มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002453

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 21 เม.ย. 53 เวลา 16:23 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

รูป A เลื่อนขนานไปแล้วได้รูป B ทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานตรงกับข้อใดรูป A เลื่อนขนานไปแล้วได้รูป B ทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานตรงกับข้อใด
ข้อที่ 2/40
คำถาม :

รูป A สะท้อนไปแล้วได้รูป C เส้นของการสะท้อนตรงกับข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

รูป A หมุนไปแล้วได้รูป D จุดหมุน ทิศทาง และขนาดของมุมที่หมุนตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากรูป ΔDOE เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ΔBAC และ ΔDAE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แล้ว ΔODB ≌ ΔOEC ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป ΔDOE เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ΔBAC และ ΔDAE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แล้ว ΔODB ≌ ΔOEC ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านยาว ถ้าที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่ากับ 1,250 ตารางเมตร จะมีด้านกว้างและด้านยาวกี่เมตร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากรูป พื้นที่ ΔADB มากกว่าพื้นที่ ΔBDC กี่ตารางหน่วยจากรูป พื้นที่ ΔADB มากกว่าพื้นที่ ΔBDC กี่ตารางหน่วย
ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู AD = 20 หน่วย, BC = 12 หน่วย และ CD = 9 หน่วย พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าไรจากรูป กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู AD = 20 หน่วย, BC = 12 หน่วย และ CD = 9 หน่วย พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าไร
ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร เส้นทแยงมุมภายในกล่องที่ยาวที่สุดยาวเท่าไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :ข้อที่ 13/40
คำถาม :ข้อที่ 14/40
คำถาม :ข้อที่ 15/40
คำถาม :

คำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ซื้อมะนาวมาจำนวนหนึ่ง คัดลูกเล็กออก 5% ที่เหลือขายในราคา 2 ลูก 5 บาท ขายได้เงินทั้งหมด 3,800 บาท เดิมซื้อมะนาวมากี่ลูก

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

น้อยหน่าเก็บสะสมเหรียญ 25 สตางค์ และเหรียญ 50 สตางค์ เมื่อนำมานับดูมีจำนวนเหรียญ 50 สตางค์ เป็น 3 เท่าของจำนวนเหรียญ 25 สตางค์ ถ้านับเงินรวมกันได้ 91 บาท มีเหรียญ 25 สตางค์ และเหรียญ 50 สตางค์อย่างละกี่เหรียญตามลำดับ

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ปัจจุบันอัตราส่วนของอายุน้ำหวานต่ออายุน้ำผึ้งเป็น 3 : 5 อีก 8 ปีข้างหน้า อัตราส่วนของอายุน้ำหวานต่ออายุน้ำผึ้งเป็น 5 : 7 ปัจจุบันทั้งสองมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึมจากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึม
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแท่งหนึ่งมีพื้นที่ผิวข้าง 280 ตารางฟุต และปริมาตร 490 ลูกบาศก์ฟุต ข้อใดเป็นความสูงและความยาวของฐานปริซึมตามลำดับ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

รูป A เลื่อนขนานไปแล้วได้รูป B ทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานตรงกับข้อใดรูป A เลื่อนขนานไปแล้วได้รูป B ทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานตรงกับข้อใด
ข้อที่ 22/40
คำถาม :

รูป A สะท้อนไปแล้วได้รูป C เส้นของการสะท้อนตรงกับข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

รูป A หมุนไปแล้วได้รูป D จุดหมุน ทิศทาง และขนาดของมุมที่หมุนตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากรูป ΔDOE เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ΔBAC และ ΔDAE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แล้ว ΔODB ≌ ΔOEC ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป ΔDOE เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ΔBAC และ ΔDAE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แล้ว ΔODB ≌ ΔOEC ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านยาว ถ้าที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่ากับ 1,250 ตารางเมตร จะมีด้านกว้างและด้านยาวกี่เมตร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากรูป พื้นที่ ΔADB มากกว่าพื้นที่ ΔBDC กี่ตารางหน่วยจากรูป พื้นที่ ΔADB มากกว่าพื้นที่ ΔBDC กี่ตารางหน่วย
ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู AD = 20 หน่วย, BC = 12 หน่วย และ CD = 9 หน่วย พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าไรจากรูป กำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู AD = 20 หน่วย, BC = 12 หน่วย และ CD = 9 หน่วย พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นเท่าไร
ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร เส้นทแยงมุมภายในกล่องที่ยาวที่สุดยาวเท่าไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :ข้อที่ 33/40
คำถาม :ข้อที่ 34/40
คำถาม :ข้อที่ 35/40
คำถาม :

คำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใดคำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ซื้อมะนาวมาจำนวนหนึ่ง คัดลูกเล็กออก 5% ที่เหลือขายในราคา 2 ลูก 5 บาท ขายได้เงินทั้งหมด 3,800 บาท เดิมซื้อมะนาวมากี่ลูก

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

น้อยหน่าเก็บสะสมเหรียญ 25 สตางค์ และเหรียญ 50 สตางค์ เมื่อนำมานับดูมีจำนวนเหรียญ 50 สตางค์ เป็น 3 เท่าของจำนวนเหรียญ 25 สตางค์ ถ้านับเงินรวมกันได้ 91 บาท มีเหรียญ 25 สตางค์ และเหรียญ 50 สตางค์อย่างละกี่เหรียญตามลำดับ

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ปัจจุบันอัตราส่วนของอายุน้ำหวานต่ออายุน้ำผึ้งเป็น 3 : 5 อีก 8 ปีข้างหน้า อัตราส่วนของอายุน้ำหวานต่ออายุน้ำผึ้งเป็น 5 : 7 ปัจจุบันทั้งสองมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึมจากรูป จงหาปริมาตรของแท่งปริซึม
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแท่งหนึ่งมีพื้นที่ผิวข้าง 280 ตารางฟุต และปริมาตร 490 ลูกบาศก์ฟุต ข้อใดเป็นความสูงและความยาวของฐานปริซึมตามลำดับ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน