยละ 2.25 บาท เกิน 500 หน่วย คิดหน่วยละ 2.45 บาท ถ้าบ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้าเดือนเมษายน 520 หน่วย จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 15/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายเป็น ⅔ ของนักเรียนทั้งหมด มีนักเรียนหญิงที่ชอบว่ายน้ำ 4/7 ของนักเรียนหญิงทั้งหมด และชอบวอลเลย์บอล ¾ ของนักเรียนหญิงที่ชอบว่ายน้ำ ถ้านักเรียนหญิงชอบวอลเลย์บอล 6 คน นักเรียนห้องนี้มีกี่คน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ลุงผลเลี้ยงไก่จำนวนหนึ่ง ตายไป 2/15 ของไก่ทั้งหมด เป็นโรค 2/5 ของไก่ที่ตายไป และถูกลักขโมย 1/8 ของไก่ที่ตายและเป็นโรครวมกัน ถ้าเหลือไก่อยู่ 948 ตัว เดิมลุงผลเลี้ยงไก่ทั้งหมดกี่ตัว

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จำนวนที่ใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 199,811 คือจำนวนใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

รถยนต์คันหนึ่งวิ่งระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้น้ำมัน 22 ลิตร ถ้ารถวิ่งระยะทาง 97 กิโลเมตร ใช้น้ำมันประมาณกี่ลิตร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่งมีพื้นที่ 1,980 ตารางเมตร วัดความยาวด้านกว้างได้ 18 เมตร ด้านยาวจะยาวประมาณเท่าไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใด อยู่ในจตุภาคที่ 1-4 ตามลำดับ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 21, 63 และ 147 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน คือจำนวนใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กำหนด a, b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆ ซึ่งไม่เท่ากับศูนย์ ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใดค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กำหนดให้ a = -2, b = 3, c = -5 จำนวนตรงข้ามของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใดกำหนดให้ a = -2, b = 3, c = -5 จำนวนตรงข้ามของผลลัพธ์ต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จำนวนในข้อใดเขียนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากความยาวส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ในข้อใด สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากรูป มุม ADB มีขนาดกี่องศาจากรูป มุม ADB มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากรูป มุม BCD มีขนาดกี่องศาจากรูป มุม BCD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ซื้อลำไยมาจากสวน 2 แหล่ง สวนแรกซื้อมา 55 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15.25 บาท สวนที่สองซื้อมา 62.5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 16.50 บาท ขายลำไยทั้งหมดในราคาเดียวกัน กิโลกรัมละ 18.50 บาท จะได้กำไรเท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

อัตราค่าไฟฟ้าในพื้นที่แห่งหนึ่งเป็นดังนี้ 5 หน่วยแรก คิดรวม 10 บาท 45 หน่วยต่อไป คิดหน่วยละ 0.85 บาท 150 หน่วยต่อไป คิดหน่วยละ 1.15 บาท 300 หน่วยต่อไป คิดหน่วยละ 2.25 บาท เกิน 500 หน่วย คิดหน่วยละ 2.45 บาท ถ้าบ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้าเดือนเมษายน 520 หน่วย จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 35/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายเป็น ⅔ ของนักเรียนทั้งหมด มีนักเรียนหญิงที่ชอบว่ายน้ำ 4/7 ของนักเรียนหญิงทั้งหมด และชอบวอลเลย์บอล ¾ ของนักเรียนหญิงที่ชอบว่ายน้ำ ถ้านักเรียนหญิงชอบวอลเลย์บอล 6 คน นักเรียนห้องนี้มีกี่คน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ลุงผลเลี้ยงไก่จำนวนหนึ่ง ตายไป 2/15 ของไก่ทั้งหมด เป็นโรค 2/5 ของไก่ที่ตายไป และถูกลักขโมย 1/8 ของไก่ที่ตายและเป็นโรครวมกัน ถ้าเหลือไก่อยู่ 948 ตัว เดิมลุงผลเลี้ยงไก่ทั้งหมดกี่ตัว

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จำนวนที่ใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 199,811 คือจำนวนใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

รถยนต์คันหนึ่งวิ่งระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้น้ำมัน 22 ลิตร ถ้ารถวิ่งระยะทาง 97 กิโลเมตร ใช้น้ำมันประมาณกี่ลิตร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่งมีพื้นที่ 1,980 ตารางเมตร วัดความยาวด้านกว้างได้ 18 เมตร ด้านยาวจะยาวประมาณเท่าไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใด อยู่ในจตุภาคที่ 1-4 ตามลำดับ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน