มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002451

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 21 เม.ย. 53 เวลา 16:03 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จากกราฟที่กำหนดให้ คู่อันดับอยู่บนกราฟนี้จากกราฟที่กำหนดให้ คู่อันดับอยู่บนกราฟนี้
ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากแบบรูปที่กำหนดให้ จำนวนที่หายไปตรงกับข้อใดจากแบบรูปที่กำหนดให้ จำนวนที่หายไปตรงกับข้อใด
ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำตอบของบสมการ 2(2x + 5) = 3(3x - 5) ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

คำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับคำตอบของสมการในข้อใดคำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับคำตอบของสมการในข้อใด
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จงจิตมีเงิน 2/5 ของเงินจิตรา จิตรามีเงิน 3/4 ของเงินตราตรึง ถ้าทั้งสามคนมีเงินรวมกัน 4,100 แต่ละคนมีเงินคนละกี่บาท

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ เมื่อมองด้านบนจะเห็นเป็นรูปใดจากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ เมื่อมองด้านบนจะเห็นเป็นรูปใด
ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ เกิดจากการประกอบรูปต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใดจากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ เกิดจากการประกอบรูปต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใดจากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใด
ข้อที่ 9/40
คำถาม :

โจอี้รับเสื้อผ้ามาขาย โดยรับเสื้อยืดต่อเสื้อเชิ้ตในอัตราส่วน 2 : 5 และเสื้อเชิ้ตต่อกางเกงยีนส์ในอัตราส่วน 4 : 5 ถ้าโจอี้รับเสื้อเชิ้ตมา 40 โหล โจอี้รับเสื้อผ้ามาทั้งหมดกี่โหล

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ขายสินค้าชนิดหนึ่งราคา 3,600 บาท ได้กำไร 20% ถ้าต้องการกำไร 25% ต้องขายสินค้าราคาเท่าไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

อัจฉราฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 12,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และคิดภาษีดอกเบี้ยร้อยละ 15 เมื่อฝากครบ 1 ปี อัจฉราจะได้รับดอกเบี้ยหลังจากหักภาษีแล้วเป็นเงินกี่บาท

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มี AB = 24 ซม. และ BC = 8 ซม. ถ้าจุด P เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน CD มีจุด Q, จุด R และจุด S อยู่บนด้าน AB และแบ่งด้าน AB ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน พื้นที่สี่เหลี่ยม PCBS มากกว่าพื้นที่ ΔDQR อยู่เท่าไรกำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มี AB = 24 ซม. และ BC = 8 ซม. ถ้าจุด P เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน CD มีจุด Q, จุด R และจุด S อยู่บนด้าน AB และแบ่งด้าน AB ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน พื้นที่สี่เหลี่ยม PCBS มากกว่าพื้นที่ ΔDQR อยู่เท่าไร
ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 25 วา ยาว 37 วา ต้องการทำถนนกว้าง 2 เมตร รอบที่ดินผืนนี้ ที่ดินส่วนที่เหลือมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พื้นห้องครัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งยาวด้านละ 20 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พื้นที่ของจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นเกม คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศาพื้นที่ของจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นเกม คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศา
ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬา คิดเป็นร้อยล่ะเท่าใดของนักเรียนทั้งหมด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,800 คน จะมีนักเรียนที่ชอบฟังเพลงทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนที่ชอบชมภาพยนตร์มากกว่าเล่นกีฬาอยู่ 280 คน โรงเรียนนี้จะมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จุด P และจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB และด้าน CD ตามลำดับ ΔADQ ≌ ΔCBP ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จุด P และจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB และด้าน CD ตามลำดับ ΔADQ ≌ ΔCBP ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี AE = ED, BF = FG = GC ผลสรุปในข้อใดไม่ถูกต้องจากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี AE = ED, BF = FG = GC ผลสรุปในข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จากกราฟที่กำหนดให้ คู่อันดับอยู่บนกราฟนี้จากกราฟที่กำหนดให้ คู่อันดับอยู่บนกราฟนี้
ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากแบบรูปที่กำหนดให้ จำนวนที่หายไปตรงกับข้อใดจากแบบรูปที่กำหนดให้ จำนวนที่หายไปตรงกับข้อใด
ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำตอบของบสมการ 2(2x + 5) = 3(3x - 5) ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

คำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับคำตอบของสมการในข้อใดคำตอบของสมการต่อไปนี้ ตรงกับคำตอบของสมการในข้อใด
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จงจิตมีเงิน 2/5 ของเงินจิตรา จิตรามีเงิน 3/4 ของเงินตราตรึง ถ้าทั้งสามคนมีเงินรวมกัน 4,100 แต่ละคนมีเงินคนละกี่บาท

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ เมื่อมองด้านบนจะเห็นเป็นรูปใดจากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ เมื่อมองด้านบนจะเห็นเป็นรูปใด
ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ เกิดจากการประกอบรูปต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใดจากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ เกิดจากการประกอบรูปต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใดจากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใด
ข้อที่ 29/40
คำถาม :

โจอี้รับเสื้อผ้ามาขาย โดยรับเสื้อยืดต่อเสื้อเชิ้ตในอัตราส่วน 2 : 5 และเสื้อเชิ้ตต่อกางเกงยีนส์ในอัตราส่วน 4 : 5 ถ้าโจอี้รับเสื้อเชิ้ตมา 40 โหล โจอี้รับเสื้อผ้ามาทั้งหมดกี่โหล

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ขายสินค้าชนิดหนึ่งราคา 3,600 บาท ได้กำไร 20% ถ้าต้องการกำไร 25% ต้องขายสินค้าราคาเท่าไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

อัจฉราฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 12,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และคิดภาษีดอกเบี้ยร้อยละ 15 เมื่อฝากครบ 1 ปี อัจฉราจะได้รับดอกเบี้ยหลังจากหักภาษีแล้วเป็นเงินกี่บาท

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มี AB = 24 ซม. และ BC = 8 ซม. ถ้าจุด P เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน CD มีจุด Q, จุด R และจุด S อยู่บนด้าน AB และแบ่งด้าน AB ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน พื้นที่สี่เหลี่ยม PCBS มากกว่าพื้นที่ ΔDQR อยู่เท่าไรกำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD มี AB = 24 ซม. และ BC = 8 ซม. ถ้าจุด P เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน CD มีจุด Q, จุด R และจุด S อยู่บนด้าน AB และแบ่งด้าน AB ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน พื้นที่สี่เหลี่ยม PCBS มากกว่าพื้นที่ ΔDQR อยู่เท่าไร
ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 25 วา ยาว 37 วา ต้องการทำถนนกว้าง 2 เมตร รอบที่ดินผืนนี้ ที่ดินส่วนที่เหลือมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พื้นห้องครัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งยาวด้านละ 20 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พื้นที่ของจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นเกม คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศาพื้นที่ของจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นเกม คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศา
ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬา คิดเป็นร้อยล่ะเท่าใดของนักเรียนทั้งหมด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,800 คน จะมีนักเรียนที่ชอบฟังเพลงทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนที่ชอบชมภาพยนตร์มากกว่าเล่นกีฬาอยู่ 280 คน โรงเรียนนี้จะมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จุด P และจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB และด้าน CD ตามลำดับ ΔADQ ≌ ΔCBP ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จุด P และจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB และด้าน CD ตามลำดับ ΔADQ ≌ ΔCBP ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี AE = ED, BF = FG = GC ผลสรุปในข้อใดไม่ถูกต้องจากรูป กำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี AE = ED, BF = FG = GC ผลสรุปในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน