ป.5

เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB501415

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 10 ก.พ. 53 เวลา 14:12 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สถิติ และความน่าจะเป็น

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ถ้าโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้ม 1 เป็นอย่างไร

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 2-3 "ในกล่องใบหนึ่งมีบัตรตัวอักษร A 2 ใบ บัตรตัวอักษร B 5 ใบ บัตรตัวอักษร C 3 ใบ และบัตรตัวอักษร D 7 ใบ" จากข้อมูล หากต้องการหยิบบัตรตัวอักษรขึ้นมา 1 ใบ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนคือข้อใด

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 2-3 "ในกล่องใบหนึ่งมีบัตรตัวอักษร A 2 ใบ บัตรตัวอักษร B 5 ใบ บัตรตัวอักษร C 3 ใบ และบัตรตัวอักษร D 7 ใบ" จากข้อมูลหากต้องการหยิบบัตรตัวอักษรขึ้นมา 1 ใบ โอกาสที่จะหยิบได้บัตรตัวอักษรอะไรมีมากที่สุด

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง โอกาสที่ผลบวกบนหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นเป็น 13 มีโอกาสเป็นอย่างไร

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 5-7 "ในถุงกระดาษใบหนึ่งมีขนมปังไส้สับปะรด 2 ชิ้น ไส้สังขยา 5 ชิ้น ไส้ถั่วดำ 4 ชิ้น และไส้หมูหยอง 3 ชิ้น" จากข้อมูล หากต้องการหยิบขนมปังออกมา 1 ชิ้น โดยไม่ดู โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปังไส้ใดน้อยที่สุด

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 5-7 "ในถุงกระดาษใบหนึ่งมีขนมปังไส้สับปะรด 2 ชิ้น ไส้สังขยา 5 ชิ้น ไส้ถั่วดำ 4 ชิ้น และไส้หมูหยอง 3 ชิ้น" จากข้อมูล หากต้องการหยิบขนมปังออกจากถุง 3 ชิ้น โดยไม่ดู โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปังไส้สับปะรดทั้ง 3 ชิ้น เป็นอย่างไร

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 5-7 "ในถุงกระดาษใบหนึ่งมีขนมปังไส้สับปะรด 2 ชิ้น ไส้สังขยา 5 ชิ้น ไส้ถั่วดำ 4 ชิ้น และไส้หมูหยอง 3 ชิ้น" จากข้อมูลหากต้องการสุ่มหยิบขนมปังออกมา 1 ชิ้น ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

เหตุการณ์ใดมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

“เดือนหน้าบริเวณเกาะสุมาตราจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง” เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเป็นอย่างไร

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

“หากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง” เหตุการณ์ในข้อใดเป็นไปไม่ได้

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ถ้าโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้ม 1 เป็นอย่างไร

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 2-3 "ในกล่องใบหนึ่งมีบัตรตัวอักษร A 2 ใบ บัตรตัวอักษร B 5 ใบ บัตรตัวอักษร C 3 ใบ และบัตรตัวอักษร D 7 ใบ" จากข้อมูล หากต้องการหยิบบัตรตัวอักษรขึ้นมา 1 ใบ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนคือข้อใด

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 2-3 "ในกล่องใบหนึ่งมีบัตรตัวอักษร A 2 ใบ บัตรตัวอักษร B 5 ใบ บัตรตัวอักษร C 3 ใบ และบัตรตัวอักษร D 7 ใบ" จากข้อมูลหากต้องการหยิบบัตรตัวอักษรขึ้นมา 1 ใบ โอกาสที่จะหยิบได้บัตรตัวอักษรอะไรมีมากที่สุด

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง โอกาสที่ผลบวกบนหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นเป็น 13 มีโอกาสเป็นอย่างไร

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 5-7 "ในถุงกระดาษใบหนึ่งมีขนมปังไส้สับปะรด 2 ชิ้น ไส้สังขยา 5 ชิ้น ไส้ถั่วดำ 4 ชิ้น และไส้หมูหยอง 3 ชิ้น" จากข้อมูล หากต้องการหยิบขนมปังออกมา 1 ชิ้น โดยไม่ดู โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปังไส้ใดน้อยที่สุด

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 5-7 "ในถุงกระดาษใบหนึ่งมีขนมปังไส้สับปะรด 2 ชิ้น ไส้สังขยา 5 ชิ้น ไส้ถั่วดำ 4 ชิ้น และไส้หมูหยอง 3 ชิ้น" จากข้อมูล หากต้องการหยิบขนมปังออกจากถุง 3 ชิ้น โดยไม่ดู โอกาสที่จะหยิบได้ขนมปังไส้สับปะรดทั้ง 3 ชิ้น เป็นอย่างไร

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

จากข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถามข้อ 5-7 "ในถุงกระดาษใบหนึ่งมีขนมปังไส้สับปะรด 2 ชิ้น ไส้สังขยา 5 ชิ้น ไส้ถั่วดำ 4 ชิ้น และไส้หมูหยอง 3 ชิ้น" จากข้อมูลหากต้องการสุ่มหยิบขนมปังออกมา 1 ชิ้น ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

เหตุการณ์ใดมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

“เดือนหน้าบริเวณเกาะสุมาตราจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง” เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเป็นอย่างไร

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

“หากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง” เหตุการณ์ในข้อใดเป็นไปไม่ได้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน