ป.6

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB613523

จำนวนข้อ

: 126 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 16 ม.ค. 62 เวลา 17:12 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/126
คำถาม :

ข้อที่ 2/126
คำถาม :

ข้อที่ 3/126
คำถาม :

ข้อที่ 4/126
คำถาม :

ข้อที่ 5/126
คำถาม :

ทศนิยมข้อใดต่อไปนี้อยู่ในลำดับที่สอง หากเรียงจากมากไปหาน้อย 2.320, 2.230 ,2.044, 2.33

ข้อที่ 6/126
คำถาม :

11.87 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 7/126
คำถาม :

ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ 736,200 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 8/126
คำถาม :

ค่าประมาณเต็มแสนและเต็มหมื่นของจำนวนใดมีค่าเท่ากัน

ข้อที่ 9/126
คำถาม :

ตัวเลขจำนวนใดไม่ได้มีค่าประมาณเต็มร้อยและเต็มพัน ต่างกันอยู่ 400

ข้อที่ 10/126
คำถาม :

จงหา ห.ร.ม. ของ 42, 63 และ 21

ข้อที่ 11/126
คำถาม :

ห.ร.ม. ของ 18 และ 30 มีค่าต่างจาก ห.ร.ม. ของ 16, 21 และ 25 อยู่เท่าใด

ข้อที่ 12/126
คำถาม :

ในงานกาชาด คนสวนซื้อต้นไม้มา 3 ชนิด คือ กุหลาบ 49 ต้น ชบาแก้ว 42 ต้น และ ดอกรัก 28 ต้น ถ้าต้องการแบ่งต้นไม้แต่ละชนิดไว้ด้วยกันโดยแบ่งให้ได้แต่ละกองเยอะที่สุดเท่า ๆ กัน โดยไม่มีดอกไม้ชนิดอื่นปนอยู่ อยากทราบว่าจะ แบ่งต้นไม้ได้กองละกี่ต้น และจะแบ่งดอกชบาแก้วได้กี่กอง

ข้อที่ 13/126
คำถาม :

จงหา ค.ร.น. ของ 32, 16 และ  6

ข้อที่ 14/126
คำถาม :

ค.ร.น. ของ 30 และ 12 มีค่ามากกว่า 6% ของ 150 อยู่เท่าใด

ข้อที่ 15/126
คำถาม :

วัดอรุณฯ เริ่มตีระฆังในตอนเช้าครั้งแรกเวลา 04.00 น. หลังจากนั้นจะตีทุก ๆ 15 นาที ส่วนวัดเทพศิรินทร์ฯ ตีระฆังครั้งแรกพร้อมกับวัดอรุณ และจะตีทุก ๆ 25 นาที อยากทราบว่าวัดทั้งสองจะตีระฆังพร้อมกันครั้งที่ 3 เวลาเท่าใด (รวมครั้งแรกด้วย)

ข้อที่ 16/126
คำถาม :

ร้อยละ 15 ของ 240 มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 17/126
คำถาม :

แม่มีเงิน 2,000 บาท แบ่งให้น้องไป 20% ของเงินที่มีอยู่ แบ่งให้พี่ไป 30% ของเงินที่เหลือ อยากทราบว่าแม่จะเหลือเงินเท่าใด

ข้อที่ 18/126
คำถาม :

พ่อค้าซื้อตู้เย็นมาในราคา 3,000 บาท และตั้งราคาขาย 3,400 บาท หากลูกค้าชำระด้วยเงินสดจะลด 11% และหากชำระด้วยบัตรเครดิตจะลด 5% อยากทราบว่า ลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสดจะได้รับส่วนลดมากกว่าชำระด้วยบัตรเครดิตเท่าไร และต้องชำระเงินเท่าใด

ข้อที่ 19/126
คำถาม :

หากหมุนวงล้อดังกล่าว 1 รอบ โอกาสที่เข็มจะชี้ที่รูปสามเหลี่ยมเป็นเท่าใด

ข้อที่ 20/126
คำถาม :

รุจิราเดินทางไปเสี่ยงเซียมซีในวัดหัวลำโพง โดยมีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 20 และเสี่ยงเซียมซีครั้งละ 1 หมายเลข และนำหมายเลขที่เสี่ยงทายได้ใส่กลับไปที่กระบอกเซียมซี ก่อนจะทำการเสี่ยงทายใหม่ทุกครั้ง อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 21/126
คำถาม :

เด็กชายเอต้องการเล่นช้อนปลาในงานวัด โดยเขาสังเกตว่าในบ่อมีปลากัด 1 ตัว ปลาหางนกยูง 3 ตัว และปลาทอง 6 ตัว หากเขาช้อนปลาขึ้นมา 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ตัว โดยไม่ปล่อยปลาที่ช้อนขึ้นมาได้แล้วคืนลงไปในบ่อ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 22/126
คำถาม :

ข้อที่ 23/126
คำถาม :

ข้อที่ 24/126
คำถาม :

ข้อที่ 25/126
คำถาม :

ข้อที่ 26/126
คำถาม :

1 + 2 + 3 + … + 12 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 27/126
คำถาม :

1 + 2 + 3 + … + 15 มีค่าต่างกับ 2 + 4 + 6 + … + 20 อยู่เท่าใด

ข้อที่ 28/126
คำถาม :

2,302 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 29/126
คำถาม :

300,000 + 50,000 + 2,000 + 1 เป็นการกระจายของตัวเลขจำนวนใด

ข้อที่ 30/126
คำถาม :

0.1 + 500+ 0.09 + 2,000 + 4 เป็นการกระจายของตัวเลขจำนวนใด

ข้อที่ 31/126
คำถาม :

กระบะทรายใบหนึ่งมีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร มีความสูง 6 เซนติเมตร อยากทราบว่ากระบะทรายนี้มีความจุเท่าใด

ข้อที่ 32/126
คำถาม :

ข้อที่ 33/126
คำถาม :

ตู้ปลาทะเลขนาดใหญ่ มีความกว้าง 4 เมตร มีความยาวมากกว่าความกว้าง 2 เมตร และสูง 10 เมตร ใส่ทรายทะเลรองพื้นความสูง 3 เมตร อยากทราบว่าถ้าต้องการใส่น้ำลงไปโดยเหลือความสูงด้านบนที่ไม่ใส่น้ำ 1 เมตร จะต้องเติมน้ำลงไปเป็นปริมาตรเท่าใด

ข้อที่ 34/126
คำถาม :

ตัวประกอบของ 41 มีกี่จำนวน

ข้อที่ 35/126
คำถาม :

ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง

ข้อที่ 36/126
คำถาม :

ผลรวมของตัวประกอบเฉพาะของจำนวน 84 มีค่าต่างกับ ผลรวมของตัวประกอบร่วมของ 30 และ 15 อยู่เท่าไร

ข้อที่ 37/126
คำถาม :

คุณสมบัติต่อไปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด
“ด้านตรงข้ามขนานกันและมีความยาวเท่ากัน มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก”

ข้อที่ 38/126
คำถาม :

หากนำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านละ 4 เซนติเมตร จำนวนสามรูป และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีเส้นทแยงมุมยาว 2 และ 6 เซนติมเมตร อีก 1 รูปมาต่อกัน จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าใด

ข้อที่ 39/126
คำถาม :

พ่อมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนน ความยาวติดถนน 60 เมตร และมีความลึกน้อยกว่าความยาว 15 เมตร หากจะแบ่งให้ลูก ๆ 3 คน คนละเท่า ๆ กัน โดยให้ที่ดินแต่ละแปลงติดถนน มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน ที่ดินที่ลูกแต่ละคนได้จะมีความยาวรอบรูปเท่าใด

ข้อที่ 40/126
คำถาม :

ข้อที่ 41/126
คำถาม :

พื้นที่สามเหลี่ยมในรูปมีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 8 เซนติเมตร

ข้อที่ 42/126
คำถาม :

เส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมที่กำหนด มีความยาว 35 เซนติเมตร อยากทราบว่า ความยาวฐานและความสูงของสามเหลี่ยมรูปดังกล่าวเป็นเท่าใด

ข้อที่ 43/126
คำถาม :

วงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าวงกลมวงนี้มีพื้นที่และเส้นรอบวงเท่าใด

ข้อที่ 44/126
คำถาม :

วงกลมที่มีเส้นรอบรูป 88 ซม. มีพื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของวงกลมที่มีรัศมี 7 ซม.

ข้อที่ 45/126
คำถาม :

พื้นที่วงแหวนส่วนที่แรเงาด้วยสีฟ้ามีขนาดกี่ตารางเมตร

ข้อที่ 46/126
คำถาม :

แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ภายในสถานีสวนเกษตรพอเพียง

โรงเลี้ยงหมูมีขนาดใหญ่กว่าเล้าไก่กี่ตารางเมตร

ข้อที่ 47/126
คำถาม :

จากแผนที่ที่กำหนดให้ การเดินทางจากสถานีตำรวจไปยังโรงเรียนมีระยะทางไกลกว่าการเดินทางจากบ้านไปสถานีรถไฟเท่าไร

ข้อที่ 48/126
คำถาม :

ไปรษณีย์อยู่ทางทิศใต้ของบ้านนายแดง 2 กิโลเมตร
ร้านอาหารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของร้านเสริมสวย 3 กิโลเมตร
โรงละครอยู่ทางทิศเหนือของไปรษณีย์ 4 กิโลเมตร
ร้านเสริมสวยอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านนายแดง 2 กิโลเมตร

อยากทราบว่าสถานที่ใดอยู่ใกล้กันมากที่สุดโดยประมาณ

ข้อที่ 49/126
คำถาม :

กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง CD ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง EF มุม A และ มุม B ในข้อใดเป็นมุมที่อยู่ในเงื่อนไข “มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัด”

ข้อที่ 50/126
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง AB และ ส่วนของเส้นตรง CD ในข้อใดขนานกัน

ข้อที่ 51/126
คำถาม :

จากภาพดังกล่าว มุม D มีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 52/126
คำถาม :

จากกราฟที่กำหนดให้ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 53/126
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งที่กำหนด ค่าเฉลี่ยของคะแนนทุกวิชา ของ ด.ญ.ก้อย มีค่าน้อยกว่าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของ ด.ช.โป้ง อยู่เท่าใด

ข้อที่ 54/126
คำถาม :

จากแผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนอาหารทะเลที่ขายได้ของร้านอาหารบ้านริมน้ำ ปีใดที่ขายกุ้งได้มากที่สุด

ข้อที่ 55/126
คำถาม :

หากต่อภาพดังกล่าวให้มีแกนสมมาตร หลังจากต่อภาพแล้ว จะมีเส้นรอบรูปเท่าใด

ข้อที่ 56/126
คำถาม :

หากต่อส่วนที่แรเงาออกไปให้มีแกนสมมาตร มีรูปร่างคล้ายต้นคริสต์มาส โดยรูปที่ต่อออกไปมีขนาดเท่าเดิม จะทำให้พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 57/126
คำถาม :

ส่วนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อที่ 58/126
คำถาม :

เส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวกว่าหรือสั้นกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา อยู่เท่าใด

ข้อที่ 59/126
คำถาม :

จงหาพื้นที่แรเงาของรูปต่อไปนี้

ข้อที่ 60/126
คำถาม :

จงหาพื้นที่แรเงาของรูปต่อไปนี้

ข้อที่ 61/126
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้บอกส่วนประกอบพื้นผิวของรูปทรงที่กำหนดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 62/126
คำถาม :

รูปคลีในข้อใด เมื่อประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้ว ได้รูปทรงต่างจากข้ออื่น

 

ข้อที่ 63/126
คำถาม :

จากรูปภาพที่กำหนด ไม่สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใดได้

ข้อที่ 64/126
คำถาม :

ข้อที่ 65/126
คำถาม :

ข้อที่ 66/126
คำถาม :

ข้อที่ 67/126
คำถาม :

ข้อที่ 68/126
คำถาม :

ทศนิยมข้อใดต่อไปนี้อยู่ในลำดับที่สอง หากเรียงจากมากไปหาน้อย 2.320, 2.230 ,2.044, 2.33

ข้อที่ 69/126
คำถาม :

11.87 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 70/126
คำถาม :

ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ 736,200 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 71/126
คำถาม :

ค่าประมาณเต็มแสนและเต็มหมื่นของจำนวนใดมีค่าเท่ากัน

ข้อที่ 72/126
คำถาม :

ตัวเลขจำนวนใดไม่ได้มีค่าประมาณเต็มร้อยและเต็มพัน ต่างกันอยู่ 400

ข้อที่ 73/126
คำถาม :

จงหา ห.ร.ม. ของ 42, 63 และ 21

ข้อที่ 74/126
คำถาม :

ห.ร.ม. ของ 18 และ 30 มีค่าต่างจาก ห.ร.ม. ของ 16, 21 และ 25 อยู่เท่าใด

ข้อที่ 75/126
คำถาม :

ในงานกาชาด คนสวนซื้อต้นไม้มา 3 ชนิด คือ กุหลาบ 49 ต้น ชบาแก้ว 42 ต้น และ ดอกรัก 28 ต้น ถ้าต้องการแบ่งต้นไม้แต่ละชนิดไว้ด้วยกันโดยแบ่งให้ได้แต่ละกองเยอะที่สุดเท่า ๆ กัน โดยไม่มีดอกไม้ชนิดอื่นปนอยู่ อยากทราบว่าจะ แบ่งต้นไม้ได้กองละกี่ต้น และจะแบ่งดอกชบาแก้วได้กี่กอง

ข้อที่ 76/126
คำถาม :

จงหา ค.ร.น. ของ 32, 16 และ  6

ข้อที่ 77/126
คำถาม :

ค.ร.น. ของ 30 และ 12 มีค่ามากกว่า 6% ของ 150 อยู่เท่าใด

ข้อที่ 78/126
คำถาม :

วัดอรุณฯ เริ่มตีระฆังในตอนเช้าครั้งแรกเวลา 04.00 น. หลังจากนั้นจะตีทุก ๆ 15 นาที ส่วนวัดเทพศิรินทร์ฯ ตีระฆังครั้งแรกพร้อมกับวัดอรุณ และจะตีทุก ๆ 25 นาที อยากทราบว่าวัดทั้งสองจะตีระฆังพร้อมกันครั้งที่ 3 เวลาเท่าใด (รวมครั้งแรกด้วย)

ข้อที่ 79/126
คำถาม :

ร้อยละ 15 ของ 240 มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 80/126
คำถาม :

แม่มีเงิน 2,000 บาท แบ่งให้น้องไป 20% ของเงินที่มีอยู่ แบ่งให้พี่ไป 30% ของเงินที่เหลือ อยากทราบว่าแม่จะเหลือเงินเท่าใด

ข้อที่ 81/126
คำถาม :

พ่อค้าซื้อตู้เย็นมาในราคา 3,000 บาท และตั้งราคาขาย 3,400 บาท หากลูกค้าชำระด้วยเงินสดจะลด 11% และหากชำระด้วยบัตรเครดิตจะลด 5% อยากทราบว่า ลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสดจะได้รับส่วนลดมากกว่าชำระด้วยบัตรเครดิตเท่าไร และต้องชำระเงินเท่าใด

ข้อที่ 82/126
คำถาม :

หากหมุนวงล้อดังกล่าว 1 รอบ โอกาสที่เข็มจะชี้ที่รูปสามเหลี่ยมเป็นเท่าใด

ข้อที่ 83/126
คำถาม :

รุจิราเดินทางไปเสี่ยงเซียมซีในวัดหัวลำโพง โดยมีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 20 และเสี่ยงเซียมซีครั้งละ 1 หมายเลข และนำหมายเลขที่เสี่ยงทายได้ใส่กลับไปที่กระบอกเซียมซี ก่อนจะทำการเสี่ยงทายใหม่ทุกครั้ง อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 84/126
คำถาม :

เด็กชายเอต้องการเล่นช้อนปลาในงานวัด โดยเขาสังเกตว่าในบ่อมีปลากัด 1 ตัว ปลาหางนกยูง 3 ตัว และปลาทอง 6 ตัว หากเขาช้อนปลาขึ้นมา 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ตัว โดยไม่ปล่อยปลาที่ช้อนขึ้นมาได้แล้วคืนลงไปในบ่อ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 85/126
คำถาม :

ข้อที่ 86/126
คำถาม :

ข้อที่ 87/126
คำถาม :

ข้อที่ 88/126
คำถาม :

ข้อที่ 89/126
คำถาม :

1 + 2 + 3 + … + 12 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 90/126
คำถาม :

1 + 2 + 3 + … + 15 มีค่าต่างกับ 2 + 4 + 6 + … + 20 อยู่เท่าใด

ข้อที่ 91/126
คำถาม :

2,302 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 92/126
คำถาม :

300,000 + 50,000 + 2,000 + 1 เป็นการกระจายของตัวเลขจำนวนใด

ข้อที่ 93/126
คำถาม :

0.1 + 500+ 0.09 + 2,000 + 4 เป็นการกระจายของตัวเลขจำนวนใด

ข้อที่ 94/126
คำถาม :

กระบะทรายใบหนึ่งมีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร มีความสูง 6 เซนติเมตร อยากทราบว่ากระบะทรายนี้มีความจุเท่าใด

ข้อที่ 95/126
คำถาม :

ข้อที่ 96/126
คำถาม :

ตู้ปลาทะเลขนาดใหญ่ มีความกว้าง 4 เมตร มีความยาวมากกว่าความกว้าง 2 เมตร และสูง 10 เมตร ใส่ทรายทะเลรองพื้นความสูง 3 เมตร อยากทราบว่าถ้าต้องการใส่น้ำลงไปโดยเหลือความสูงด้านบนที่ไม่ใส่น้ำ 1 เมตร จะต้องเติมน้ำลงไปเป็นปริมาตรเท่าใด

ข้อที่ 97/126
คำถาม :

ตัวประกอบของ 41 มีกี่จำนวน

ข้อที่ 98/126
คำถาม :

ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง

ข้อที่ 99/126
คำถาม :

ผลรวมของตัวประกอบเฉพาะของจำนวน 84 มีค่าต่างกับ ผลรวมของตัวประกอบร่วมของ 30 และ 15 อยู่เท่าไร

ข้อที่ 100/126
คำถาม :

คุณสมบัติต่อไปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด
“ด้านตรงข้ามขนานกันและมีความยาวเท่ากัน มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก”

ข้อที่ 101/126
คำถาม :

หากนำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านละ 4 เซนติเมตร จำนวนสามรูป และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีเส้นทแยงมุมยาว 2 และ 6 เซนติมเมตร อีก 1 รูปมาต่อกัน จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าใด

ข้อที่ 102/126
คำถาม :

พ่อมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนน ความยาวติดถนน 60 เมตร และมีความลึกน้อยกว่าความยาว 15 เมตร หากจะแบ่งให้ลูก ๆ 3 คน คนละเท่า ๆ กัน โดยให้ที่ดินแต่ละแปลงติดถนน มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน ที่ดินที่ลูกแต่ละคนได้จะมีความยาวรอบรูปเท่าใด

ข้อที่ 103/126
คำถาม :

ข้อที่ 104/126
คำถาม :

พื้นที่สามเหลี่ยมในรูปมีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 8 เซนติเมตร

ข้อที่ 105/126
คำถาม :

เส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมที่กำหนด มีความยาว 35 เซนติเมตร อยากทราบว่า ความยาวฐานและความสูงของสามเหลี่ยมรูปดังกล่าวเป็นเท่าใด

ข้อที่ 106/126
คำถาม :

วงกลมวงหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร อยากทราบว่าวงกลมวงนี้มีพื้นที่และเส้นรอบวงเท่าใด

ข้อที่ 107/126
คำถาม :

วงกลมที่มีเส้นรอบรูป 88 ซม. มีพื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของวงกลมที่มีรัศมี 7 ซม.

ข้อที่ 108/126
คำถาม :

พื้นที่วงแหวนส่วนที่แรเงาด้วยสีฟ้ามีขนาดกี่ตารางเมตร

ข้อที่ 109/126
คำถาม :

แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ภายในสถานีสวนเกษตรพอเพียง

โรงเลี้ยงหมูมีขนาดใหญ่กว่าเล้าไก่กี่ตารางเมตร

ข้อที่ 110/126
คำถาม :

จากแผนที่ที่กำหนดให้ การเดินทางจากสถานีตำรวจไปยังโรงเรียนมีระยะทางไกลกว่าการเดินทางจากบ้านไปสถานีรถไฟเท่าไร

ข้อที่ 111/126
คำถาม :

ไปรษณีย์อยู่ทางทิศใต้ของบ้านนายแดง 2 กิโลเมตร
ร้านอาหารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของร้านเสริมสวย 3 กิโลเมตร
โรงละครอยู่ทางทิศเหนือของไปรษณีย์ 4 กิโลเมตร
ร้านเสริมสวยอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านนายแดง 2 กิโลเมตร

อยากทราบว่าสถานที่ใดอยู่ใกล้กันมากที่สุดโดยประมาณ

ข้อที่ 112/126
คำถาม :

กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง CD ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง EF มุม A และ มุม B ในข้อใดเป็นมุมที่อยู่ในเงื่อนไข “มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัด”

ข้อที่ 113/126
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง AB และ ส่วนของเส้นตรง CD ในข้อใดขนานกัน

ข้อที่ 114/126
คำถาม :

จากภาพดังกล่าว มุม D มีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 115/126
คำถาม :

จากกราฟที่กำหนดให้ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 116/126
คำถาม :

จากแผนภูมิแท่งที่กำหนด ค่าเฉลี่ยของคะแนนทุกวิชา ของ ด.ญ.ก้อย มีค่าน้อยกว่าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของ ด.ช.โป้ง อยู่เท่าใด

ข้อที่ 117/126
คำถาม :

จากแผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนอาหารทะเลที่ขายได้ของร้านอาหารบ้านริมน้ำ ปีใดที่ขายกุ้งได้มากที่สุด

ข้อที่ 118/126
คำถาม :

หากต่อภาพดังกล่าวให้มีแกนสมมาตร หลังจากต่อภาพแล้ว จะมีเส้นรอบรูปเท่าใด

ข้อที่ 119/126
คำถาม :

หากต่อส่วนที่แรเงาออกไปให้มีแกนสมมาตร มีรูปร่างคล้ายต้นคริสต์มาส โดยรูปที่ต่อออกไปมีขนาดเท่าเดิม จะทำให้พื้นที่แรเงามีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 120/126
คำถาม :

ส่วนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อที่ 121/126
คำถาม :

เส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวกว่าหรือสั้นกว่าเส้นรอบรูปส่วนที่แรเงา อยู่เท่าใด

ข้อที่ 122/126
คำถาม :

จงหาพื้นที่แรเงาของรูปต่อไปนี้

ข้อที่ 123/126
คำถาม :

จงหาพื้นที่แรเงาของรูปต่อไปนี้

ข้อที่ 124/126
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้บอกส่วนประกอบพื้นผิวของรูปทรงที่กำหนดได้ถูกต้อง

ข้อที่ 125/126
คำถาม :

รูปคลีในข้อใด เมื่อประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้ว ได้รูปทรงต่างจากข้ออื่น

 

ข้อที่ 126/126
คำถาม :

จากรูปภาพที่กำหนด ไม่สามารถประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตชนิดใดได้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน