ป.6

แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB611384

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 30 ม.ค. 57 เวลา 15:05 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ดารณีและลลิตานัดทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ดารณีมาถึงร้านอาหารก่อนเที่ยง 12 นาที ลลิตามาถึงร้านอาหาร เวลา 12.12 น.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

มีคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่มีความเชื่อว่า เลข 13 เป็นเลขนำโชค คนกลุ่มนี้จะแบ่ง 1 ปี เป็น 13 เดือน เดือนละ 20 วัน อยากทราบว่า จำนวนวันใน 1 ปี ของคนกลุ่มนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนวันใน 1 ปี ของคนทั่วไปอยู่เท่าไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ในข้อใดมากกว่า 20,000 แต่น้อยกว่า 100,000

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

มังคุดหนัก 456 กิโลกรัม มะม่วงหนัก 2 เท่าของมังคุด น้อยหน่าหนักเป็นครึ่งหนึ่งของมะม่วง น้อยหน่าหนักกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คุณย่ามีเงินอยู่ 9,000 บาท เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละเท่าๆ กัน คุณย่ายังเหลือเงินอีก 4,000 บาท อยากทราบว่าหลานได้รับเงินคนละเท่าไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ห่วงยางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร นำมาวางเรียนต่อกันเป็นแถวยาวได้ระยะทาง 40 เมตร ต้องใช้ห่วงยางทั้งหมดกี่ห่วง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ที่นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 48 วา มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 18 วา ที่นาแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวา

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร ต้องการติดผ้าลูกไม้รอบชายผ้าทั้งหมดต้องใช้ผ้าลูกไม้ยาวกี่เมตร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

มีลวดยาว 5 เมตร ต้องการขดลวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ที่สุด จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดเส้นรอบรูปได้ยาว 280 เซนติเมตร ผ้าผืนนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

มีลังไม้ 3 ใบ ดังนี้
     ใบที่ 1 มีขนาด 15 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร
     ใบที่ 2 มีขนาด 14 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 4 เซนติเมตร
     ใบที่ 3 มีขนาด 10 เซนติเมตร × 18 เซนติเมตร × 30 เซนติเมตร
ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ปีบใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นปีบ 625 ตารางเซนติเมตร และสูง 48 เซนติเมตร ปีบใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดด้านในได้ยาว 50 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร ต้องการใส่น้ำครึ่งตู้จะได้น้ำกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐานสั้นกว่าด้านอื่นอยู่ 3 เซนติเมตร ถ้าเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมยาว 39 เซนติเมตร แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมยาวเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

แผ่นอิฐรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีพื้นที่ 300 ตารางเซนติเมตร แผ่นอิฐยาว 25 เซนติเมตร แผ่นอิฐกว้างกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ขนมปังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร นำมาตัดเป็นแผ่น 12 แผ่นเท่าๆ กัน ขนมปังแต่ละแผ่นมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำ

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

2/3 > ½, ½ > ¼ ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

“นิคมมีที่ดิน 8 แปลง แต่ละแปลงมีพื้นที่ ½ ไร่” จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

6.56 กับ 7.05 เลขโดด 5 ของทศนิยมตัวแรกกับทศนิยมตัวหลังต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ดารณีและลลิตานัดทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ดารณีมาถึงร้านอาหารก่อนเที่ยง 12 นาที ลลิตามาถึงร้านอาหาร เวลา 12.12 น.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

มีคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่มีความเชื่อว่า เลข 13 เป็นเลขนำโชค คนกลุ่มนี้จะแบ่ง 1 ปี เป็น 13 เดือน เดือนละ 20 วัน อยากทราบว่า จำนวนวันใน 1 ปี ของคนกลุ่มนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนวันใน 1 ปี ของคนทั่วไปอยู่เท่าไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ในข้อใดมากกว่า 20,000 แต่น้อยกว่า 100,000

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

มังคุดหนัก 456 กิโลกรัม มะม่วงหนัก 2 เท่าของมังคุด น้อยหน่าหนักเป็นครึ่งหนึ่งของมะม่วง น้อยหน่าหนักกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คุณย่ามีเงินอยู่ 9,000 บาท เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละเท่าๆ กัน คุณย่ายังเหลือเงินอีก 4,000 บาท อยากทราบว่าหลานได้รับเงินคนละเท่าไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ห่วงยางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร นำมาวางเรียนต่อกันเป็นแถวยาวได้ระยะทาง 40 เมตร ต้องใช้ห่วงยางทั้งหมดกี่ห่วง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ที่นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 48 วา มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 18 วา ที่นาแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวา

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร ต้องการติดผ้าลูกไม้รอบชายผ้าทั้งหมดต้องใช้ผ้าลูกไม้ยาวกี่เมตร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

มีลวดยาว 5 เมตร ต้องการขดลวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ที่สุด จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดเส้นรอบรูปได้ยาว 280 เซนติเมตร ผ้าผืนนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

มีลังไม้ 3 ใบ ดังนี้
     ใบที่ 1 มีขนาด 15 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร
     ใบที่ 2 มีขนาด 14 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 4 เซนติเมตร
     ใบที่ 3 มีขนาด 10 เซนติเมตร × 18 เซนติเมตร × 30 เซนติเมตร
ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ปีบใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นปีบ 625 ตารางเซนติเมตร และสูง 48 เซนติเมตร ปีบใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดด้านในได้ยาว 50 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร ต้องการใส่น้ำครึ่งตู้จะได้น้ำกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐานสั้นกว่าด้านอื่นอยู่ 3 เซนติเมตร ถ้าเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมยาว 39 เซนติเมตร แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมยาวเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

แผ่นอิฐรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีพื้นที่ 300 ตารางเซนติเมตร แผ่นอิฐยาว 25 เซนติเมตร แผ่นอิฐกว้างกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ขนมปังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร นำมาตัดเป็นแผ่น 12 แผ่นเท่าๆ กัน ขนมปังแต่ละแผ่นมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำ

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

2/3 > ½, ½ > ¼ ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

“นิคมมีที่ดิน 8 แปลง แต่ละแปลงมีพื้นที่ ½ ไร่” จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

6.56 กับ 7.05 เลขโดด 5 ของทศนิยมตัวแรกกับทศนิยมตัวหลังต่างกันเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน