ม.3

ข้อสอบ O-NET ม. 3 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA313350

จำนวนข้อ

: 24 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 24 ม.ค. 60 เวลา 17:13 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/24
คำถาม :จาก รูปต้นแบบ a และภาพที่ได้จากการแปลงเป็น b ได้จากขั้นตอนการแปลงทางเรขาคณิตในข้อใด

ข้อที่ 2/24
คำถาม :

สังเกตแบบรูปจำนวนต่อไปนี้1, 3, 9, 19, … เป็นจำนวน แรก ของแถว 1, 2, 3, 4, … ตามลำดับ
จำนวนแรกของแถว 7 เป็นจำนวนอะไร

ข้อที่ 3/24
คำถาม :

จุดใดต่อไปนี้ไม่อยู่บนกราฟเส้นตรงที่มีสมการ y = 3x – 1

ข้อที่ 4/24
คำถาม :

ถ้า (a, b) เป็นคำตอบของระบบสมการ
   6x + 4y = 10
   6x – 3y = 3 แล้ว
ต่อไปนี้ข้อใดผิด

ข้อที่ 5/24
คำถาม :

ถ้าผลบวกของจำนวนสองจำนวนเท่ากัน 20 และผลคูณของสองจำนวนนั้น เท่ากับ 64 แล้ว ผลหารของสองจำนวนนั้นที่เป็นจำนวนเต็มเป็นเท่าไหร่

ข้อที่ 6/24
คำถาม :

สองเท่าของจำนวนนักเรียนกลุ่มหนึ่งมากกว่า 10 คน อยู่ไม่เกิน 6 คน จำนวนนักเรียนกลุ่มนั้นจะไม่เท่ากับจำนวนใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/24
คำถาม :

ถ้าอายุของพ่อต่ออายุของปู่เป็น 3:5 ปีนี้อายุ 75 ปี พ่ออายุน้อยกว่าปู่กี่ปี

ข้อที่ 8/24
คำถาม :

มีบัตรเลขโดด 4 ใบ ดังนี้นำบัตรออกมา 2 ใบ แล้วนำเลขโดดมาบวกกัน ได้จำนวนที่แตกต่างกันกี่จำนวน

ข้อที่ 9/24
คำถาม :จากการหมุนแป้น 2 แป้น พร้อมกันดังรูป เพื่อดูว่าลูกศรชี้ไปที่จำนวนในช่องใดแล้ว นำสองจำนวนนั้นมาบวกกัน เหตุการณ์ที่ผลบวกเป็นจำนวนลบมีกี่แบบ

ข้อที่ 10/24
คำถาม :

สุ่มเลือกนักเรียน 2 คน พร้อมกัน จากนักเรียนทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย ชาย 3 คน หญิง 2 คน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเลือกได้ นักเรียนชาย 1 คนและนักเรียนหญิง 1 คน

ข้อที่ 11/24
คำถาม :

A, B, C, D, E เป็นนักเรียน 5 คน มีน้ำหนักดังนี้ A และ B มีน้ำหนักเฉลี่ย 31 กิโลกรัม C และ D มีน้ำหนักเฉลี่ย 35 กิโลกรัม E มีน้ำหนัก 38 กิโลกรัม จงหาว่า A, B, C, D และ E มีน้ำหนักเฉลี่ยกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 12/24
คำถาม :

ตารางแสดงการออมเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหนึ่งสัปดาห์
กลุ่ม จำนวนเงินที่ออม (p บาท) จำนวนนักเรียน (คน)
1 0 ≤ p < 10 24
2 10 ≤ p < 20 33
3 20 ≤ p < 30 21
4 30 ≤ p < 40 X
5 40 ≤ p < 50 2X


ต้องการนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปวงกลมได้มุมที่จุดศูนย์กลางของกลุ่ม 1 เป็น 80 องศา ถามว่านักเรียนที่ออมเงินได้ไม่น้อยกว่า 40 บาท ในหนึ่งสัปดาห์ มีจำนวนกี่คน

ข้อที่ 13/24
คำถาม :จาก รูปต้นแบบ a และภาพที่ได้จากการแปลงเป็น b ได้จากขั้นตอนการแปลงทางเรขาคณิตในข้อใด

ข้อที่ 14/24
คำถาม :

สังเกตแบบรูปจำนวนต่อไปนี้1, 3, 9, 19, … เป็นจำนวน แรก ของแถว 1, 2, 3, 4, … ตามลำดับ
จำนวนแรกของแถว 7 เป็นจำนวนอะไร

ข้อที่ 15/24
คำถาม :

จุดใดต่อไปนี้ไม่อยู่บนกราฟเส้นตรงที่มีสมการ y = 3x – 1

ข้อที่ 16/24
คำถาม :

ถ้า (a, b) เป็นคำตอบของระบบสมการ
   6x + 4y = 10
   6x – 3y = 3 แล้ว
ต่อไปนี้ข้อใดผิด

ข้อที่ 17/24
คำถาม :

ถ้าผลบวกของจำนวนสองจำนวนเท่ากัน 20 และผลคูณของสองจำนวนนั้น เท่ากับ 64 แล้ว ผลหารของสองจำนวนนั้นที่เป็นจำนวนเต็มเป็นเท่าไหร่

ข้อที่ 18/24
คำถาม :

สองเท่าของจำนวนนักเรียนกลุ่มหนึ่งมากกว่า 10 คน อยู่ไม่เกิน 6 คน จำนวนนักเรียนกลุ่มนั้นจะไม่เท่ากับจำนวนใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/24
คำถาม :

ถ้าอายุของพ่อต่ออายุของปู่เป็น 3:5 ปีนี้อายุ 75 ปี พ่ออายุน้อยกว่าปู่กี่ปี

ข้อที่ 20/24
คำถาม :

มีบัตรเลขโดด 4 ใบ ดังนี้นำบัตรออกมา 2 ใบ แล้วนำเลขโดดมาบวกกัน ได้จำนวนที่แตกต่างกันกี่จำนวน

ข้อที่ 21/24
คำถาม :จากการหมุนแป้น 2 แป้น พร้อมกันดังรูป เพื่อดูว่าลูกศรชี้ไปที่จำนวนในช่องใดแล้ว นำสองจำนวนนั้นมาบวกกัน เหตุการณ์ที่ผลบวกเป็นจำนวนลบมีกี่แบบ

ข้อที่ 22/24
คำถาม :

สุ่มเลือกนักเรียน 2 คน พร้อมกัน จากนักเรียนทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย ชาย 3 คน หญิง 2 คน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเลือกได้ นักเรียนชาย 1 คนและนักเรียนหญิง 1 คน

ข้อที่ 23/24
คำถาม :

A, B, C, D, E เป็นนักเรียน 5 คน มีน้ำหนักดังนี้ A และ B มีน้ำหนักเฉลี่ย 31 กิโลกรัม C และ D มีน้ำหนักเฉลี่ย 35 กิโลกรัม E มีน้ำหนัก 38 กิโลกรัม จงหาว่า A, B, C, D และ E มีน้ำหนักเฉลี่ยกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 24/24
คำถาม :

ตารางแสดงการออมเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหนึ่งสัปดาห์
กลุ่ม จำนวนเงินที่ออม (p บาท) จำนวนนักเรียน (คน)
1 0 ≤ p < 10 24
2 10 ≤ p < 20 33
3 20 ≤ p < 30 21
4 30 ≤ p < 40 X
5 40 ≤ p < 50 2X


ต้องการนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปวงกลมได้มุมที่จุดศูนย์กลางของกลุ่ม 1 เป็น 80 องศา ถามว่านักเรียนที่ออมเงินได้ไม่น้อยกว่า 40 บาท ในหนึ่งสัปดาห์ มีจำนวนกี่คน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน