ป.4

เรื่อง เวลา ป.4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB401911

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.4

สร้างเมื่อ

: 12 มี.ค. 53 เวลา 09:41 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

วันและเวลา

ผู้สร้าง : Ticc

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) 9 นาฬิกา 5 นาที เขียนแทนด้วย 9.50 น. 2) 11.45 น. อ่านว่า 11 นาฬิกา 45 นาที 3) 1.30 อ่านว่า 1 นาฬิกา 30 นาที ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ขณะนี้เวลา 13.45 น. อีก 45 นาที จะเป็นเวลาอะไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ขณะนี้เวลา 9.20 น. เมื่อ 2 ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลาอะไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นเวลาก่อนเที่ยงวันทั้งหมด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) เวลา 8.00 น. นักเรียนควรยืนตรงเคารพธงชาติ 2) โรงเรียนหยุดเสาร์-อาทิตย์เป็นเวลา 2 วัน คิดเป็น 48 ชั่วโมง 3) เวลาก่อนถึง 14.00 น. 20 นาที คือ เวลา 13.40 น. ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ออกจากบ้านเวลา 7.15 น. ถึงที่ทำงานเวลา 8.10 น. ใช้เวลาเดินทางเท่าไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สอนหนังสือ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ถ้าเริ่มสอนเวลา 13.50 น. จะเลิกสอนเวลาเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 240 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่งโมง รถคันนี้แล่นได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ขณะนี้เวลา 15.45 น. อีกกี่นาทีจะเป็นเวลา 16.30 น.

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

แมวอายุ 3 สัปดาห์ สุนัขอายุครึ่งเดือน กระต่ายอายุ 20 วัน ข้อใดเรียงลำดับอายุของสัตว์จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 หากเดินทางกลับบ้านใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที จะถึงบ้านเวลาเท่าไรจากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13
หากเดินทางกลับบ้านใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที จะถึงบ้านเวลาเท่าไร
ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 ใช้เวลาทำงานพิเศษมากกว่าหรือน้อยกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที อยู่เท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 ถ้าคำตอบคือ 8.30 น. ควรตั้งคำถามว่าอย่างไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ปุ้ยเกิดปี พ.ศ. 2528 จอยเกิดปี พ.ศ. 2526 หนุ่ยเกิดปี พ.ศ. 2529 กฤษณ์เกิดปี พ.ศ. 2527 ใครมีอายุมากที่สุด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“ชีพจรเต้นนาทีละ 72 ครั้ง” ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

วิชิตอ่านหนังสือเวลา 18.10 น. ถึง 19.10 น. เอนกอ่านหนังสือเวลา 17.30 น. ถึง 18.00 น. วิรัตน์อ่านหนังสือเวลา 19.20 น. ถึง 19.35 น. สุพจน์อ่านหนังสือเวลา 19.05 น. ถึง 20.00 น. ใครใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยที่สุด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) 9 นาฬิกา 5 นาที เขียนแทนด้วย 9.50 น. 2) 11.45 น. อ่านว่า 11 นาฬิกา 45 นาที 3) 1.30 อ่านว่า 1 นาฬิกา 30 นาที ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ขณะนี้เวลา 13.45 น. อีก 45 นาที จะเป็นเวลาอะไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ขณะนี้เวลา 9.20 น. เมื่อ 2 ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลาอะไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นเวลาก่อนเที่ยงวันทั้งหมด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) เวลา 8.00 น. นักเรียนควรยืนตรงเคารพธงชาติ 2) โรงเรียนหยุดเสาร์-อาทิตย์เป็นเวลา 2 วัน คิดเป็น 48 ชั่วโมง 3) เวลาก่อนถึง 14.00 น. 20 นาที คือ เวลา 13.40 น. ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ออกจากบ้านเวลา 7.15 น. ถึงที่ทำงานเวลา 8.10 น. ใช้เวลาเดินทางเท่าไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สอนหนังสือ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ถ้าเริ่มสอนเวลา 13.50 น. จะเลิกสอนเวลาเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 240 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่งโมง รถคันนี้แล่นได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ขณะนี้เวลา 15.45 น. อีกกี่นาทีจะเป็นเวลา 16.30 น.

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

แมวอายุ 3 สัปดาห์ สุนัขอายุครึ่งเดือน กระต่ายอายุ 20 วัน ข้อใดเรียงลำดับอายุของสัตว์จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 หากเดินทางกลับบ้านใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที จะถึงบ้านเวลาเท่าไรจากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13
หากเดินทางกลับบ้านใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที จะถึงบ้านเวลาเท่าไร
ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 ใช้เวลาทำงานพิเศษมากกว่าหรือน้อยกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที อยู่เท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 11 – 13 ถ้าคำตอบคือ 8.30 น. ควรตั้งคำถามว่าอย่างไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ปุ้ยเกิดปี พ.ศ. 2528 จอยเกิดปี พ.ศ. 2526 หนุ่ยเกิดปี พ.ศ. 2529 กฤษณ์เกิดปี พ.ศ. 2527 ใครมีอายุมากที่สุด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“ชีพจรเต้นนาทีละ 72 ครั้ง” ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดแตกต่างจากกลุ่ม

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

วิชิตอ่านหนังสือเวลา 18.10 น. ถึง 19.10 น. เอนกอ่านหนังสือเวลา 17.30 น. ถึง 18.00 น. วิรัตน์อ่านหนังสือเวลา 19.20 น. ถึง 19.35 น. สุพจน์อ่านหนังสือเวลา 19.05 น. ถึง 20.00 น. ใครใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน