ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612801

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 6 ต.ค. 58 เวลา 22:49 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พีระมิดในอารยธรรมอียิปต์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เรื่องใดเป็นหลักฐานประเภทตำนาน

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

รูปแบบใดเป็นสถาปัตยกรรมของยุโรปในสมัยกลาง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จักรวรรดิอินเดียได้รับอิทธิพลทางศิลปะด้านใดจากกรีกและเปอร์เซีย

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 เกี่ยวข้องกับพลังงานใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สงครามใดเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

หมอบรัดเลย์มีผลงานเผยแพร่วิทยาการตะวันตกในด้านใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง นอกจากข้าวแล้ว ยังประกอบด้วยสินค้าชนิดใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยขอให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเรื่องใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เหตุใดดินอินทรีย์จึงไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ใครใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิคาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
     1. สมศรีใช้ anemometer วัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้าน
     2. สมศักดิ์ใช้ barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน
     3. สมชายใช้ stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ
     4. สมหญิงใช้ planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พลังงานหมุนเวียนประเภทใดควรมีการพัฒนาในชนบทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การกระทำของใครส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     1. แต้มเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
     2. ตั้มทำไร่หมุนเวียนบนลาดเขา
     3. ต้อมช่วยเพื่อนบ้านสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยใกล้หมู่บ้าน
     4. ตุ้มใช้ทฤษฎีใหม่ในการจัดการพื้นที่ถือครองทางการเกษตร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับหลักการ recycle

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พีระมิดในอารยธรรมอียิปต์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เรื่องใดเป็นหลักฐานประเภทตำนาน

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

รูปแบบใดเป็นสถาปัตยกรรมของยุโรปในสมัยกลาง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จักรวรรดิอินเดียได้รับอิทธิพลทางศิลปะด้านใดจากกรีกและเปอร์เซีย

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 เกี่ยวข้องกับพลังงานใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สงครามใดเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

หมอบรัดเลย์มีผลงานเผยแพร่วิทยาการตะวันตกในด้านใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง นอกจากข้าวแล้ว ยังประกอบด้วยสินค้าชนิดใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยขอให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเรื่องใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เหตุใดดินอินทรีย์จึงไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ใครใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิคาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
     1. สมศรีใช้ anemometer วัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้าน
     2. สมศักดิ์ใช้ barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน
     3. สมชายใช้ stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ
     4. สมหญิงใช้ planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พลังงานหมุนเวียนประเภทใดควรมีการพัฒนาในชนบทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การกระทำของใครส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     1. แต้มเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
     2. ตั้มทำไร่หมุนเวียนบนลาดเขา
     3. ต้อมช่วยเพื่อนบ้านสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยใกล้หมู่บ้าน
     4. ตุ้มใช้ทฤษฎีใหม่ในการจัดการพื้นที่ถือครองทางการเกษตร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับหลักการ recycle

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน