มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002459

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 22 เม.ย. 53 เวลา 16:29 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถังน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งมีรัศมี 4 เมตร สูง 7 เมตร ถ้าใส่น้ำลงไป 176 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกี่เมตร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีด้านแต่ละด้านยาว 10 นิ้ว สันยาว 13 นิ้ว ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ทรงกระบอกรูปหนึ่งและกรวยกลมรูปหนึ่งมีปริมาตรและรัศมีของฐานเท่ากัน ถ้ากรวยกลมสูง 21 เซนติเมตร ทรงกระบอกสูงกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

โหลแก้วทรงกระบอกใบหนึ่งสูงเป็น 2 เท่าของทรงกระบอกอีกใบหนึ่ง และอัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกใบสูงต่อใบเตี้ยเป็น 3 : 4 ถ้าทรงกระบอกใบที่สูงกว่ามีความจุ 36 ลิตร แม่ค้านำน้ำแครอทใส่ในโหลแก้วทั้งสองใบจนเต็ม และขายน้ำแครอทแก้วละ 12 บาท ถ้าแก้วน้ำมีปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อขายน้ำแครอทหมดจะได้เงินกี่บาท

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สมการในข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กราฟของสมการ y = 2x – 1 ตัดแกน Y ที่จุดใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของเส้นตรง 3y = 2ax + a – 5 ผ่านจุด (-1, 2) ค่าของ a ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

กราฟของสมการใดทำมุมป้านกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกา

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของสมการ 3x + 4y – 2 = 0 ขนานกับกราฟของสมการ 6x + ay – 16 = 0 ค่าของ a ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สมการเชิงเส้นในข้อใดขนานกับแกน Y และผ่านจุด (7, 11)

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กราฟของสมการ x – (2/3)y = 3 และ 2(2x – 1) – 3(1 – y) = -1 จะตัดกันในจตุภาคใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 2x – y = 5 และ 3x – 2y = 11 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ให้ (a, b) เป็นคำตอบของระบบสมการ x + (3/5)y – 9 = 0 และ (1/3)x + (1/2)y = 4 ค่าของ 2a – 9b ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ค่าเฉลี่ยของอายุของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเป็น 42 ปี ถ้าอายุโดยเฉลี่ยของพนักงานหญิงเป็น 38 ปี และอายุโดยเฉลี่ยของพนักงานชายเป็น 48 ปี อัตราส่วนของจำนวนพนักงานหญิงต่อพนักงานชายเป็นเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จำนวนสองหลักจำนวนหนึ่ง เลขโดดในหลักสิบมากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่ 6 และผลบวกของจำนวนนี้กับจำนวนที่สลับหลักกับจำนวนเดิมเป็น 132 จงหาจำนวนนั้น

ข้อที่ 16/40
คำถาม :ข้อที่ 17/40
คำถาม :ข้อที่ 18/40
คำถาม :ข้อที่ 19/40
คำถาม :ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เงาของเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งทอดยาว 4 เมตร ขณะที่เงาของตู้ไปรษณีย์ซึ่งสูง 1.4 เมตร ทอดยาว 0.7 เมตร เสาไฟฟ้าสูงกี่เมตร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถังน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งมีรัศมี 4 เมตร สูง 7 เมตร ถ้าใส่น้ำลงไป 176 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกี่เมตร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พีระมิดฐานหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีด้านแต่ละด้านยาว 10 นิ้ว สันยาว 13 นิ้ว ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ทรงกระบอกรูปหนึ่งและกรวยกลมรูปหนึ่งมีปริมาตรและรัศมีของฐานเท่ากัน ถ้ากรวยกลมสูง 21 เซนติเมตร ทรงกระบอกสูงกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

โหลแก้วทรงกระบอกใบหนึ่งสูงเป็น 2 เท่าของทรงกระบอกอีกใบหนึ่ง และอัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกใบสูงต่อใบเตี้ยเป็น 3 : 4 ถ้าทรงกระบอกใบที่สูงกว่ามีความจุ 36 ลิตร แม่ค้านำน้ำแครอทใส่ในโหลแก้วทั้งสองใบจนเต็ม และขายน้ำแครอทแก้วละ 12 บาท ถ้าแก้วน้ำมีปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อขายน้ำแครอทหมดจะได้เงินกี่บาท

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สมการในข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กราฟของสมการ y = 2x – 1 ตัดแกน Y ที่จุดใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของเส้นตรง 3y = 2ax + a – 5 ผ่านจุด (-1, 2) ค่าของ a ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

กราฟของสมการใดทำมุมป้านกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกา

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของสมการ 3x + 4y – 2 = 0 ขนานกับกราฟของสมการ 6x + ay – 16 = 0 ค่าของ a ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สมการเชิงเส้นในข้อใดขนานกับแกน Y และผ่านจุด (7, 11)

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กราฟของสมการ x – (2/3)y = 3 และ 2(2x – 1) – 3(1 – y) = -1 จะตัดกันในจตุภาคใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 2x – y = 5 และ 3x – 2y = 11 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ให้ (a, b) เป็นคำตอบของระบบสมการ x + (3/5)y – 9 = 0 และ (1/3)x + (1/2)y = 4 ค่าของ 2a – 9b ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ค่าเฉลี่ยของอายุของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเป็น 42 ปี ถ้าอายุโดยเฉลี่ยของพนักงานหญิงเป็น 38 ปี และอายุโดยเฉลี่ยของพนักงานชายเป็น 48 ปี อัตราส่วนของจำนวนพนักงานหญิงต่อพนักงานชายเป็นเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จำนวนสองหลักจำนวนหนึ่ง เลขโดดในหลักสิบมากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่ 6 และผลบวกของจำนวนนี้กับจำนวนที่สลับหลักกับจำนวนเดิมเป็น 132 จงหาจำนวนนั้น

ข้อที่ 36/40
คำถาม :ข้อที่ 37/40
คำถาม :ข้อที่ 38/40
คำถาม :ข้อที่ 39/40
คำถาม :ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เงาของเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งทอดยาว 4 เมตร ขณะที่เงาของตู้ไปรษณีย์ซึ่งสูง 1.4 เมตร ทอดยาว 0.7 เมตร เสาไฟฟ้าสูงกี่เมตร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน