ป.6

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613524

จำนวนข้อ

: 132 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 5 มี.ค. 62 เวลา 14:33 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/132
คำถาม :

ข้อที่ 2/132
คำถาม :

ข้อที่ 3/132
คำถาม :

ข้อที่ 4/132
คำถาม :

ข้อที่ 5/132
คำถาม :

ทศนิยมต่อไปนี้ 11.205, 1.1205, 11.025, 11.52 สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้อย่างไร

ข้อที่ 6/132
คำถาม :

ข้อที่ 7/132
คำถาม :

ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ 32,360 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 8/132
คำถาม :

ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของจำนวนใดมีค่าเป็น 90,000

ข้อที่ 9/132
คำถาม :

ค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ 970,000 มีค่าต่างจากค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ 58,093 อยู่เท่าใด

ข้อที่ 10/132
คำถาม :

จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหาร 12, 28, 42 ลงตัว คือจำนวนใด

ข้อที่ 11/132
คำถาม :

จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหาร 30, 45, 15 ลงตัว มีค่าเป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม. ของ 24, 42, 18

ข้อที่ 12/132
คำถาม :

เลขสองจำนวนมี ห.ร.ม. เป็น 3 และ ค.ร.น. เป็น 240 ถ้าเลขจำนวนหนึ่งเป็น 15 เลขอีกจำนวนหนึ่งจะมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 13/132
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 12, 21, 30 ลงตัวคือจำนวนใด

ข้อที่ 14/132
คำถาม :

สมยศและสมหญิงชวนกันไปวิ่งที่สนามของโรงเรียน โดยทั้งคู่เริ่มวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันในเวลา 16.30 น. โดยสมยศใช้เวลาในการวิ่ง 1 รอบ 3 นาที และสมหญิงใช้เวลาในการวิ่ง 1 รอบ 210 วินาที อยากทราบว่า อีกนานเพียงใดทั้งสองจึงจะวิ่งมาเจอกันที่จุดสตาร์ท

ข้อที่ 15/132
คำถาม :

เอทำบุญทุก ๆ 10 วัน บีทำบุญทุก ๆ 15 วัน และซีทำบุญทุก ๆ 25 วัน หากทั้งสามคนทำบุญครั้งแรกพร้อมกันแล้ว เมื่อทั้งสามคนทำบุญพร้อมกันอีกครั้ง บีทำบุญรวมทั้งหมดกี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งแรกที่ทำพร้อมกัน)

ข้อที่ 16/132
คำถาม :

32 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 160

ข้อที่ 17/132
คำถาม :

ปราณีได้เงินเดือน เดือนละ 10,500 บาท แบ่งเป็นสัดส่วน ใช้ซื้อของใช้ 10% ของเงินเดือน ใช้ชำระค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท และใช้เป็นค่าเดินทางร้อยละ 15 ของเงินเดือน ส่วนที่เหลือเป็นเงินเก็บ อยากทราบว่าปราณีมีเงินเก็บเดือนละเท่าไร

ข้อที่ 18/132
คำถาม :

เอฝากเงินกับธนาคารไทยธนา 2 ปี ด้วยเงินต้น 15,000 บาท โดยได้ดอกเบี้ยทบต้น 12% ต่อปี อยากทราบว่าเมื่อครบ 2 ปี นายเอจะมีเงินฝากรวมในธนาคารเท่าไร

ข้อที่ 19/132
คำถาม :

ทอยลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง ข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อที่ 20/132
คำถาม :

สมศรีเล่นเกมโยนห่วงที่งานวัด โดยมีราคา 4 ห่วง 20 บาท หากสมศรีเล่นโยนห่วง 40 บาท ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 21/132
คำถาม :

ในการจับฉลากที่โรงเรียน ครูทำฉลากรูปหัวใจ 4 ใบ รูปวงกลม 2 ใบ และรูปสามเหลี่ยม 3 ใบ โดยครูจะให้นักเรียนจับฉลากขึ้นมาคนละ 1 ใบ โดยเมื่อจับฉลากขึ้นมาแล้ว จะไม่ใส่ฉลากใบนั้นคืนลงไป ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 22/132
คำถาม :

ข้อที่ 23/132
คำถาม :

น้องมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง ซึ่งน้อยกว่าพี่ 10 บาท ถ้าพี่มีเงินเก็บ 210 บาท อยากทราบว่าสมการในการหาจำนวนเงินเก็บของน้องเขียนอย่างไร

ข้อที่ 24/132
คำถาม :

ข้อที่ 25/132
คำถาม :

O  N  N  E  T  T O  N  N  E  T  T O  N  N  E  T  T


จากรูปแบบการเรียงตัวอักษรดังกล่าว อยากทราบว่า ตัวอักษรที่ 79 จะเป็นตัวอักษรใด

ข้อที่ 26/132
คำถาม :

จากรูปแบบข้างต้น หากเรียงรูปเช่นนี้จนถึงรูปที่ 12 จะต้องใช้รูปวงกลมทั้งหมดกี่รูป

ข้อที่ 27/132
คำถาม :

หากเรียงรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อย ๆ จึงถึงกองที่มีรูปสามเหลี่ยม 14 รูป และเรียงรูปสี่เหลี่ยมจนถึงกองที่มีรูป 15 รูป จำนวนรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจะต่างกันอยู่กี่รูป

ข้อที่ 28/132
คำถาม :

1,453 เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 29/132
คำถาม :

3,000 + 10 + 20,000 เป็นรูปการกระจายของจำนวนใด

ข้อที่ 30/132
คำถาม :

2,059.38 – 231.95 เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 31/132
คำถาม :

กล่องใส่ของดังกล่าวมีปริมาตรเท่าใด

ข้อที่ 32/132
คำถาม :

รถกระบะมีความจุสำหรับบรรทุกของด้านหลัง โดยกระบะรถมีความสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร หากพ่อบรรทุกมะพร้าวมาเต็มคันรถพอดี อยากทราบว่ามะพร้าวมีปริมาตรเท่าไร

ข้อที่ 33/132
คำถาม :

ข้อที่ 34/132
คำถาม :

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 – 20 มีจำนวนใดบ้าง

ข้อที่ 35/132
คำถาม :

ตัวประกอบของ 72 มีกี่จำนวน

ข้อที่ 36/132
คำถาม :

ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง

ข้อที่ 37/132
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีคุณสมบัติตามข้อใด

ข้อที่ 38/132
คำถาม :

เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันด้านละ 7 เซนติเมตร กับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีฐานยาว 10 เซนติเมตร และสูงเอียงยาว 3 เซนติเมตร มีความยาวของเส้นรอบรูปต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 39/132
คำถาม :

เอมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังรูป หากเอแบ่งขายที่ดินแปลงละ 300 ตารางเมตร อยากทราบว่า เอจะแบ่งที่ดินขายได้กี่แปลง

ข้อที่ 40/132
คำถาม :

พื้นที่ของสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นเท่าไร

ข้อที่ 41/132
คำถาม :

จากรูป หากสามเหลี่ยมมีเส้นรอบรูป 45 เซนติเมตร x มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 42/132
คำถาม :

มุม x มีขนาดใหญ่กว่า มุม y เท่าใด

ข้อที่ 43/132
คำถาม :

วงกลมต่อไปนี้มีรัศมีและเส้นรอบรูปเท่าไร

ข้อที่ 44/132
คำถาม :

ยางรถยนต์เส้นหนึ่งมีรัศมี 35 เซนติเมตร ตั้งยางรถยนต์ขึ้น แล้วกลิ้งเป็นเส้นตรงจนยางรถยนต์เส้นนั้นหมุน 4 รอบ จะได้ระยะทางเท่าไร

ข้อที่ 45/132
คำถาม :

วาดวงกลมวงหนึ่งมีรัศมียาว 3.5 เซนติเมตร และวงกลมอีกวงหนึ่งมีเส้นรอบรูป 88 เซนติเมตร วงกลมทั้งสองวงมีพื้นที่ต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 46/132
คำถาม :

แผนที่ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 46 - 47ระยะทางจากบ้านของพลอยใสถึงโรงเรียนเป็นเท่าไร

ข้อที่ 47/132
คำถาม :

แผนที่ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 46 - 47 หากพลอยใสเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ โดยใช้เวลา 3 นาที ต่อ 1 กิโลเมตร ต้องการจะไปสถานีตำรวจ โดยจะแวะกินข้าวที่ร้านอาหาร 30 นาที พลอยใสต้องใช้เวลาในการเดินทางรวมทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 48/132
คำถาม :

จากแผนผังของโรงเรียนดังกล่าว ถ้าพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถจุคนได้มากที่สุด 4 คน ห้องประชุมของโรงเรียนจะสามารถจุคนได้มากที่สุดกี่คน (อาคารทุกหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

ข้อที่ 49/132
คำถาม :

จากภาพดังกล่าวส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ข้อที่ 50/132
คำถาม :

หากวาดเส้นตรงสองเส้น และส่วนของเส้นตัดหนึ่งเส้นดังภาพ  นักเรียนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันยกเว้น

ข้อที่ 51/132
คำถาม :

ข้อที่ 52/132
คำถาม :

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดของโรงพยาบาลการุณในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 53/132
คำถาม :

แผนภูมิวงกลมดังกล่าวแสดงอัตราการนำเข้าผักและผลไม้ของตลาดศรีไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยนำเข้าผักและผลไม้ทั้งหมด 700 ตัน อยากทราบว่านำเข้า มะนาวและส้มโอรวมกันเท่าไร

ข้อที่ 54/132
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่ขาดเรียนระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีแห่งหนึ่ง ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน รวมแล้วในสัปดาห์แรกของภาคเรียน นักเรียนหญิงหรือนักเรียนชายขาดเรียนมากกว่ากัน และขาดมากกว่ากี่คน

ข้อที่ 55/132
คำถาม :

หากต่อรูปดังกล่าวให้มีแกนสมมาตร 1 แกน รูปนั้นจะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าใด

ข้อที่ 56/132
คำถาม :

จากภาพดังกล่าว พื้นที่แรเงามีพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้แรเงาเท่าใด

ข้อที่ 57/132
คำถาม :

จากภาพที่กำหนดพื้นที่ช่องตารางทั้งหมดมี 100 ตารางหน่วย คิดเป็นพื้นที่แรเงา 19 ตารางหน่วย อยากทราบว่า หากต้องการวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปในช่องตาราง จะสามารถวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ใหญ่ที่สุดกี่ตารางหน่วย

ข้อที่ 58/132
คำถาม :

ความยาวรอบรูปของพื้นที่แรเงา มากกว่าความยาวของพื้นที่เส้นประเท่าใด

ข้อที่ 59/132
คำถาม :

จากภาพดังกล่าว กำหนดให้วงกลมแต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าพื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 60/132
คำถาม :

ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ 400 ตารางเซนติเมตร พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 61/132
คำถาม :

ภาพต่อไปนี้สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใด

ข้อที่ 62/132
คำถาม :

ส่วนประกอบในข้อใดไม่สามารถประกอบเป็นรูปเรขาคณิตต้นแบบได้

ข้อที่ 63/132
คำถาม :

ข้อใดคือรูปพีระมิดฐานหกเหลี่ยม

ข้อที่ 64/132
คำถาม :

เอทุบกระปุกออมสินรูปหมูเพื่อนับเงินเก็บ 1 ปี โดยเขานับได้
เหรียญ 25 สตางค์        จำนวน 13 เหรียญ
เหรียญ 2 บาท             จำนวน 6 เหรียญ
เหรียญ 5 บาท             จำนวน 17 เหรียญ
ธนบัตร 20 บาท            จำนวน 4 ใบ
อยากทราบว่าเอมีเงินเหรียญมากกว่าเงินธนบัตรกี่บาท

ข้อที่ 65/132
คำถาม :

พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก แม่มีอายุมากกว่าพ่อ 5 ปี ถ้าอายุของ 3 คนนี้รวมกันได้ 110 ปี อยากทราบว่าลูกมีอายุเท่าใด

ข้อที่ 66/132
คำถาม :

ลูกบอลที่มีปริมาตร 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีปริมาตรเป็นอัตราส่วนเท่าใดของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง ความยาว ความสูง เป็น 3 , 8 และ 10 เซนติเมตร

ข้อที่ 67/132
คำถาม :

ข้อที่ 68/132
คำถาม :

ข้อที่ 69/132
คำถาม :

ข้อที่ 70/132
คำถาม :

ข้อที่ 71/132
คำถาม :

ทศนิยมต่อไปนี้ 11.205, 1.1205, 11.025, 11.52 สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้อย่างไร

ข้อที่ 72/132
คำถาม :

ข้อที่ 73/132
คำถาม :

ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ 32,360 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 74/132
คำถาม :

ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของจำนวนใดมีค่าเป็น 90,000

ข้อที่ 75/132
คำถาม :

ค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ 970,000 มีค่าต่างจากค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ 58,093 อยู่เท่าใด

ข้อที่ 76/132
คำถาม :

จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหาร 12, 28, 42 ลงตัว คือจำนวนใด

ข้อที่ 77/132
คำถาม :

จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหาร 30, 45, 15 ลงตัว มีค่าเป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม. ของ 24, 42, 18

ข้อที่ 78/132
คำถาม :

เลขสองจำนวนมี ห.ร.ม. เป็น 3 และ ค.ร.น. เป็น 240 ถ้าเลขจำนวนหนึ่งเป็น 15 เลขอีกจำนวนหนึ่งจะมีค่าเท่าใด

ข้อที่ 79/132
คำถาม :

จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 12, 21, 30 ลงตัวคือจำนวนใด

ข้อที่ 80/132
คำถาม :

สมยศและสมหญิงชวนกันไปวิ่งที่สนามของโรงเรียน โดยทั้งคู่เริ่มวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันในเวลา 16.30 น. โดยสมยศใช้เวลาในการวิ่ง 1 รอบ 3 นาที และสมหญิงใช้เวลาในการวิ่ง 1 รอบ 210 วินาที อยากทราบว่า อีกนานเพียงใดทั้งสองจึงจะวิ่งมาเจอกันที่จุดสตาร์ท

ข้อที่ 81/132
คำถาม :

เอทำบุญทุก ๆ 10 วัน บีทำบุญทุก ๆ 15 วัน และซีทำบุญทุก ๆ 25 วัน หากทั้งสามคนทำบุญครั้งแรกพร้อมกันแล้ว เมื่อทั้งสามคนทำบุญพร้อมกันอีกครั้ง บีทำบุญรวมทั้งหมดกี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งแรกที่ทำพร้อมกัน)

ข้อที่ 82/132
คำถาม :

32 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 160

ข้อที่ 83/132
คำถาม :

ปราณีได้เงินเดือน เดือนละ 10,500 บาท แบ่งเป็นสัดส่วน ใช้ซื้อของใช้ 10% ของเงินเดือน ใช้ชำระค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท และใช้เป็นค่าเดินทางร้อยละ 15 ของเงินเดือน ส่วนที่เหลือเป็นเงินเก็บ อยากทราบว่าปราณีมีเงินเก็บเดือนละเท่าไร

ข้อที่ 84/132
คำถาม :

เอฝากเงินกับธนาคารไทยธนา 2 ปี ด้วยเงินต้น 15,000 บาท โดยได้ดอกเบี้ยทบต้น 12% ต่อปี อยากทราบว่าเมื่อครบ 2 ปี นายเอจะมีเงินฝากรวมในธนาคารเท่าไร

ข้อที่ 85/132
คำถาม :

ทอยลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้ง ข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อที่ 86/132
คำถาม :

สมศรีเล่นเกมโยนห่วงที่งานวัด โดยมีราคา 4 ห่วง 20 บาท หากสมศรีเล่นโยนห่วง 40 บาท ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 87/132
คำถาม :

ในการจับฉลากที่โรงเรียน ครูทำฉลากรูปหัวใจ 4 ใบ รูปวงกลม 2 ใบ และรูปสามเหลี่ยม 3 ใบ โดยครูจะให้นักเรียนจับฉลากขึ้นมาคนละ 1 ใบ โดยเมื่อจับฉลากขึ้นมาแล้ว จะไม่ใส่ฉลากใบนั้นคืนลงไป ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 88/132
คำถาม :

ข้อที่ 89/132
คำถาม :

น้องมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง ซึ่งน้อยกว่าพี่ 10 บาท ถ้าพี่มีเงินเก็บ 210 บาท อยากทราบว่าสมการในการหาจำนวนเงินเก็บของน้องเขียนอย่างไร

ข้อที่ 90/132
คำถาม :

ข้อที่ 91/132
คำถาม :

O  N  N  E  T  T O  N  N  E  T  T O  N  N  E  T  T


จากรูปแบบการเรียงตัวอักษรดังกล่าว อยากทราบว่า ตัวอักษรที่ 79 จะเป็นตัวอักษรใด

ข้อที่ 92/132
คำถาม :

จากรูปแบบข้างต้น หากเรียงรูปเช่นนี้จนถึงรูปที่ 12 จะต้องใช้รูปวงกลมทั้งหมดกี่รูป

ข้อที่ 93/132
คำถาม :

หากเรียงรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อย ๆ จึงถึงกองที่มีรูปสามเหลี่ยม 14 รูป และเรียงรูปสี่เหลี่ยมจนถึงกองที่มีรูป 15 รูป จำนวนรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจะต่างกันอยู่กี่รูป

ข้อที่ 94/132
คำถาม :

1,453 เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 95/132
คำถาม :

3,000 + 10 + 20,000 เป็นรูปการกระจายของจำนวนใด

ข้อที่ 96/132
คำถาม :

2,059.38 – 231.95 เขียนในรูปการกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 97/132
คำถาม :

กล่องใส่ของดังกล่าวมีปริมาตรเท่าใด

ข้อที่ 98/132
คำถาม :

รถกระบะมีความจุสำหรับบรรทุกของด้านหลัง โดยกระบะรถมีความสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร หากพ่อบรรทุกมะพร้าวมาเต็มคันรถพอดี อยากทราบว่ามะพร้าวมีปริมาตรเท่าไร

ข้อที่ 99/132
คำถาม :

ข้อที่ 100/132
คำถาม :

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 – 20 มีจำนวนใดบ้าง

ข้อที่ 101/132
คำถาม :

ตัวประกอบของ 72 มีกี่จำนวน

ข้อที่ 102/132
คำถาม :

ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง

ข้อที่ 103/132
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีคุณสมบัติตามข้อใด

ข้อที่ 104/132
คำถาม :

เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวเท่ากันด้านละ 7 เซนติเมตร กับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีฐานยาว 10 เซนติเมตร และสูงเอียงยาว 3 เซนติเมตร มีความยาวของเส้นรอบรูปต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 105/132
คำถาม :

เอมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังรูป หากเอแบ่งขายที่ดินแปลงละ 300 ตารางเมตร อยากทราบว่า เอจะแบ่งที่ดินขายได้กี่แปลง

ข้อที่ 106/132
คำถาม :

พื้นที่ของสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นเท่าไร

ข้อที่ 107/132
คำถาม :

จากรูป หากสามเหลี่ยมมีเส้นรอบรูป 45 เซนติเมตร x มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 108/132
คำถาม :

มุม x มีขนาดใหญ่กว่า มุม y เท่าใด

ข้อที่ 109/132
คำถาม :

วงกลมต่อไปนี้มีรัศมีและเส้นรอบรูปเท่าไร

ข้อที่ 110/132
คำถาม :

ยางรถยนต์เส้นหนึ่งมีรัศมี 35 เซนติเมตร ตั้งยางรถยนต์ขึ้น แล้วกลิ้งเป็นเส้นตรงจนยางรถยนต์เส้นนั้นหมุน 4 รอบ จะได้ระยะทางเท่าไร

ข้อที่ 111/132
คำถาม :

วาดวงกลมวงหนึ่งมีรัศมียาว 3.5 เซนติเมตร และวงกลมอีกวงหนึ่งมีเส้นรอบรูป 88 เซนติเมตร วงกลมทั้งสองวงมีพื้นที่ต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 112/132
คำถาม :

แผนที่ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 46 - 47ระยะทางจากบ้านของพลอยใสถึงโรงเรียนเป็นเท่าไร

ข้อที่ 113/132
คำถาม :

แผนที่ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 46 - 47 หากพลอยใสเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ โดยใช้เวลา 3 นาที ต่อ 1 กิโลเมตร ต้องการจะไปสถานีตำรวจ โดยจะแวะกินข้าวที่ร้านอาหาร 30 นาที พลอยใสต้องใช้เวลาในการเดินทางรวมทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 114/132
คำถาม :

จากแผนผังของโรงเรียนดังกล่าว ถ้าพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถจุคนได้มากที่สุด 4 คน ห้องประชุมของโรงเรียนจะสามารถจุคนได้มากที่สุดกี่คน (อาคารทุกหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก)

ข้อที่ 115/132
คำถาม :

จากภาพดังกล่าวส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ข้อที่ 116/132
คำถาม :

หากวาดเส้นตรงสองเส้น และส่วนของเส้นตัดหนึ่งเส้นดังภาพ  นักเรียนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันยกเว้น

ข้อที่ 117/132
คำถาม :

ข้อที่ 118/132
คำถาม :

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดของโรงพยาบาลการุณในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 119/132
คำถาม :

แผนภูมิวงกลมดังกล่าวแสดงอัตราการนำเข้าผักและผลไม้ของตลาดศรีไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยนำเข้าผักและผลไม้ทั้งหมด 700 ตัน อยากทราบว่านำเข้า มะนาวและส้มโอรวมกันเท่าไร

ข้อที่ 120/132
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่ขาดเรียนระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีแห่งหนึ่ง ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน รวมแล้วในสัปดาห์แรกของภาคเรียน นักเรียนหญิงหรือนักเรียนชายขาดเรียนมากกว่ากัน และขาดมากกว่ากี่คน

ข้อที่ 121/132
คำถาม :

หากต่อรูปดังกล่าวให้มีแกนสมมาตร 1 แกน รูปนั้นจะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าใด

ข้อที่ 122/132
คำถาม :

จากภาพดังกล่าว พื้นที่แรเงามีพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้แรเงาเท่าใด

ข้อที่ 123/132
คำถาม :

จากภาพที่กำหนดพื้นที่ช่องตารางทั้งหมดมี 100 ตารางหน่วย คิดเป็นพื้นที่แรเงา 19 ตารางหน่วย อยากทราบว่า หากต้องการวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปในช่องตาราง จะสามารถวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ใหญ่ที่สุดกี่ตารางหน่วย

ข้อที่ 124/132
คำถาม :

ความยาวรอบรูปของพื้นที่แรเงา มากกว่าความยาวของพื้นที่เส้นประเท่าใด

ข้อที่ 125/132
คำถาม :

จากภาพดังกล่าว กำหนดให้วงกลมแต่ละวงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าพื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 126/132
คำถาม :

ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ 400 ตารางเซนติเมตร พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 127/132
คำถาม :

ภาพต่อไปนี้สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใด

ข้อที่ 128/132
คำถาม :

ส่วนประกอบในข้อใดไม่สามารถประกอบเป็นรูปเรขาคณิตต้นแบบได้

ข้อที่ 129/132
คำถาม :

ข้อใดคือรูปพีระมิดฐานหกเหลี่ยม

ข้อที่ 130/132
คำถาม :

เอทุบกระปุกออมสินรูปหมูเพื่อนับเงินเก็บ 1 ปี โดยเขานับได้
เหรียญ 25 สตางค์        จำนวน 13 เหรียญ
เหรียญ 2 บาท             จำนวน 6 เหรียญ
เหรียญ 5 บาท             จำนวน 17 เหรียญ
ธนบัตร 20 บาท            จำนวน 4 ใบ
อยากทราบว่าเอมีเงินเหรียญมากกว่าเงินธนบัตรกี่บาท

ข้อที่ 131/132
คำถาม :

พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก แม่มีอายุมากกว่าพ่อ 5 ปี ถ้าอายุของ 3 คนนี้รวมกันได้ 110 ปี อยากทราบว่าลูกมีอายุเท่าใด

ข้อที่ 132/132
คำถาม :

ลูกบอลที่มีปริมาตร 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีปริมาตรเป็นอัตราส่วนเท่าใดของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง ความยาว ความสูง เป็น 3 , 8 และ 10 เซนติเมตร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน