ป.5

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 19

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB500134

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 19 ส.ค. 52 เวลา 18:20 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , การเขียน , การเขียนจดหมาย , การแต่งคำประพันธ์

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนสรุปเรื่อง

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

การเขียนโฆษณาไม่ควรใช้ภาษาอย่างไร

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

ในการเขียนบัตรอวยพร สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

บัตรที่ใช้เขียนอวยพร ควรมีลักษณะเช่นไร

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะกาพย์สุรางคนางค์ 28 ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

หากต้องการเขียนจดหมายส่วนตัวถึง ญาติผู้ใหญ่ ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7-10 ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ จากบทความข้างต้น นักข่าวต้องใช้ความสามารถด้านใดมากที่สุด

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7-10 ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7-10 ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7-10 ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ งานเขียนในหนังสือเรื่องใด ต้องใช้ความจริงมากที่สุด

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนสรุปเรื่อง

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

การเขียนโฆษณาไม่ควรใช้ภาษาอย่างไร

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

ในการเขียนบัตรอวยพร สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

บัตรที่ใช้เขียนอวยพร ควรมีลักษณะเช่นไร

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะกาพย์สุรางคนางค์ 28 ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

หากต้องการเขียนจดหมายส่วนตัวถึง ญาติผู้ใหญ่ ควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7-10 ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ จากบทความข้างต้น นักข่าวต้องใช้ความสามารถด้านใดมากที่สุด

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7-10 ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7-10 ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 7-10 ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรงที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวีจึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ งานเขียนในหนังสือเรื่องใด ต้องใช้ความจริงมากที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน