มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002443

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 20 เม.ย. 53 เวลา 17:13 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 4/40
คำถาม :

หนิงมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ต่อมาแม่ให้อีกสองเท่าของจำนวนเงินที่หนิงมีอยู่ ถ้านำไปซื้อหนังสือเป็นเงิน 120 บาท และเสียค่ารถอีก 40 บาท ทำให้หนิงมีเงินเหลือไม่ถึง 50 บาท จำนวนเงินที่หนิงมีอยู่เดิมมากที่สุดกี่บาท

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีฐานยาวมากกว่าด้านประกอบมุมยอดอยู่ 1 เซนติเมตร ถ้าความยาวเส้นรอบรูปมากกว่า 19 เซนติเมตร ฐานมีความยาวกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

หนังสือ 2 ประเภท ประเภทแรกมี 20 หน้า ประเภทที่สองมี 30 หน้า ซื้อหนังสือทั้งสองประเภทรวมกัน 25 เล่ม นับจำนวนหน้ารวมกันได้มากกว่า 650 หน้า ซื้อหนังสือประเภทที่สองมากที่สุดกี่เล่ม

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถุงใบหนึ่งมีสลาก 50 ใบ หมายเลข 1 ถึง 50 สุ่มหยิบสลาก 1 ใบ จากถุง ความน่าจะเป็นที่จะได้หมายเลขสลากที่มีรากที่สองเป็นจำนวนตรรกะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ถุงใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีแดง 3 ลูก สีเขียว 4 ลูก และสีเหลือง 5 ลูก สุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก จากถุง ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกปิงปองสีเขียวเป็นเท่าไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถุงใบที่หนึ่งมีลูกปิงปองสีแดง สีดำ และสีเหลือง อย่างละ 1 ลูก ถุงใบที่สองและใบที่สามมีลูกบอลสีดำและสีอย่างละ 1 ลูก สุ่มหยิบลูกบอลจากถุงทั้งสามใบ ถุงละ 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีดำ 2 ลูก และสีเหลือง 1 ลูก เป็นเท่าไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง 4 ลูก สีน้ำเงิน 3 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วครั้งละ 1 ลูก 2 ครั้ง โดยไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกแก้วสีแดงทั้งสองลูกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลาก 20 ใบ เขียนหมายเลข 1 ถึง 20 กำกับไว้ สุ่มหยิบ 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากหมายเลขที่หารด้วย 3 หรือ 4 ลงตัว เป็นเท่าไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สลาก 4 ใบ แต่ละใบมีอักษร ก, ด, ถ, อ กำกับไว้ สุ่มหยิบสลาก 3 ใบ โดยหยิบทีละใบ และไม่ใส่คืน แล้วนำมาเรียงกันตามลำดับ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบแล้วเรียงกันได้คำว่า “ถอด” หรือ “กอด” เป็นเท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ความถี่สะสมถึงชั้นที่มีความถี่เป็น 9 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

นักเรียนทั้งหมด 50 คน เป็นนักเรียนหญิง 30 คน นักเรียนชาย 20 คน พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น 42 กิโลกรัม และน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนชายเป็น 48 กิโลกรัม แต่ทราบภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักจดบันทึกน้ำหนักของนิดและเอกผิดพลาดดังนี้ จดน้ำหนักของนิดขาดไป 5 กิโลกรัม และจดน้ำหนักของเอกเกินไป 3 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยที่แท้จริงของนักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กำหนดข้อมูล 6, 4, 2, 7, 8, 2 ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้ 8 9 10 7 6 5 8 8 6 7 ค่ากลางที่มากที่สุดตรงกับข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 171, 339 และ 465 แล้วเหลือเศษ 3 เท่ากัน คือจำนวนใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กุ๊กตั้งนาฬิกาปลุก 3 เรือน ให้เรือนที่ 1 ปลุกทุกๆ 20 นาที เรือนที่ 2 ปลุกทุกๆ 24 นาที และเรือนที่ 3 ปลุกทุกๆ 30 นาที ถ้านาฬิกาทั้งสามเรือนปลุกครั้งแรกพร้อมกันเวลา 6.15 น. นาฬิกาทั้งสามเรือนนี้จะปลุกพร้อมกันในครั้งต่อไปเวลาใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใดคำตอบของอสมการต่อไปนี้ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 24/40
คำถาม :

หนิงมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ต่อมาแม่ให้อีกสองเท่าของจำนวนเงินที่หนิงมีอยู่ ถ้านำไปซื้อหนังสือเป็นเงิน 120 บาท และเสียค่ารถอีก 40 บาท ทำให้หนิงมีเงินเหลือไม่ถึง 50 บาท จำนวนเงินที่หนิงมีอยู่เดิมมากที่สุดกี่บาท

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีฐานยาวมากกว่าด้านประกอบมุมยอดอยู่ 1 เซนติเมตร ถ้าความยาวเส้นรอบรูปมากกว่า 19 เซนติเมตร ฐานมีความยาวกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

หนังสือ 2 ประเภท ประเภทแรกมี 20 หน้า ประเภทที่สองมี 30 หน้า ซื้อหนังสือทั้งสองประเภทรวมกัน 25 เล่ม นับจำนวนหน้ารวมกันได้มากกว่า 650 หน้า ซื้อหนังสือประเภทที่สองมากที่สุดกี่เล่ม

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถุงใบหนึ่งมีสลาก 50 ใบ หมายเลข 1 ถึง 50 สุ่มหยิบสลาก 1 ใบ จากถุง ความน่าจะเป็นที่จะได้หมายเลขสลากที่มีรากที่สองเป็นจำนวนตรรกะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ถุงใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีแดง 3 ลูก สีเขียว 4 ลูก และสีเหลือง 5 ลูก สุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก จากถุง ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกปิงปองสีเขียวเป็นเท่าไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถุงใบที่หนึ่งมีลูกปิงปองสีแดง สีดำ และสีเหลือง อย่างละ 1 ลูก ถุงใบที่สองและใบที่สามมีลูกบอลสีดำและสีอย่างละ 1 ลูก สุ่มหยิบลูกบอลจากถุงทั้งสามใบ ถุงละ 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีดำ 2 ลูก และสีเหลือง 1 ลูก เป็นเท่าไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง 4 ลูก สีน้ำเงิน 3 ลูก สุ่มหยิบลูกแก้วครั้งละ 1 ลูก 2 ครั้ง โดยไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกแก้วสีแดงทั้งสองลูกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลาก 20 ใบ เขียนหมายเลข 1 ถึง 20 กำกับไว้ สุ่มหยิบ 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากหมายเลขที่หารด้วย 3 หรือ 4 ลงตัว เป็นเท่าไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สลาก 4 ใบ แต่ละใบมีอักษร ก, ด, ถ, อ กำกับไว้ สุ่มหยิบสลาก 3 ใบ โดยหยิบทีละใบ และไม่ใส่คืน แล้วนำมาเรียงกันตามลำดับ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบแล้วเรียงกันได้คำว่า “ถอด” หรือ “กอด” เป็นเท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ความถี่สะสมถึงชั้นที่มีความถี่เป็น 9 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

นักเรียนทั้งหมด 50 คน เป็นนักเรียนหญิง 30 คน นักเรียนชาย 20 คน พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น 42 กิโลกรัม และน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนชายเป็น 48 กิโลกรัม แต่ทราบภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักจดบันทึกน้ำหนักของนิดและเอกผิดพลาดดังนี้ จดน้ำหนักของนิดขาดไป 5 กิโลกรัม และจดน้ำหนักของเอกเกินไป 3 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยที่แท้จริงของนักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กำหนดข้อมูล 6, 4, 2, 7, 8, 2 ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้ 8 9 10 7 6 5 8 8 6 7 ค่ากลางที่มากที่สุดตรงกับข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 171, 339 และ 465 แล้วเหลือเศษ 3 เท่ากัน คือจำนวนใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กุ๊กตั้งนาฬิกาปลุก 3 เรือน ให้เรือนที่ 1 ปลุกทุกๆ 20 นาที เรือนที่ 2 ปลุกทุกๆ 24 นาที และเรือนที่ 3 ปลุกทุกๆ 30 นาที ถ้านาฬิกาทั้งสามเรือนปลุกครั้งแรกพร้อมกันเวลา 6.15 น. นาฬิกาทั้งสามเรือนนี้จะปลุกพร้อมกันในครั้งต่อไปเวลาใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน