ป.5

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พัฒนาการมนุษยชาติ

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB501919

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 12 มี.ค. 53 เวลา 11:05 น.

ผู้สร้าง : Ticc

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของคนในภาคต่างๆ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เหตุใดภาคใต้จึงทำประมงน้ำเค็มได้ดี

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือลดลง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคอีสาน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดตรงข้ามกับข้อความต่อไปนี้ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ปัจจุบันมีการทำนาลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพ มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของใคร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ภาชนะสานที่เรียกว่า ขันโตก เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมการกินของภาคใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การศึกษาเหตุการณ์สำคัญในภูมิภาค มีประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ทำให้ภาคใต้ในอดีต มีชนชาติต่างๆ เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภาคกลาง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

อาณาจักรใดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในภาคเหนือ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

อะไรเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอารยธรรมของชาติ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรล้านนา

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ประสาทหินต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างขึ้นเพราะได้รับความเชื่อจากศาสนาใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาคใต้ในปัจจุบัน

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของคนในภาคต่างๆ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เหตุใดภาคใต้จึงทำประมงน้ำเค็มได้ดี

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือลดลง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคอีสาน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดตรงข้ามกับข้อความต่อไปนี้ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ปัจจุบันมีการทำนาลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพ มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของใคร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ภาชนะสานที่เรียกว่า ขันโตก เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมการกินของภาคใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การศึกษาเหตุการณ์สำคัญในภูมิภาค มีประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ทำให้ภาคใต้ในอดีต มีชนชาติต่างๆ เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภาคกลาง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

อาณาจักรใดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในภาคเหนือ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

อะไรเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอารยธรรมของชาติ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรล้านนา

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ประสาทหินต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างขึ้นเพราะได้รับความเชื่อจากศาสนาใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาคใต้ในปัจจุบัน

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน