ป.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB613571

จำนวนข้อ

: 32 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 6 เม.ย. 63 เวลา 14:29 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/32
คำถาม :

การแข่งขันวิ่ง 100 เมตรครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าแข่งขันสี่คน แต่ละคนใช้เวลาในการวิ่งจากจุดเริ่มต้นจนเข้าเส้นชัย ดังนี้
ผู้เข้าแข่งขัน ระยะเวลาที่ใช้วิ่ง (วินาที)
กานต์ 10.51
เขม 11.03
คิม 11.20
เงาะ 10.37
ข้อใดเป็นการเรียงลำดับผู้เข้าแข่งขันที่วิ่งเข้าเส้นชัยจากคนแรกถึงคนสุดท้าย

ข้อที่ 2/32
คำถาม :

ถ้า m เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่มี 2,000 เป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันและ n เป็นทศนิยมสามตำแหน่งที่น้อยที่สุดที่มี 20.19 เป็นค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง แล้ว m + n มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3/32
คำถาม :

  เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 4/32
คำถาม :

ถ้า ค.ร.น. ของ 24 และ 30 เท่ากับ a และ ห.ร.ม ของ a และ 60 เท่ากับ b

ข้อที่ 5/32
คำถาม :

ชมพู่ซื้อเครื่องซักผ้าราคา 12,000 บาท แล้วขายต่อให้เพื่อได้กำไร 5.5% จากนั้น ชมพู่นำเงินที่ได้จากการขายเครื่องซักผ้าไปซื้อตู้เย็นราคา 10,000 บาท ชมพู่จะเหลือเงินกี่บาท

ข้อที่ 6/32
คำถาม :

กำหนดเลขโดดห้าตัว คือ 2, 3, 4, 5, และ 6 ถ้าต้องการเลือกเลขโดดสี่ตัวจากเลขโดดที่กำหนดให้ โดยไม่ให้ซ้ำกัน มาเติมใน  ช่องละหนึ่งตัว เพื่อให้ผลลัพธ์ของ  มีค่ามากที่สุด แล้วผลลัพธ์ที่มีค่ามากที่สุดเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 7/32
คำถาม :

แขขับรถเพื่อไปบ้านขวัญโดยเริ่มออกเดินทางเวลา 8.30 น. เมื่อออกเดินทางไปได้ 122 นาที แขหยุดพักเพื่อซื้อของและเติมน้ำมัน จากนั้นเดินทางต่อ ใช้เวลาอีก 128 นาที จึงถึงบ้านขวัญเวลา 13.15 น. ของวันเดียวกัน แขใช้เวลาหยุดพักเพื่อซื้อของและเติมน้ำมันกี่นาที

ข้อที่ 8/32
คำถาม :

หน่อยมีภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวน 5 ใบ แต่ละใบมีขนาดเท่ากัน ภายในภาชนะแต่ละใบกว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร หน่อยต้องการบรรจุสบู่เหลวลงใบภาชนะทั้ง 5 ใบนี้ โดยให้แต่ละใบมีปริมาตรของสบู่เหลวเป็น  ของความจุของภาชนะ ถ้าร้านค้าขายสบู่เหลวเป็นถุง ถุงละ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วหน่อยต้องซื้อสบู่เหลวอย่างน้อยที่สุดกี่ถุงจึงจะบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะตามที่ต้องการได้ครบทุกใบ

ข้อที่ 9/32
คำถาม :

แผนที่แสดงเส้นทางการขี่จักรยานในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของภูมิ เป็นดังนี้ ถ้าทุก ๆ 1 นาที ภูมิขี่จักรยานได้ระยะทาง 200 เมตร และภูมิต้องการขี่รถจักรยานจากจุด A ไปยังจุด B ตามเส้นทางในแผนที่นี้ แล้วภูมิขี่รถจักรยานได้ระยะทางกี่เมตร และใช้เวลากี่นาที

ข้อที่ 10/32
คำถาม :

กำหนด จุด ก เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มี ขค เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง            จุด ง เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มี ขก เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง และ      จุด จ เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มี กค เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังรูป ถ้า ขค ยาว 140 มิลลิเมตร แล้วความยาวรอบรูปของส่วนที่แรเงาประมาณกี่มิลลิเมตร

ข้อที่ 11/32
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

ข้อที่ 12/32
คำถาม :

กำหนด รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าต่าง ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 รูป ดังรูป ข้อใดเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูปคลี่ที่กำหนดให้นี้

ข้อที่ 13/32
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า กขค มีจุด ง จุด จ และ จุด ฉ เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน กข  ด้าน ขค  และด้าน คก ตามลำดับ จาก  กจ   งจ   และ   จฉ   ดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 14/32
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม กขจ เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม บัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่ 7 และบัตรรูปวงกลมใบที่ 7 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 15/32
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลากอยู่ยี่สิบใบ คือ สลากหมายเลข 1, 2, 3, … , 18, 19, 20 ถ้าสุ่มหยิบสลากจากกล่องนี้ขึ้นมาสองใบพร้อมกัน แล้วเหตุการณ์ในข้อใดอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ข้อที่ 16/32
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันหนึ่งในชุมชนแห่งหนึ่ง จำแนกตามช่วงอายุ จากแผนภูมิ ช่วงเวลาใด มีจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปมากที่สุด

ข้อที่ 17/32
คำถาม :

การแข่งขันวิ่ง 100 เมตรครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าแข่งขันสี่คน แต่ละคนใช้เวลาในการวิ่งจากจุดเริ่มต้นจนเข้าเส้นชัย ดังนี้
ผู้เข้าแข่งขัน ระยะเวลาที่ใช้วิ่ง (วินาที)
กานต์ 10.51
เขม 11.03
คิม 11.20
เงาะ 10.37
ข้อใดเป็นการเรียงลำดับผู้เข้าแข่งขันที่วิ่งเข้าเส้นชัยจากคนแรกถึงคนสุดท้าย

ข้อที่ 18/32
คำถาม :

ถ้า m เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่มี 2,000 เป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันและ n เป็นทศนิยมสามตำแหน่งที่น้อยที่สุดที่มี 20.19 เป็นค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง แล้ว m + n มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 19/32
คำถาม :

  เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 20/32
คำถาม :

ถ้า ค.ร.น. ของ 24 และ 30 เท่ากับ a และ ห.ร.ม ของ a และ 60 เท่ากับ b

ข้อที่ 21/32
คำถาม :

ชมพู่ซื้อเครื่องซักผ้าราคา 12,000 บาท แล้วขายต่อให้เพื่อได้กำไร 5.5% จากนั้น ชมพู่นำเงินที่ได้จากการขายเครื่องซักผ้าไปซื้อตู้เย็นราคา 10,000 บาท ชมพู่จะเหลือเงินกี่บาท

ข้อที่ 22/32
คำถาม :

กำหนดเลขโดดห้าตัว คือ 2, 3, 4, 5, และ 6 ถ้าต้องการเลือกเลขโดดสี่ตัวจากเลขโดดที่กำหนดให้ โดยไม่ให้ซ้ำกัน มาเติมใน  ช่องละหนึ่งตัว เพื่อให้ผลลัพธ์ของ  มีค่ามากที่สุด แล้วผลลัพธ์ที่มีค่ามากที่สุดเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 23/32
คำถาม :

แขขับรถเพื่อไปบ้านขวัญโดยเริ่มออกเดินทางเวลา 8.30 น. เมื่อออกเดินทางไปได้ 122 นาที แขหยุดพักเพื่อซื้อของและเติมน้ำมัน จากนั้นเดินทางต่อ ใช้เวลาอีก 128 นาที จึงถึงบ้านขวัญเวลา 13.15 น. ของวันเดียวกัน แขใช้เวลาหยุดพักเพื่อซื้อของและเติมน้ำมันกี่นาที

ข้อที่ 24/32
คำถาม :

หน่อยมีภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวน 5 ใบ แต่ละใบมีขนาดเท่ากัน ภายในภาชนะแต่ละใบกว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร หน่อยต้องการบรรจุสบู่เหลวลงใบภาชนะทั้ง 5 ใบนี้ โดยให้แต่ละใบมีปริมาตรของสบู่เหลวเป็น  ของความจุของภาชนะ ถ้าร้านค้าขายสบู่เหลวเป็นถุง ถุงละ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วหน่อยต้องซื้อสบู่เหลวอย่างน้อยที่สุดกี่ถุงจึงจะบรรจุสบู่เหลวลงในภาชนะตามที่ต้องการได้ครบทุกใบ

ข้อที่ 25/32
คำถาม :

แผนที่แสดงเส้นทางการขี่จักรยานในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของภูมิ เป็นดังนี้ ถ้าทุก ๆ 1 นาที ภูมิขี่จักรยานได้ระยะทาง 200 เมตร และภูมิต้องการขี่รถจักรยานจากจุด A ไปยังจุด B ตามเส้นทางในแผนที่นี้ แล้วภูมิขี่รถจักรยานได้ระยะทางกี่เมตร และใช้เวลากี่นาที

ข้อที่ 26/32
คำถาม :

กำหนด จุด ก เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มี ขค เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง            จุด ง เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มี ขก เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง และ      จุด จ เป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมที่มี กค เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังรูป ถ้า ขค ยาว 140 มิลลิเมตร แล้วความยาวรอบรูปของส่วนที่แรเงาประมาณกี่มิลลิเมตร

ข้อที่ 27/32
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

ข้อที่ 28/32
คำถาม :

กำหนด รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าต่าง ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 รูป และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 รูป ดังรูป ข้อใดเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูปคลี่ที่กำหนดให้นี้

ข้อที่ 29/32
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า กขค มีจุด ง จุด จ และ จุด ฉ เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน กข  ด้าน ขค  และด้าน คก ตามลำดับ จาก  กจ   งจ   และ   จฉ   ดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 30/32
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม กขจ เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม บัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่ 7 และบัตรรูปวงกลมใบที่ 7 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 31/32
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลากอยู่ยี่สิบใบ คือ สลากหมายเลข 1, 2, 3, … , 18, 19, 20 ถ้าสุ่มหยิบสลากจากกล่องนี้ขึ้นมาสองใบพร้อมกัน แล้วเหตุการณ์ในข้อใดอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

ข้อที่ 32/32
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันหนึ่งในชุมชนแห่งหนึ่ง จำแนกตามช่วงอายุ จากแผนภูมิ ช่วงเวลาใด มีจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปมากที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน