มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002441

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 20 เม.ย. 53 เวลา 15:17 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ต้องการดินน้ำมันเพื่อปั้นเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ฐานมีความยาวด้านละ 8 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร จะต้องใช้ดินน้ำมันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กรวยอันหนึ่งมีปริมาตร 1,056 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีรัศมีที่ฐาน 12 เซนติเมตร กรวยนี้มีส่วนสูงเท่าไร เมื่อกำหนดให้ π ≈ 22/7

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ทรงกระบอกมีปริมาตร 258 ลูกบาศก์ฟุต ถ้ากรวยกลมตั้งอยู่บนฐานเดียวกันกับทรงกระบอก และมีความสูงเท่ากัน กรวยกลมจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์ฟุต

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ถ้านำลูกตะกั่วทรงกลมตันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ไปหลอมเป็นทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร จะได้ทรงกระบอกที่มีความสูงกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สมการ -2x – 3y = -1 จัดให้อยู่ในรูปทั่วไป Ax + By + C = 0 แล้วค่าของ A, B และ C ตามลำดับตรงกับข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 2x – 4y = 6 ไม่ผ่านจุดใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

กำหนดให้ y = ax + b เมื่อ a = 0 และ b≠ 0 กราฟของเส้นตรงจะมีลักษณะตรงกับข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของสมการเส้นตรง 3x – 4y – 2k = 0 ผ่านจุด (-2, 1) แล้ว เส้นตรงจะตัดแกน X ที่จุดใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใดที่ขนานกับแกน X และผ่านจุด (3, -4)

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ระบบสมการในข้อใดมีคำตอบของสมการมากมายไม่จำกัด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 3x - 4y = -11 และ ¼x + ⅓y = 1 จะตัดกันในจตุภาคใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 6x – 5y = 15 และ 2x – y = 1 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนดให้ (s, t) เป็นคำตอบของระบบสมการ 0.3x – 0.4y = -0.7 และ 0.6x + 0.5y -1.2 = 0 แล้วค่าของ 9s – 5t ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เมื่อ 6 ปีที่แล้วโต้งมีอายุเป็น 4 เท่าของอายุเจี๊ยบ อีก 6 ปีข้างหน้า โต้งมีอายุเป็น 2 เท่าของอายุเจี๊ยบ ปัจจุบันทั้งสองคนมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านยาวยาวเป็น 3 เท่าของด้านกว้าง ถ้าความยาวรอบสวนเป็น 400 เมตร พื้นที่ของสวนสาธารณะนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔACB ̴ ΔADC มุม CAD มีขนาดกี่องศาจากรูป  กำหนดให้  ΔACB ̴ ΔADC  มุม CAD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จากรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยจากรูป  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย
ข้อที่ 18/40
คำถาม :

บันไดยาว 8 เมตร พาดอยู่กับกำแพงสูง 4 เมตร ช่างทาสีเดินขึ้นบันไดไปได้ 6 เมตร ช่างทาสีอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พระปฐมเจดีย์ใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมมีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก 62 เมตร และเจดีย์จำลองสูง 8 เมตร มีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก 16 เมตร องค์พระปฐมเจดีย์ใหญ่สูงกี่เมตร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการ -(5x - 24) ≠ 4x + 6 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ต้องการดินน้ำมันเพื่อปั้นเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ฐานมีความยาวด้านละ 8 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร จะต้องใช้ดินน้ำมันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กรวยอันหนึ่งมีปริมาตร 1,056 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีรัศมีที่ฐาน 12 เซนติเมตร กรวยนี้มีส่วนสูงเท่าไร เมื่อกำหนดให้ π ≈ 22/7

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ทรงกระบอกมีปริมาตร 258 ลูกบาศก์ฟุต ถ้ากรวยกลมตั้งอยู่บนฐานเดียวกันกับทรงกระบอก และมีความสูงเท่ากัน กรวยกลมจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์ฟุต

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้านำลูกตะกั่วทรงกลมตันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ไปหลอมเป็นทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร จะได้ทรงกระบอกที่มีความสูงกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สมการ -2x – 3y = -1 จัดให้อยู่ในรูปทั่วไป Ax + By + C = 0 แล้วค่าของ A, B และ C ตามลำดับตรงกับข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 2x – 4y = 6 ไม่ผ่านจุดใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

กำหนดให้ y = ax + b เมื่อ a = 0 และ b≠ 0 กราฟของเส้นตรงจะมีลักษณะตรงกับข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ถ้ากราฟของสมการเส้นตรง 3x – 4y – 2k = 0 ผ่านจุด (-2, 1) แล้ว เส้นตรงจะตัดแกน X ที่จุดใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กราฟของสมการในข้อใดที่ขนานกับแกน X และผ่านจุด (3, -4)

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ระบบสมการในข้อใดมีคำตอบของสมการมากมายไม่จำกัด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 3x - 4y = -11 และ ¼x + ⅓y = 1 จะตัดกันในจตุภาคใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 6x – 5y = 15 และ 2x – y = 1 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนดให้ (s, t) เป็นคำตอบของระบบสมการ 0.3x – 0.4y = -0.7 และ 0.6x + 0.5y -1.2 = 0 แล้วค่าของ 9s – 5t ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เมื่อ 6 ปีที่แล้วโต้งมีอายุเป็น 4 เท่าของอายุเจี๊ยบ อีก 6 ปีข้างหน้า โต้งมีอายุเป็น 2 เท่าของอายุเจี๊ยบ ปัจจุบันทั้งสองคนมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านยาวยาวเป็น 3 เท่าของด้านกว้าง ถ้าความยาวรอบสวนเป็น 400 เมตร พื้นที่ของสวนสาธารณะนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔACB ̴ ΔADC มุม CAD มีขนาดกี่องศาจากรูป  กำหนดให้  ΔACB ̴ ΔADC  มุม CAD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จากรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยจากรูป  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย
ข้อที่ 38/40
คำถาม :

บันไดยาว 8 เมตร พาดอยู่กับกำแพงสูง 4 เมตร ช่างทาสีเดินขึ้นบันไดไปได้ 6 เมตร ช่างทาสีอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พระปฐมเจดีย์ใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมมีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก 62 เมตร และเจดีย์จำลองสูง 8 เมตร มีเงาทอดยาวไปทางทิศตะวันตก 16 เมตร องค์พระปฐมเจดีย์ใหญ่สูงกี่เมตร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คำตอบของอสมการ -(5x - 24) ≠ 4x + 6 ตรงกับข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน