ม.6

ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610441

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 30 ส.ค. 56 เวลา 14:22 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ค่าของ x ที่สอดคล้องกับสมการที่กำหนดให้เป็นสับเซตในข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เซต { x ∈ I | (1/2 + x)(10 - x) > 0} มีจำนวนสมาชิกเท่าใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ในการโยนเหรียญ 3 เหรียญ พร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะออกหน้าเดียวกันเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากข้อมูล 916, 911, 913, 920, 917, 913 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้า n(A×B) = 12 และ A = {1, 2, 3} แล้ว n(B)+n(A) มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

นาย ก, ข และ ค จะขึ้นลิฟต์ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตัว จำนวนวิธีที่นาย ก และ นาย ข ขึ้นด้วยกัน แต่นาย ค ขึ้นคนเดียวมีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จุด A(x, 7) และจุด B(1, -3) มีความชันเส้นตรงที่ผ่าน จุด A, B เป็น 2/3 จงหาค่า x

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ลำดับในข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิต

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ x^2 ≤ 4 คือเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตคำตอบของสมการ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

นิเสธของประพจน์ p → q คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

r เป็นความสัมพันธ์ใน R ตามที่โจทย์กำหนดให้ โดเมนและเรนจ์ของ R ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้า tanθ = 4/3 และ sinθ < 0 แล้ว secθ มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ถ้า sin(2π - θ) - sin(π - θ) = 1 แล้ว ข้อใดคือค่า cos^2 θ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC ยาว 18 นิ้ว มุม B = 30° และมุม C = 60° แล้ว ด้าน AC ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามัธยมฐานไม่เท่ากับฐานนิยม

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

กำหนดให้ x1 , x2 , x3 , x4 , x5 และ x6 คือ 3 , 4 , 6 , 13 , 8 และ 2 ตามลำดับ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ถ้าค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลเปลี่ยนไป ค่าสถิติใดของข้อมูลชุดนั้นต้องเปลี่ยนตามแน่นอน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ค่าของ x ที่สอดคล้องกับสมการที่กำหนดให้เป็นสับเซตในข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เซต { x ∈ I | (1/2 + x)(10 - x) > 0} มีจำนวนสมาชิกเท่าใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ในการโยนเหรียญ 3 เหรียญ พร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะออกหน้าเดียวกันเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากข้อมูล 916, 911, 913, 920, 917, 913 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้า n(A×B) = 12 และ A = {1, 2, 3} แล้ว n(B)+n(A) มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

นาย ก, ข และ ค จะขึ้นลิฟต์ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตัว จำนวนวิธีที่นาย ก และ นาย ข ขึ้นด้วยกัน แต่นาย ค ขึ้นคนเดียวมีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จุด A(x, 7) และจุด B(1, -3) มีความชันเส้นตรงที่ผ่าน จุด A, B เป็น 2/3 จงหาค่า x

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ลำดับในข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิต

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ x^2 ≤ 4 คือเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตคำตอบของสมการ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

นิเสธของประพจน์ p → q คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

r เป็นความสัมพันธ์ใน R ตามที่โจทย์กำหนดให้ โดเมนและเรนจ์ของ R ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้า tanθ = 4/3 และ sinθ < 0 แล้ว secθ มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ถ้า sin(2π - θ) - sin(π - θ) = 1 แล้ว ข้อใดคือค่า cos^2 θ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC ยาว 18 นิ้ว มุม B = 30° และมุม C = 60° แล้ว ด้าน AC ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ชุดข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามัธยมฐานไม่เท่ากับฐานนิยม

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

กำหนดให้ x1 , x2 , x3 , x4 , x5 และ x6 คือ 3 , 4 , 6 , 13 , 8 และ 2 ตามลำดับ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ถ้าค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลเปลี่ยนไป ค่าสถิติใดของข้อมูลชุดนั้นต้องเปลี่ยนตามแน่นอน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน