ม.4

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB412509

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.4

สร้างเมื่อ

: 20 ก.พ. 58 เวลา 18:07 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เซต , ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล , แบบรูปและความสัมพันธ์

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ถ้า A = {1, 2, 3, 4, ...} และ B = {{1}, {2}, 6, 7, 8, ...} แล้ว A-B มีสมาชิกกี่ตัว

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

แผนภาพต่อไปนี้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

กำหนดให้ U, A, B และ A∩B มีจำนวนสมาชิก 100, 40, 25 และ 6 ตามลำดับ จำนวนสมาชิกของ A∪B ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

กำหนด A และ B เป็นเซตจำกัดโดยที่ A∪B มีสมาชิก 50 จำนวน เซต A มีสมาชิก 30 จำนวน และเซต B มีสมาชิก 25 จำนวน ถ้าเซต A และเซต B มีสมาชิกร่วมกัน จงหาจำนวนสมาชิกของ A∩B

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งมี 300 คน ชอบเรียนฟิสิกส์ 150 คน ชอบเรียนเคมี 200 คน และชอบเรียนทั้งฟิสิกส์ และเคมี 110 คน นักเรียนที่เรียนฟิสิกส์เพียงวิชาเดียวมีกี่คน

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

นักเรียนชั้นม.4 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมี 100 คน เล่นฟุตบอล 20 คน เล่นวอลเลย์บอล 15 คน ในจำนวนนี้เล่นทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอล 10 คน จำนวนนักเรียนที่ไม่เล่นกีฬาทั้งสองประเภทตรงกับข้อใด

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จากการสอบถามพนักงานหญิงของบริษัทแห่งหนึ่ง พบว่า มีผู้ดื่มนมหรือกาแฟเป็นประจำจำนวน 130 คน มีผู้ที่ดื่มนม 70 คน ดื่มกาแฟ 80 คน จงหาจำนวน พนักงานหญิงที่ดื่มทั้งนมและกาแฟ

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 39 คน เรียนวิชาภาษาไทย 36 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 29 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย 25 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา จงหาจำนวนคนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ในการสอบถามครอบครัว 1,000 ครัวเรือนเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้าน พบว่าแต่ละบ้านมีเครื่องใช้ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง
เตาไฟฟ้า เตารีด หรือ ตู้เย็น ปรากฏว่า
มีตู้เย็น
มีเตารีด
มีเตาไฟฟ้า
มีทั้งเตารีดและเตาไฟฟ้า
มีทั้งเตารีดและตู้เย็น
มีทั้งตู้เย็นและเตาไฟฟ้า
760  ครอบครัว
320  ครอบครัว
530  ครอบครัว
150  ครอบครัว
120  ครอบครัว
330  ครอบครัว
จงหาว่ามีกี่ครอบครัวทีมีเครื่องใช้ทั้งสามชนิด

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ลักษณะของการให้เหตุผลแบบอุปนัย

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

2, 4, 7, 11, x จงหาค่า x โดยใช้เหตุผลแบบอุปนัย

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

1, -2, -5, -8, x
จงหาค่า x โดยใช้เหตุผล แบบอุปนัย

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ตัวเลขถัดไปของ 5, 10, 20, 40, ... ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จำนวน 7 จำนวนเรียงกัน 2, 5, 10, 17, 26, b, 50 แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ถ้า A = {1, 2, 3, 4, ...} และ B = {{1}, {2}, 6, 7, 8, ...} แล้ว A-B มีสมาชิกกี่ตัว

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

แผนภาพต่อไปนี้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

กำหนดให้ U, A, B และ A∩B มีจำนวนสมาชิก 100, 40, 25 และ 6 ตามลำดับ จำนวนสมาชิกของ A∪B ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

กำหนด A และ B เป็นเซตจำกัดโดยที่ A∪B มีสมาชิก 50 จำนวน เซต A มีสมาชิก 30 จำนวน และเซต B มีสมาชิก 25 จำนวน ถ้าเซต A และเซต B มีสมาชิกร่วมกัน จงหาจำนวนสมาชิกของ A∩B

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งมี 300 คน ชอบเรียนฟิสิกส์ 150 คน ชอบเรียนเคมี 200 คน และชอบเรียนทั้งฟิสิกส์ และเคมี 110 คน นักเรียนที่เรียนฟิสิกส์เพียงวิชาเดียวมีกี่คน

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

นักเรียนชั้นม.4 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมี 100 คน เล่นฟุตบอล 20 คน เล่นวอลเลย์บอล 15 คน ในจำนวนนี้เล่นทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอล 10 คน จำนวนนักเรียนที่ไม่เล่นกีฬาทั้งสองประเภทตรงกับข้อใด

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จากการสอบถามพนักงานหญิงของบริษัทแห่งหนึ่ง พบว่า มีผู้ดื่มนมหรือกาแฟเป็นประจำจำนวน 130 คน มีผู้ที่ดื่มนม 70 คน ดื่มกาแฟ 80 คน จงหาจำนวน พนักงานหญิงที่ดื่มทั้งนมและกาแฟ

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จากการสอบถามนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 150 คน เกี่ยวกับการเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า 51 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 39 คน เรียนวิชาภาษาไทย 36 คน เรียนวิชาฟิสิกส์ 29 คน เรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย 25 คน เรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 18 คน เรียนทั้งวิชาภาษาไทยและฟิสิกส์ 10 คน เรียนทั้งสามวิชา จงหาจำนวนคนที่ไม่เรียนพิเศษทั้งสามวิชา

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ในการสอบถามครอบครัว 1,000 ครัวเรือนเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้าน พบว่าแต่ละบ้านมีเครื่องใช้ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่าง
เตาไฟฟ้า เตารีด หรือ ตู้เย็น ปรากฏว่า
มีตู้เย็น
มีเตารีด
มีเตาไฟฟ้า
มีทั้งเตารีดและเตาไฟฟ้า
มีทั้งเตารีดและตู้เย็น
มีทั้งตู้เย็นและเตาไฟฟ้า
760  ครอบครัว
320  ครอบครัว
530  ครอบครัว
150  ครอบครัว
120  ครอบครัว
330  ครอบครัว
จงหาว่ามีกี่ครอบครัวทีมีเครื่องใช้ทั้งสามชนิด

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ลักษณะของการให้เหตุผลแบบอุปนัย

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

2, 4, 7, 11, x จงหาค่า x โดยใช้เหตุผลแบบอุปนัย

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

1, -2, -5, -8, x
จงหาค่า x โดยใช้เหตุผล แบบอุปนัย

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ตัวเลขถัดไปของ 5, 10, 20, 40, ... ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จำนวน 7 จำนวนเรียงกัน 2, 5, 10, 17, 26, b, 50 แล้ว b มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน