ป.6

แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB613103

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 24 มิ.ย. 59 เวลา 17:18 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

มีแตงโม 3 ขนาด ขนาดเล็ก 24 ผล ขนาดกลาง 32 ผล ขนาดใหญ่ 72 ผล นำมาจัดเป็นกอง กองละเท่า ๆ กันให้ได้มากที่สุดโดยไม่ปนขนาดกัน และไม่เหลือเศษ จะได้กองละกี่ผล และได้ทั้งหมดกี่กอง

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ลุงแดงปลูกมะนาวในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน 20 ต้น แต่ละต้นมีระยะห่างจากรั้วด้านละ 2 เมตร และระยะห่างระหว่างต้นเป็น 3 เมตรเท่ากัน โดยปลูกในด้านกว้างของที่ดินแถวละ 4 ต้นทุกแถว ที่ดินของลุงแดงมีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 3/30
คำถาม :


ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 36 เมตร ยาว 40 เมตร ทำถนนกว้าง 4 เมตร ล้อมรอบทั้ง 4 ด้านทับบนที่ดิน และพื้นที่ด้านกว้างทั้งสองด้านทำเป็นสวนหย่อมรูปครึ่งวงกลม ดังรูป พื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดปลูกหญ้าคิดเป็นกี่ตารางเมตร

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

สุดานำผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร โดยนำมาวางต่อกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กที่สุด จะได้ขนาดเท่าใด

ข้อที่ 5/30
คำถาม :จากรูป  =  =  =  และ  =  =  =  เส้นทแยงมุมคู่ใดบ้างตั้งฉากกัน

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

นำกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเดียวกัน 10 ใบ มาวางซ้อนกันได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร กล่องแต่ละใบมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้ ให้พิจารณาว่าเส้นคู่ใดบ้างที่ขนานกัน

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยกำหนดให้มุม กขค มีขนาด 138 องศา และ มุม ขคง มีขนาด 42 องศา ความยาวของด้าน กง และ ด้าน ขค เท่ากับ 5 เซนติเมตร รูปในข้อใดสร้างได้ถูกต้อง

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จากแบบรูปที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซียจากข้อมูลข้างต้นประเทศไทยได้เหรียญทองร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ที่ดินแปลงหนึ่งปลูกยางพาราไว้ 4/7 ของพื้นที่ทั้งหมด ปลูกผลไม้ 2/5 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่เหลือขุดบ่อเลี้ยงปลา 6 ไร่ ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ลวดเส้นหนึ่งยาว 72 เซนติเมตร นำมาตัดให้มีความยาวเท่าๆ กัน จำนวน 3 เส้น เพื่อดัดทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบแรกกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ใบที่สอง กว้างและยาวกว่าใบแรก ด้านละ 5 เซนติเมตร แต่มีความสูงเท่ากัน กล่องสองใบนี้มีความจุต่างกันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

สามเท่าของผลต่างระหว่างจำนวนหนึ่งกับ 30 มีค่าเท่ากับ 480 จำนวนนั้นเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 15/30
คำถาม :จากกราฟ เด็กหญิงอารี ได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบคัดเลือกครั้งนี้เท่ากับกี่คะแนน

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

มีแตงโม 3 ขนาด ขนาดเล็ก 24 ผล ขนาดกลาง 32 ผล ขนาดใหญ่ 72 ผล นำมาจัดเป็นกอง กองละเท่า ๆ กันให้ได้มากที่สุดโดยไม่ปนขนาดกัน และไม่เหลือเศษ จะได้กองละกี่ผล และได้ทั้งหมดกี่กอง

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ลุงแดงปลูกมะนาวในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวน 20 ต้น แต่ละต้นมีระยะห่างจากรั้วด้านละ 2 เมตร และระยะห่างระหว่างต้นเป็น 3 เมตรเท่ากัน โดยปลูกในด้านกว้างของที่ดินแถวละ 4 ต้นทุกแถว ที่ดินของลุงแดงมีขนาดเท่าใด

ข้อที่ 18/30
คำถาม :


ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 36 เมตร ยาว 40 เมตร ทำถนนกว้าง 4 เมตร ล้อมรอบทั้ง 4 ด้านทับบนที่ดิน และพื้นที่ด้านกว้างทั้งสองด้านทำเป็นสวนหย่อมรูปครึ่งวงกลม ดังรูป พื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดปลูกหญ้าคิดเป็นกี่ตารางเมตร

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

สุดานำผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร โดยนำมาวางต่อกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กที่สุด จะได้ขนาดเท่าใด

ข้อที่ 20/30
คำถาม :จากรูป  =  =  =  และ  =  =  =  เส้นทแยงมุมคู่ใดบ้างตั้งฉากกัน

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

นำกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเดียวกัน 10 ใบ มาวางซ้อนกันได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร กล่องแต่ละใบมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้ ให้พิจารณาว่าเส้นคู่ใดบ้างที่ขนานกัน

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยกำหนดให้มุม กขค มีขนาด 138 องศา และ มุม ขคง มีขนาด 42 องศา ความยาวของด้าน กง และ ด้าน ขค เท่ากับ 5 เซนติเมตร รูปในข้อใดสร้างได้ถูกต้อง

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จากแบบรูปที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซียจากข้อมูลข้างต้นประเทศไทยได้เหรียญทองร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ที่ดินแปลงหนึ่งปลูกยางพาราไว้ 4/7 ของพื้นที่ทั้งหมด ปลูกผลไม้ 2/5 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่เหลือขุดบ่อเลี้ยงปลา 6 ไร่ ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ลวดเส้นหนึ่งยาว 72 เซนติเมตร นำมาตัดให้มีความยาวเท่าๆ กัน จำนวน 3 เส้น เพื่อดัดทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบแรกกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ใบที่สอง กว้างและยาวกว่าใบแรก ด้านละ 5 เซนติเมตร แต่มีความสูงเท่ากัน กล่องสองใบนี้มีความจุต่างกันกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

สามเท่าของผลต่างระหว่างจำนวนหนึ่งกับ 30 มีค่าเท่ากับ 480 จำนวนนั้นเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 30/30
คำถาม :จากกราฟ เด็กหญิงอารี ได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบคัดเลือกครั้งนี้เท่ากับกี่คะแนน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน