มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002437

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 20 เม.ย. 53 เวลา 14:07 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ , เรขาคณิต , สถิติ และความน่าจะเป็น

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องการขนทราย 2,500 คิว แต่รถคันหนึ่งบรรทุกได้เที่ยวละ 17.9 คิว รถบรรทุกต้องขนทรายประมาณกี่เที่ยว

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คู่อันดับ (2, 6), (3, 5), (4, 2) และ (5, 2) ตรงกับแผนภาพในข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้าคู่อันดับ (10, b) มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับคู่อันดับ (1, 2), (2, 4), (3, 6), ... แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่ในอากาศตามแนวดิ่งเหนือพื้นดิน อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 และ 5 วินาที ลูกบอลอยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทางต่างกันเท่าไรจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่ในอากาศตามแนวดิ่งเหนือพื้นดิน อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 และ 5 วินาที ลูกบอลอยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทางต่างกันเท่าไร
ข้อที่ 5/40
คำถาม :ข้อที่ 6/40
คำถาม :ข้อที่ 7/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาวยาว x เซนติเมตร ด้านกว้างยาว x-12 เซนติเมตร ถ้าเส้นรอบรูปยาว 120 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาวและด้านกว้างยาวกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 9/40
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูป ตรงกับข้อใดรูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูป ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 10/40
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใดรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กำหนดให้ (3x - 5) : (x - 6) = 3 : 4 ค่า x ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

อัตราส่วนอายุของหน่องต่ออายุของหน่อยเป็น 2 : 3 อัตราส่วนอายุของหน่อยต่ออายุของโหน่งเป็น 4 : 5 และอัตราส่วนอายุของโหน่งต่ออายุของเหน่งเป็น 8 : 6 ถ้าหน่องอายุ 32 ปี เหน่งจะมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ก๊าซหุงต้มขึ้นราคาครั้งแรก 5% และครั้งที่สองขึ้นอีก 10% รวม 2 ครั้งก๊าซหุงต้มขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์ของราคาเดิม

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พื้นที่สวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 แปลงมีพื้นที่ 196 ตารางเมตร และ 324 ตารางเมตร ความแตกต่างระหว่างความยาวเส้นรอบรูปของสวนทั้งสองแปลงเป็นเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ผงซักฟอกบรรจุอยู่เต็มกล่องขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 28 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร ราคากล่องละ 480 บาท ถ้าตวงใช้ครั้งละ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร การใช้ผงซักฟอกแต่ละครั้งคิดเป็นเงินกี่บาท

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กำแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว 22 เมตร และด้านกว้าง 2 เมตร ต้องการทาสีโดยช่างทาสีคิดตารางเมตรละ 32 บาท ต้องจ่ายค่าทาสีเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

อี๊ดจ่ายค่าเสื้อผ้าคิดเป็นเงินเท่าไรอี๊ดจ่ายค่าเสื้อผ้าคิดเป็นเงินเท่าไร
ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าค่าผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมอีก 5% อี๊ดต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านในเดือนนี้กี่บาท

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

มุมที่จุดศูนย์กลางของค่าอาหารมีขนาดมากกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของค่าน้ำมันรถกี่องศา

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

อัตราส่วนของค่าผ่อนบ้านต่อค่าอาหารต่อค่าโดยสาร ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องการขนทราย 2,500 คิว แต่รถคันหนึ่งบรรทุกได้เที่ยวละ 17.9 คิว รถบรรทุกต้องขนทรายประมาณกี่เที่ยว

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คู่อันดับ (2, 6), (3, 5), (4, 2) และ (5, 2) ตรงกับแผนภาพในข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้าคู่อันดับ (10, b) มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับคู่อันดับ (1, 2), (2, 4), (3, 6), ... แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่ในอากาศตามแนวดิ่งเหนือพื้นดิน อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 และ 5 วินาที ลูกบอลอยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทางต่างกันเท่าไรจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่ในอากาศตามแนวดิ่งเหนือพื้นดิน อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 และ 5 วินาที ลูกบอลอยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทางต่างกันเท่าไร
ข้อที่ 25/40
คำถาม :ข้อที่ 26/40
คำถาม :ข้อที่ 27/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาวยาว x เซนติเมตร ด้านกว้างยาว x-12 เซนติเมตร ถ้าเส้นรอบรูปยาว 120 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาวและด้านกว้างยาวกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 29/40
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูป ตรงกับข้อใดรูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูป ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 30/40
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใดรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กำหนดให้ (3x - 5) : (x - 6) = 3 : 4 ค่า x ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

อัตราส่วนอายุของหน่องต่ออายุของหน่อยเป็น 2 : 3 อัตราส่วนอายุของหน่อยต่ออายุของโหน่งเป็น 4 : 5 และอัตราส่วนอายุของโหน่งต่ออายุของเหน่งเป็น 8 : 6 ถ้าหน่องอายุ 32 ปี เหน่งจะมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ก๊าซหุงต้มขึ้นราคาครั้งแรก 5% และครั้งที่สองขึ้นอีก 10% รวม 2 ครั้งก๊าซหุงต้มขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์ของราคาเดิม

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พื้นที่สวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 แปลงมีพื้นที่ 196 ตารางเมตร และ 324 ตารางเมตร ความแตกต่างระหว่างความยาวเส้นรอบรูปของสวนทั้งสองแปลงเป็นเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ผงซักฟอกบรรจุอยู่เต็มกล่องขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 28 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร ราคากล่องละ 480 บาท ถ้าตวงใช้ครั้งละ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร การใช้ผงซักฟอกแต่ละครั้งคิดเป็นเงินกี่บาท

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กำแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว 22 เมตร และด้านกว้าง 2 เมตร ต้องการทาสีโดยช่างทาสีคิดตารางเมตรละ 32 บาท ต้องจ่ายค่าทาสีเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

อี๊ดจ่ายค่าเสื้อผ้าคิดเป็นเงินเท่าไรอี๊ดจ่ายค่าเสื้อผ้าคิดเป็นเงินเท่าไร
ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าค่าผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมอีก 5% อี๊ดต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านในเดือนนี้กี่บาท

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

มุมที่จุดศูนย์กลางของค่าอาหารมีขนาดมากกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของค่าน้ำมันรถกี่องศา

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

อัตราส่วนของค่าผ่อนบ้านต่อค่าอาหารต่อค่าโดยสาร ตรงกับข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน