ม.3

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA013554

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 3 ม.ค. 63 เวลา 16:38 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/60
คำถาม :

ถ้า 81 = 3x และ 0.000091 = 9.1 x 10y แล้ว 2x - y เท่ากับเท่าใด 

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

ถ้า  แล้ว รากที่ 2 ที่เป็นบวกของ A มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

  เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

ถ้า  a  คือ จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย  30  และ  72  ลงตัว แล้วจำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร  156  และ  a  ลงตัว คือจำนวนใด

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

บัตรคอนเสิร์ต Black pink มีทั้งหมด 2,300 ที่นั่ง แบ่งเป็น 3 โซนตามราคา คือ โซน A  โซน B และ โซน C        ถ้า      อัตราส่วนของจำนวนที่นั่งโซน  A  ต่อจำนวนที่นั่งโซน  B  เป็น  2  :  3                       อัตราส่วนของจำนวนที่นั่งโซน  B  ต่อจำนวนที่นั่งโซน  C  เป็น  3  :  5      แล้วโซนที่มีที่นั่งมากที่สุดมีจำนวนที่นั่งอยู่เท่าใด

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

กำหนด  ส่วนที่แรเงา (1) และ ส่วนที่แรเงา (2)  ของปริซึมห้าเหลี่ยม ดังรูป ส่วนที่แรเงา (1) และ (2) มีพื้นที่ต่างกันกี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

กำหนดให้    รูปวงกลมมีเส้นรอบวง เท่ากับ  a  หน่วย                  และ   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป   b  หน่วย ถ้าพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับ 2 เท่าของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตรัสรูปนี้ แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

กำหนด รูปวงกลมที่มีจุด A (-1,3) เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม ดังรูป ถ้าจุด A' เป็นจุดศูนย์กลางของภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิต ของรูปวงกลมที่กำหนดให้ แล้วการแปลงทางทางเรขาคณิตในข้อใดที่ทำให้จุด A’ มีพิกัดเป็น (3,-1)

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

ถ้าจุด A อยู่บนระนาบในระบบพิกัดฉาก มีพิกัดเป็น (3,-2) ถ้าเลื่อนจุด A ไปด้านบนตามแนวแกน Y เป็นระยะ 5 หน่วย จากนั้นสะท้อนภาพที่ได้โดยมีเส้นตรง X = -2 เป็นเส้นสะท้อน ทำให้ได้ภาพเป็นจุด A' แล้วพิกัดในข้อใดเป็นพิกัดจุด A'

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

กำหนดให้  จุด A และจุด D อยู่บน  รูปสี่เหลี่ยม ABCD มี  ตัดกับ  ที่จุด O และขนานกับ  ดังรูป ข้อความใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

กำหนดภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เท่ากัน โดยแสดงตัวเลขที่เขียนแสดงจำนวนลูกบากศก์ที่เรียงซ้อนกันเมื่อมองจากด้านบนดังนี้ ภาพที่กำหนดให้เป็นภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใด

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาดเท่ากัน 13 ลูก วางซ้อนกัน โดยมีลูกบาศก์ที่ระบายสีอยู่ 1 ลูก ดังรูป ถ้าหยิบลูกบาศก์ 1 ลูกที่ระบายสีออกไป แล้วภาพด้านหน้า และ ด้านข้าง เป็นดังข้อใด

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

เพื่อนฝากอ๋องซื้อชานมไข่มุก 2 แบบ แบบไข่มุกธรรมดา ราคาแก้วละ 22 บาท ส่วนแบบไข่มุกสีทอง ราคาเพิ่มกว่าปกติ 4 บาท ถ้าอ๋องซื้อแบบไข่มุกธรรมดา มากกว่า แบบไข่มุกสีทอง 3 แก้ว และ อ๋องจ่ายเงินไปทั้งสิ้น 498 บาท อยากทราบว่าซื้อชาไข่มุกสีทองจำนวนกี่แก้ว

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

วิวมีอายุน้อยกว่าต้นอยู่  8  ปี ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของทั้งสองคนไม่น้อยกว่า 28 ปี แล้ว อยากทราบว่าวิวมีอายุได้น้อยที่สุดกี่ปี

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

พิจารณาแบบรูปของจำนวนนับต่อไปนี้ แล้ว A - B มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

กำหนดสมการเส้นตรง L  ผ่านจุด (-2,0) และ (0,4) บนระนาบพิกัดฉากดังรูป แล้วเส้นตรง L ขนานกับเส้นตรงในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก 4 เครื่องยอดฮิต คือ เรือเหาะไวกิ้ง เฮอริเคน เรพเตอร์ และรถไฟคุณปู่ ในช่วงสุดสัปดาห์ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เป็นดังนี้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้เข้าใช้บริการทั้ง 3 วัน ของเครื่องเล่นใดมีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

แผนภูมิวงกลมแสดงยอดขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ในร้านสะดวกซื้อของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นดังนี้ ถ้าในเดือนนี้ ยอดขาย เฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็น  7,200 บาท  อยากทราบว่าในเดือนนี้ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มียอดขายสินค้าประเภทอาหารเป็นเท่าไร

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

รายการเกมโชว์ เปิดปุ๊ปรับปั๊บ ให้ผู้เล่นเปิดแผ่นป้ายชิงเงินรางวัลรวมจากการเปิด 4 ครั้ง โดยมีแผ่นป้ายมูลค่า 0 บาท จำนวน 6 แผ่นป้าย แผ่นป้ายมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 แผ่นป้าย แผ่นป้ายมูลค่า 5,000  บาท จำนวน 1 แผ่นป้าย และ แผ่นป้ายมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 แผ่นป้าย ถ้าพี่เต้ เปิดไปแล้ว 3 แผ่นป้าย ดังรูป อยากทราบว่าความน่าจะเป็นที่พี่เต้จะเปิดครั้งสุดท้ายแล้วได้แผ่นป้ายมูลค่า 0 บาทมีค่าเท่าเป็นเท่าไร

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

ในชมรมรักการพูด ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีสมาชิกเป็น นักเรียน ม.4 ม.5 และ ม.6  โดยมีนักเรียน ม.4 จำนวน  12 คน ม.5 จำนวน 9 คน และ ที่เหลือเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ถ้าสุ่มนักเรียน 1 คน จากชมรมนี้ มีความน่าจะเป็นที่จะได้เด็กนักเรียนชั้น ม.6 เท่ากับ  แล้วชมรมนี้ มีนักเรียนชั้น ม.6 จำนวนกี่คน

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

ถ้าบ้านและโรงพยาบาลอยู่ห่างกัน 12 กิโลเมตร ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน สั้นกว่า ระยะทางจากบ้านไปตลาดอยู่ 2.45 กิโลเมตร และ ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลเป็น เท่าของระยะทางจากบ้านไปตลาด แล้ว ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นเท่าใด

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

ถังเก็บน้ำทรงกระบอกมีน้ำอยู่เต็มถังเมื่อสูบน้ำออกไป 462 ลูกบาศก์นิ้ว ทำให้ระดับลดลงจากเดิม 3 นิ้ว อยากทราบรัศมีของถังเก็บน้ำทรงกระบอกนี้

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย   2  ,  4  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  9  ,  9 ถ้าเพิ่มข้อมูลอีกสองจำนวน ทำให้ข้อมูลทั้งสิบจำนวน มีฐานนิยมเป็น 9  และ มัธยฐานเป็น 6.5 แล้วผลต่างของจำนวนมากกับจำนวนน้อยที่เพิ่มเข้าไปมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

สวนสนุกแห่งหนึ่งเก็บค่าเข้าใช้บริการสำหรับผู้ใหญ่คนละ 800 บาท และ เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี คนละ 450 บาท ถ้าวันนี้มีผู้เข้าใช้บริการสวนสนุกทั้งหมด 1,200 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กที่ได้เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 150 คน ส่วนผู้ใหญ่ทุกคนเสียค่าใช้จ่าย และในวันนี้สวนสนุกได้รายได้  630,000  บาท อยากทราบว่าในวันนี้มีผู้ใหญ่เข้าใช้บริการสวนสนุกกี่คน    

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

กำหนดให้  โดยจุด D อยู่บนด้าน   ยาว 8 หน่วย ,  ยาว 12 หน่วย และ   ยาว 27 หน่วย ดังรูป อยากทราบว่า    ยาวกี่หน่วย

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

ซื้อกาแฟมาสองชนิดรวม 40 กิโลกรัม โดยเป็นกาแฟชนิดกิโลกรัมละ 120 บาท และกาแฟชนิดกิโลกรัมละ 200 บาท เมื่อนำกาแฟทั้งสองชนิดมาผสมกัน แล้วขายไปกิโลกรัมละ 210 บาท ได้กำไร 1200 บาท จงหาว่าซื้อกาแฟทั้งสองชนิดต่างกันกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

ถ้าต้นลองชวนเพื่อน 3 คนไปเที่ยวทะเลด้วยกัน อยากทราบว่า ความน่าจะเป็นในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

กำหนดสามเหลี่ยม TON เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังรูป ถ้าด้าน TN ยาว 4√3 และมุม NOT มีขนาด 60o แล้วอยากทราบว่า สามเหลี่ยม TON มีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

กำหนดข้อมูล 8 จำนวน คือ  2 , 8 , 4 , 11 , 10 , 8 , 8 , 9 ค่าทางสถิติใดมีค่ามากที่สุด

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

ถ้าประตูบ้านหลังหนึ่งกว้าง 5 ฟุต และ สูง 12 ฟุต อยากทราบว่า ความกว้างของแผ่นกระจกที่มากที่สุดที่สามารถนำเข้าผ่านประตูบ้านหลังนี้ได้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

ถ้า 81 = 3x และ 0.000091 = 9.1 x 10y แล้ว 2x - y เท่ากับเท่าใด 

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

ถ้า  แล้ว รากที่ 2 ที่เป็นบวกของ A มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

  เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

ถ้า  a  คือ จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย  30  และ  72  ลงตัว แล้วจำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร  156  และ  a  ลงตัว คือจำนวนใด

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

บัตรคอนเสิร์ต Black pink มีทั้งหมด 2,300 ที่นั่ง แบ่งเป็น 3 โซนตามราคา คือ โซน A  โซน B และ โซน C        ถ้า      อัตราส่วนของจำนวนที่นั่งโซน  A  ต่อจำนวนที่นั่งโซน  B  เป็น  2  :  3                       อัตราส่วนของจำนวนที่นั่งโซน  B  ต่อจำนวนที่นั่งโซน  C  เป็น  3  :  5      แล้วโซนที่มีที่นั่งมากที่สุดมีจำนวนที่นั่งอยู่เท่าใด

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

กำหนด  ส่วนที่แรเงา (1) และ ส่วนที่แรเงา (2)  ของปริซึมห้าเหลี่ยม ดังรูป ส่วนที่แรเงา (1) และ (2) มีพื้นที่ต่างกันกี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

กำหนดให้    รูปวงกลมมีเส้นรอบวง เท่ากับ  a  หน่วย                  และ   รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป   b  หน่วย ถ้าพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับ 2 เท่าของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตรัสรูปนี้ แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

กำหนด รูปวงกลมที่มีจุด A (-1,3) เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม ดังรูป ถ้าจุด A' เป็นจุดศูนย์กลางของภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิต ของรูปวงกลมที่กำหนดให้ แล้วการแปลงทางทางเรขาคณิตในข้อใดที่ทำให้จุด A’ มีพิกัดเป็น (3,-1)

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

ถ้าจุด A อยู่บนระนาบในระบบพิกัดฉาก มีพิกัดเป็น (3,-2) ถ้าเลื่อนจุด A ไปด้านบนตามแนวแกน Y เป็นระยะ 5 หน่วย จากนั้นสะท้อนภาพที่ได้โดยมีเส้นตรง X = -2 เป็นเส้นสะท้อน ทำให้ได้ภาพเป็นจุด A' แล้วพิกัดในข้อใดเป็นพิกัดจุด A'

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

กำหนดให้  จุด A และจุด D อยู่บน  รูปสี่เหลี่ยม ABCD มี  ตัดกับ  ที่จุด O และขนานกับ  ดังรูป ข้อความใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

กำหนดภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เท่ากัน โดยแสดงตัวเลขที่เขียนแสดงจำนวนลูกบากศก์ที่เรียงซ้อนกันเมื่อมองจากด้านบนดังนี้ ภาพที่กำหนดให้เป็นภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใด

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาดเท่ากัน 13 ลูก วางซ้อนกัน โดยมีลูกบาศก์ที่ระบายสีอยู่ 1 ลูก ดังรูป ถ้าหยิบลูกบาศก์ 1 ลูกที่ระบายสีออกไป แล้วภาพด้านหน้า และ ด้านข้าง เป็นดังข้อใด

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

เพื่อนฝากอ๋องซื้อชานมไข่มุก 2 แบบ แบบไข่มุกธรรมดา ราคาแก้วละ 22 บาท ส่วนแบบไข่มุกสีทอง ราคาเพิ่มกว่าปกติ 4 บาท ถ้าอ๋องซื้อแบบไข่มุกธรรมดา มากกว่า แบบไข่มุกสีทอง 3 แก้ว และ อ๋องจ่ายเงินไปทั้งสิ้น 498 บาท อยากทราบว่าซื้อชาไข่มุกสีทองจำนวนกี่แก้ว

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

วิวมีอายุน้อยกว่าต้นอยู่  8  ปี ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของทั้งสองคนไม่น้อยกว่า 28 ปี แล้ว อยากทราบว่าวิวมีอายุได้น้อยที่สุดกี่ปี

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

พิจารณาแบบรูปของจำนวนนับต่อไปนี้ แล้ว A - B มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

กำหนดสมการเส้นตรง L  ผ่านจุด (-2,0) และ (0,4) บนระนาบพิกัดฉากดังรูป แล้วเส้นตรง L ขนานกับเส้นตรงในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก 4 เครื่องยอดฮิต คือ เรือเหาะไวกิ้ง เฮอริเคน เรพเตอร์ และรถไฟคุณปู่ ในช่วงสุดสัปดาห์ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เป็นดังนี้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้เข้าใช้บริการทั้ง 3 วัน ของเครื่องเล่นใดมีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

แผนภูมิวงกลมแสดงยอดขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ในร้านสะดวกซื้อของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นดังนี้ ถ้าในเดือนนี้ ยอดขาย เฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็น  7,200 บาท  อยากทราบว่าในเดือนนี้ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มียอดขายสินค้าประเภทอาหารเป็นเท่าไร

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

รายการเกมโชว์ เปิดปุ๊ปรับปั๊บ ให้ผู้เล่นเปิดแผ่นป้ายชิงเงินรางวัลรวมจากการเปิด 4 ครั้ง โดยมีแผ่นป้ายมูลค่า 0 บาท จำนวน 6 แผ่นป้าย แผ่นป้ายมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 แผ่นป้าย แผ่นป้ายมูลค่า 5,000  บาท จำนวน 1 แผ่นป้าย และ แผ่นป้ายมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 แผ่นป้าย ถ้าพี่เต้ เปิดไปแล้ว 3 แผ่นป้าย ดังรูป อยากทราบว่าความน่าจะเป็นที่พี่เต้จะเปิดครั้งสุดท้ายแล้วได้แผ่นป้ายมูลค่า 0 บาทมีค่าเท่าเป็นเท่าไร

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

ในชมรมรักการพูด ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีสมาชิกเป็น นักเรียน ม.4 ม.5 และ ม.6  โดยมีนักเรียน ม.4 จำนวน  12 คน ม.5 จำนวน 9 คน และ ที่เหลือเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ถ้าสุ่มนักเรียน 1 คน จากชมรมนี้ มีความน่าจะเป็นที่จะได้เด็กนักเรียนชั้น ม.6 เท่ากับ  แล้วชมรมนี้ มีนักเรียนชั้น ม.6 จำนวนกี่คน

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

ถ้าบ้านและโรงพยาบาลอยู่ห่างกัน 12 กิโลเมตร ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน สั้นกว่า ระยะทางจากบ้านไปตลาดอยู่ 2.45 กิโลเมตร และ ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลเป็น เท่าของระยะทางจากบ้านไปตลาด แล้ว ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็นเท่าใด

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

ถังเก็บน้ำทรงกระบอกมีน้ำอยู่เต็มถังเมื่อสูบน้ำออกไป 462 ลูกบาศก์นิ้ว ทำให้ระดับลดลงจากเดิม 3 นิ้ว อยากทราบรัศมีของถังเก็บน้ำทรงกระบอกนี้

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย   2  ,  4  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  9  ,  9 ถ้าเพิ่มข้อมูลอีกสองจำนวน ทำให้ข้อมูลทั้งสิบจำนวน มีฐานนิยมเป็น 9  และ มัธยฐานเป็น 6.5 แล้วผลต่างของจำนวนมากกับจำนวนน้อยที่เพิ่มเข้าไปมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

สวนสนุกแห่งหนึ่งเก็บค่าเข้าใช้บริการสำหรับผู้ใหญ่คนละ 800 บาท และ เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี คนละ 450 บาท ถ้าวันนี้มีผู้เข้าใช้บริการสวนสนุกทั้งหมด 1,200 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กที่ได้เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 150 คน ส่วนผู้ใหญ่ทุกคนเสียค่าใช้จ่าย และในวันนี้สวนสนุกได้รายได้  630,000  บาท อยากทราบว่าในวันนี้มีผู้ใหญ่เข้าใช้บริการสวนสนุกกี่คน    

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

กำหนดให้  โดยจุด D อยู่บนด้าน   ยาว 8 หน่วย ,  ยาว 12 หน่วย และ   ยาว 27 หน่วย ดังรูป อยากทราบว่า    ยาวกี่หน่วย

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

ซื้อกาแฟมาสองชนิดรวม 40 กิโลกรัม โดยเป็นกาแฟชนิดกิโลกรัมละ 120 บาท และกาแฟชนิดกิโลกรัมละ 200 บาท เมื่อนำกาแฟทั้งสองชนิดมาผสมกัน แล้วขายไปกิโลกรัมละ 210 บาท ได้กำไร 1200 บาท จงหาว่าซื้อกาแฟทั้งสองชนิดต่างกันกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

ถ้าต้นลองชวนเพื่อน 3 คนไปเที่ยวทะเลด้วยกัน อยากทราบว่า ความน่าจะเป็นในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

กำหนดสามเหลี่ยม TON เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังรูป ถ้าด้าน TN ยาว 4√3 และมุม NOT มีขนาด 60o แล้วอยากทราบว่า สามเหลี่ยม TON มีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

กำหนดข้อมูล 8 จำนวน คือ  2 , 8 , 4 , 11 , 10 , 8 , 8 , 9 ค่าทางสถิติใดมีค่ามากที่สุด

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

ถ้าประตูบ้านหลังหนึ่งกว้าง 5 ฟุต และ สูง 12 ฟุต อยากทราบว่า ความกว้างของแผ่นกระจกที่มากที่สุดที่สามารถนำเข้าผ่านประตูบ้านหลังนี้ได้เป็นเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน