ป.6

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 23

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB600152

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 20 ส.ค. 52 เวลา 11:09 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 1 – 2 ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง (ศรีปราชญ์) บทร้อยกรองข้างต้น เป็นบทร้อยกรองประเภทใ

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 1 – 2 ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง (ศรีปราชญ์) “เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง” สรุปความได้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 3-6 ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา จิตติเทพ บทร้อยกรองบทนี้ ชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งใดมากที่สุด

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 3-6 ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา จิตติเทพ นักเรียนคิดว่า คำในข้อใดมีความหมายตรงกันข้าม “ราตรี”

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 3-6 ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา จิตติเทพ ข้อใดไม่ใช่สัมผัสใน

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 3-6 ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา จิตติเทพ “คุณอนันต์” ควรหมายความว่าอย่างไรจึงจะชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

“ราชสีห์ตัวเดียวเที่ยวกลางป่า ถูกหมาบ้ากัดป่นจนฉิบหาย เพราะหมามากปากช่วยกันกัดตาย อาจทำลายราชสีห์ผู้มีฤทธิ์” บทร้อยกรองนี้ ผู้ประพันธ์ต้องการสอนเรื่องอะไร

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

ในการเขียนเรื่องย่อจากวรรณคดี ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ นักเรียนต้องมีข้อปฏิบัติในการเขียนอย่างไร

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

“เทพนิยาย” ควรเป็นประเภทของนิทานเล่มใด

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

นิทานมุขตลกเรื่องศรีธนญชัย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 1 – 2 ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง (ศรีปราชญ์) บทร้อยกรองข้างต้น เป็นบทร้อยกรองประเภทใ

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 1 – 2 ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง (ศรีปราชญ์) “เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง” สรุปความได้ตรงกับสำนวนในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 3-6 ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา จิตติเทพ บทร้อยกรองบทนี้ ชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งใดมากที่สุด

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 3-6 ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา จิตติเทพ นักเรียนคิดว่า คำในข้อใดมีความหมายตรงกันข้าม “ราตรี”

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 3-6 ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา จิตติเทพ ข้อใดไม่ใช่สัมผัสใน

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 3-6 ไฟคือความอบอุ่นค้ำจุนโลก การบริโภคต้องอาศัยไปทุกที่ แสงสว่างจากไฟฟ้ายามราตรี ไฟจึงมีคุณอนันต์สุดพรรณนา จิตติเทพ “คุณอนันต์” ควรหมายความว่าอย่างไรจึงจะชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

“ราชสีห์ตัวเดียวเที่ยวกลางป่า ถูกหมาบ้ากัดป่นจนฉิบหาย เพราะหมามากปากช่วยกันกัดตาย อาจทำลายราชสีห์ผู้มีฤทธิ์” บทร้อยกรองนี้ ผู้ประพันธ์ต้องการสอนเรื่องอะไร

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ในการเขียนเรื่องย่อจากวรรณคดี ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ นักเรียนต้องมีข้อปฏิบัติในการเขียนอย่างไร

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

“เทพนิยาย” ควรเป็นประเภทของนิทานเล่มใด

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

นิทานมุขตลกเรื่องศรีธนญชัย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน