มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002449

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 21 เม.ย. 53 เวลา 15:14 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้าผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนเป็น 8,640 และ ห.ร.ม. ของจำนวนนับสองจำนวนนี้เป็น 24 แล้ว ค.ร.น. ของจำนวนนับสองจำนวนนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กำหนดให้ a = -2, b = -3, c = -5 ผลลัพธ์ของ [4a – (b + c)] ÷ (a + b + c) ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เชื้อไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) แต่ละตัวยาวประมาณ 160 นาโนเมตร เชื้อไวรัสจำนวน 500,000 ตัว เรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากรูป มุม BOD มีขนาดกี่องศาจากรูป  มุม BOD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 9/40
คำถาม :

มุมในข้อใดไม่สามารถสร้างได้ด้วยสันตรงและวงเวียน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากรูป เป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC มุมที่ฐานมีขนาดมุมละเท่าไรจากรูป  เป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC มุมที่ฐานมีขนาดมุมละเท่าไร
ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ท่อระบายน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 เมตร ถ้าท่อนี้มีความหนา 5.5 เซนติเมตรแล้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาวเท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ผงซักฟอกชนิดที่หนึ่งหนัก 110.54 กรัม ผสมกับผงซักฟอกชนิดที่ 2 หนัก 68.55 กรัม เกิดการสูญเสียไประหว่างการผสม 7.59 กรัม ต้องการบรรจุผงซักฟอกที่ผสมแล้วใส่ถุงถุงละ 3.5 กรัม จะได้กี่ถุง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 15/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย 3/5 ของจำนวนนักเรียนทั้งห้อง ถ้าห้องนี้มีนักเรียนหญิง 18 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมดมีกี่คน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ติ๊กอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ¼ ของเล่ม วันที่สองอ่านได้ 1⅓ ของที่อ่านได้ในวันแรก วันที่สามอ่านได้ 40 หน้า จบเล่มพอดี หนังสือเล่มนี้มีจำนวนกี่หน้า

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถ้า a เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 24,499 และ b เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 595,001 แล้ว a + b มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

แทงก์น้ำใบหนึ่งมีอยู่ 1,793 ลิตร ต้องการถ่ายน้ำใส่ถังเล็กซึ่งมีความจุ 25.4 ลิตร ถ้าต้องการทราบว่าต้องใช้ถังทั้งหมดประมาณกี่ใบ ควรใช้การประมาณค่าในข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ถ้าคู่อันดับ (3, 4) และ (-3, 4) เป็นจุดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งแล้ว จุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ตรงกับคู่อันดับในข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้าผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนเป็น 8,640 และ ห.ร.ม. ของจำนวนนับสองจำนวนนี้เป็น 24 แล้ว ค.ร.น. ของจำนวนนับสองจำนวนนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กำหนดให้ a = -2, b = -3, c = -5 ผลลัพธ์ของ [4a – (b + c)] ÷ (a + b + c) ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เชื้อไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) แต่ละตัวยาวประมาณ 160 นาโนเมตร เชื้อไวรัสจำนวน 500,000 ตัว เรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากรูป มุม BOD มีขนาดกี่องศาจากรูป  มุม BOD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 29/40
คำถาม :

มุมในข้อใดไม่สามารถสร้างได้ด้วยสันตรงและวงเวียน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากรูป เป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC มุมที่ฐานมีขนาดมุมละเท่าไรจากรูป  เป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC มุมที่ฐานมีขนาดมุมละเท่าไร
ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ท่อระบายน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 เมตร ถ้าท่อนี้มีความหนา 5.5 เซนติเมตรแล้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาวเท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ผงซักฟอกชนิดที่หนึ่งหนัก 110.54 กรัม ผสมกับผงซักฟอกชนิดที่ 2 หนัก 68.55 กรัม เกิดการสูญเสียไประหว่างการผสม 7.59 กรัม ต้องการบรรจุผงซักฟอกที่ผสมแล้วใส่ถุงถุงละ 3.5 กรัม จะได้กี่ถุง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 35/40
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย 3/5 ของจำนวนนักเรียนทั้งห้อง ถ้าห้องนี้มีนักเรียนหญิง 18 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมดมีกี่คน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ติ๊กอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ¼ ของเล่ม วันที่สองอ่านได้ 1⅓ ของที่อ่านได้ในวันแรก วันที่สามอ่านได้ 40 หน้า จบเล่มพอดี หนังสือเล่มนี้มีจำนวนกี่หน้า

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถ้า a เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 24,499 และ b เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 595,001 แล้ว a + b มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

แทงก์น้ำใบหนึ่งมีอยู่ 1,793 ลิตร ต้องการถ่ายน้ำใส่ถังเล็กซึ่งมีความจุ 25.4 ลิตร ถ้าต้องการทราบว่าต้องใช้ถังทั้งหมดประมาณกี่ใบ ควรใช้การประมาณค่าในข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ถ้าคู่อันดับ (3, 4) และ (-3, 4) เป็นจุดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งแล้ว จุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ตรงกับคู่อันดับในข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน