ป.4

เรื่อง การวัด ป.4 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB401905

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.4

สร้างเมื่อ

: 11 มี.ค. 53 เวลา 17:30 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การชั่ง ตวง วัด , เงิน

ผู้สร้าง : Ticc

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

“ขนุนหนัก 3 กิโลกรัม 2 ขีด มะละกอหนัก 1 กิโลกรัม 600 กรัม ทุเรียนหนัก 3,500 กรัม” จากสถานการณ์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

“ชมพู่เข่งหนึ่งหนัก 27 กิโลกรัม เป็นน้ำหนักของเข่ง 550 กรัม” จากสถานการณ์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ทองคำราคาบาทละ 10,750 บาท ถ้าซื้อทองคำหนัก 30 กรัม จะต้องจ่ายเงินกี่บาท

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

“ป้าซื้อกุ้งแห้งมา 23 กิโลกรัม 300 กรัม” จากสถานการณ์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ข้อใดมีปริมาตรมากที่สุด

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

หินมีปริมาตร 6 คิวบิกเมตร น้ำมีปริมาตร 7 ลูกบาศก์เมตร นมถั่วเหลืองมีปริมาตร 8 ลิตร น้ำหวานมีปริมาตร 200 มิลลิลิตร ข้อใดเรียงลำดับจากปริมาตรน้อยที่สุดไปมากที่สุดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) น้ำดื่มปริมาตร 4 ลิตร 2) น้ำกลั่นปริมาตร 3 ลิตร 300 มิลลิลิตร 3) น้ำมันเครื่องปริมาตร 4,304 มิลลิลิตร ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

นมสด 5 กล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร น้ำมันพืช 1 ขวด 1,000 มิลลิลิตร น้ำหวาน 2 ขวด ขวดละ 560 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

“ถังน้ำใบใหญ่ใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 450 ลิตร 500 มิลลิลิตร ตักน้ำไปใส่ตู้ปลา 42 ลิตร 200 มิลลิลิตร ตักไปใส่ถังใบเล็กอีก 125 ลิตร 300 มิลลิลิตร” จากสถานการณ์ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

มีน้ำผลไม้ 5 ลิตร 850 มิลลิลิตร แบ่งให้เด็ก 9 คน คนละเท่าๆ กัน เด็กจะได้รับน้ำผลไม้คนละเท่าไร

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

“โอ่งใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 20 ลิตร 700 มิลลิลิตร ถ้าเติมน้ำลงไปอีก 8 ลิตร 800 มิลลิลิตร น้ำจะเต็มโอ่งพอดี” จากสถานการณ์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

“แต่ละวันร่างกายคนต้องสูญเสียน้ำประมาณ 2,500 มิลลิลิตร ซึ่งจะได้น้ำชดเชยจากอาหารประมาณ 1,000 มิลลิลิตร และจากปฏิกิริยาภายในเซลล์อีกประมาณ 300 มิลลิลิตร” ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ถังน้ำใบหนึ่งมีความจุ 4 ลิตร 500 มิลลิลิตร หากใส่น้ำอยู่เต็มถังพอดีแล้วหย่อนลูกตุ้มเหล็กลงไป ทำให้มีน้ำล้นออกจากถัง และเมื่อเอาลูกตุ้มเหล็กออกเหลือน้ำอยู่ในถัง 3 ลิตร 900 มิลลิลิตร ลูกตุ้มเหล็กมีปริมาตรเท่าไร

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

“ขนุนหนัก 3 กิโลกรัม 2 ขีด มะละกอหนัก 1 กิโลกรัม 600 กรัม ทุเรียนหนัก 3,500 กรัม” จากสถานการณ์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

“ชมพู่เข่งหนึ่งหนัก 27 กิโลกรัม เป็นน้ำหนักของเข่ง 550 กรัม” จากสถานการณ์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ทองคำราคาบาทละ 10,750 บาท ถ้าซื้อทองคำหนัก 30 กรัม จะต้องจ่ายเงินกี่บาท

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

“ป้าซื้อกุ้งแห้งมา 23 กิโลกรัม 300 กรัม” จากสถานการณ์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ข้อใดมีปริมาตรมากที่สุด

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

หินมีปริมาตร 6 คิวบิกเมตร น้ำมีปริมาตร 7 ลูกบาศก์เมตร นมถั่วเหลืองมีปริมาตร 8 ลิตร น้ำหวานมีปริมาตร 200 มิลลิลิตร ข้อใดเรียงลำดับจากปริมาตรน้อยที่สุดไปมากที่สุดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) น้ำดื่มปริมาตร 4 ลิตร 2) น้ำกลั่นปริมาตร 3 ลิตร 300 มิลลิลิตร 3) น้ำมันเครื่องปริมาตร 4,304 มิลลิลิตร ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

นมสด 5 กล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร น้ำมันพืช 1 ขวด 1,000 มิลลิลิตร น้ำหวาน 2 ขวด ขวดละ 560 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

“ถังน้ำใบใหญ่ใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 450 ลิตร 500 มิลลิลิตร ตักน้ำไปใส่ตู้ปลา 42 ลิตร 200 มิลลิลิตร ตักไปใส่ถังใบเล็กอีก 125 ลิตร 300 มิลลิลิตร” จากสถานการณ์ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

มีน้ำผลไม้ 5 ลิตร 850 มิลลิลิตร แบ่งให้เด็ก 9 คน คนละเท่าๆ กัน เด็กจะได้รับน้ำผลไม้คนละเท่าไร

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

“โอ่งใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 20 ลิตร 700 มิลลิลิตร ถ้าเติมน้ำลงไปอีก 8 ลิตร 800 มิลลิลิตร น้ำจะเต็มโอ่งพอดี” จากสถานการณ์ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

“แต่ละวันร่างกายคนต้องสูญเสียน้ำประมาณ 2,500 มิลลิลิตร ซึ่งจะได้น้ำชดเชยจากอาหารประมาณ 1,000 มิลลิลิตร และจากปฏิกิริยาภายในเซลล์อีกประมาณ 300 มิลลิลิตร” ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ถังน้ำใบหนึ่งมีความจุ 4 ลิตร 500 มิลลิลิตร หากใส่น้ำอยู่เต็มถังพอดีแล้วหย่อนลูกตุ้มเหล็กลงไป ทำให้มีน้ำล้นออกจากถัง และเมื่อเอาลูกตุ้มเหล็กออกเหลือน้ำอยู่ในถัง 3 ลิตร 900 มิลลิลิตร ลูกตุ้มเหล็กมีปริมาตรเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน