ป.5

เรื่อง การวัดปริมาตร ป.5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB501403

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 10 ก.พ. 53 เวลา 10:03 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต , การหาพื้นที่และปริมาตร

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

สิ่งของใดมีลักษณะเป็นลูกบาศก์

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

การหาปริมาตรเกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

“เสาไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง 20 ซม. ด้านยาว 2 ม. หนา 20 ซม. เสาไม้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร” หาคำตอบได้ตามข้อใด

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ขุดดินทำทางระบายน้ำกว้าง 1.2 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 0.8 เมตร ต้องขุดดินออกเป็นปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

กล่องไม้ทรงลูกบาศก์ ขนาดยาวด้านละ 8 เซนติเมตร มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

แท็งก์น้ำมีด้านกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร ต้องการใส่น้ำเพียงครึ่งแท็งก์ จะได้น้ำกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

สระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความจุ 88 ลูกบาศก์เมตร สระน้ำกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สระน้ำลึกกี่เมตร

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จากข้อมูล ตอบคำถามข้อ 8 – 11 "ถังเก็บน้ำทรงลูกบาศก์ขนาด 6 เมตร บ่อน้ำกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 6 เมตร บ่อปลา กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 1 เมตร สระว่ายน้ำ กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร" สิ่งใดมีความจุมากที่สุด

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จากข้อมูลในข้อ 8. สิ่งใดมีความจุน้อยที่สุด

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

จากข้อมูลในข้อ 8. สิ่งใดมีปริมาตรมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

จากข้อมูลในข้อ 8. เรียงลำดับจากสิ่งที่มีความจุน้อยที่สุดไปมากที่สุดได้ตามข้อใด

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ปีบใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นปีบ 625 ตาราง-เซนติเมตร และสูง 50 เซนติเมตร ปีบใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ขนมปังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร นำมาตัดเป็นแผ่น 12 แผ่น เท่าๆ กัน ขนมปังแต่ละแผ่นมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

กล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก วัดภายในได้กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร จำนวน 3 กล่อง นำมาใส่น้ำตาลทรายจนเต็มทุกกล่อง จะมีน้ำตาลทรายทั้งหมดเป็นปริมาตรเท่าไร

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดด้านในได้ยาว 50 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร ต้องการใส่น้ำครึ่งตู้จะได้น้ำกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

สิ่งของใดมีลักษณะเป็นลูกบาศก์

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

การหาปริมาตรเกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

“เสาไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง 20 ซม. ด้านยาว 2 ม. หนา 20 ซม. เสาไม้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร” หาคำตอบได้ตามข้อใด

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ขุดดินทำทางระบายน้ำกว้าง 1.2 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 0.8 เมตร ต้องขุดดินออกเป็นปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

กล่องไม้ทรงลูกบาศก์ ขนาดยาวด้านละ 8 เซนติเมตร มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

แท็งก์น้ำมีด้านกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร ต้องการใส่น้ำเพียงครึ่งแท็งก์ จะได้น้ำกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

สระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความจุ 88 ลูกบาศก์เมตร สระน้ำกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สระน้ำลึกกี่เมตร

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จากข้อมูล ตอบคำถามข้อ 8 – 11 "ถังเก็บน้ำทรงลูกบาศก์ขนาด 6 เมตร บ่อน้ำกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 6 เมตร บ่อปลา กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 1 เมตร สระว่ายน้ำ กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร" สิ่งใดมีความจุมากที่สุด

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จากข้อมูลในข้อ 8. สิ่งใดมีความจุน้อยที่สุด

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

จากข้อมูลในข้อ 8. สิ่งใดมีปริมาตรมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

จากข้อมูลในข้อ 8. เรียงลำดับจากสิ่งที่มีความจุน้อยที่สุดไปมากที่สุดได้ตามข้อใด

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ปีบใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นปีบ 625 ตาราง-เซนติเมตร และสูง 50 เซนติเมตร ปีบใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ขนมปังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร นำมาตัดเป็นแผ่น 12 แผ่น เท่าๆ กัน ขนมปังแต่ละแผ่นมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

กล่องพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก วัดภายในได้กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร จำนวน 3 กล่อง นำมาใส่น้ำตาลทรายจนเต็มทุกกล่อง จะมีน้ำตาลทรายทั้งหมดเป็นปริมาตรเท่าไร

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดด้านในได้ยาว 50 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร ต้องการใส่น้ำครึ่งตู้จะได้น้ำกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน