ป.3

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 15

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPA301653

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ป.3

สร้างเมื่อ

: 26 ก.พ. 53 เวลา 13:42 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงสระ โอะ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงสระ อะ

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า หนัก

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดประสมสระแบบคงรูปทุกคำ

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดประสมสระแบบแปลงรูปทุกคำ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดประสมสระแบบลดรูปทุกคำ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ เอก

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ จัตวา

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า “ไม่”

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากคำว่า “บ้าน”

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงสระแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงสระเดียวกับคำว่า “ถั่ว”

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดออกเสียงสระต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ในขณะนี้ ฉัน อยู่ที่ไหน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” สาเหตุที่ทำให้ฉันกลายเป็นคนป่วย คือข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ฉัน ในที่นี้น่าจะหมายถึงใคร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” อวัยวะส่วนใดของผู้ป่วยที่อาจพิการได้

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงสระ โอะ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงสระ อะ

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า หนัก

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดประสมสระแบบคงรูปทุกคำ

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดประสมสระแบบแปลงรูปทุกคำ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดประสมสระแบบลดรูปทุกคำ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ เอก

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ จัตวา

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำว่า “ไม่”

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากคำว่า “บ้าน”

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงสระแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านออกเสียงสระเดียวกับคำว่า “ถั่ว”

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดออกเสียงสระต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ในขณะนี้ ฉัน อยู่ที่ไหน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” สาเหตุที่ทำให้ฉันกลายเป็นคนป่วย คือข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ฉัน ในที่นี้น่าจะหมายถึงใคร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” อวัยวะส่วนใดของผู้ป่วยที่อาจพิการได้

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“เดือนกว่าแล้วที่ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคนป่วย แถมมีแววว่าจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต สาเหตุเพราะคนขับรถบัสเมายาบ้า ขับรถมาชนรถรับส่งนักเรียนด้านที่ฉันโดยสารมาอย่างจัง รถพังยับเยิน” ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน