ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610410

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 22 ส.ค. 56 เวลา 15:42 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/28
คำถาม :

กำหนดให้ A = [1, 2, 3], B = {1, 2, 4} และ P(X) แทนเพาเวอร์เซตของเซต X พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. {1, 2] ∈ P (A ∩ B) ข. P(A – B) = P(A) – P(B) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

ในการสอบถามความเห็นของผู้ชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ 2 ช่อง คือ ช่อง A และช่อง B โดยให้ตอบว่า ชอบหรือไม่ชอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามีผู้ตอบว่า ชอบช่อง A 60 เปอร์เซ็นต์ ชอบช่อง 55 เปอร์เซ็นต์ และชอบทั้งสองช่อง 40 เปอร์เซ็นต์ แล้วผู้ชมที่ไม่ชอบรายการข่าวของทั้งสองช่องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

พิจารณาประพจน์ต่อไปนี้ ก. p → q ข. p ∨ (~q) ค. p → (p ∧ q) ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

ถ้าประพจน์ p → q และประพจน์ p ↔ (~q) มีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่ แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

กำหนดให้ เอกภพสัมพัทธ์คือ เซตของจำนวนเต็ม ถ้า A = {x | |x-3| < 2} B = {x | (1+x)(3 – x) ≤ 0} แล้ว A ∩ B' คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

ให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ ||4x-1| + 3| = 10 ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

กำหนดให้ A = [-4, 4], B = [0, 4] พิจารณาความสัมพันธ์ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = 2x + 3 และ g(x) = 2x ถ้า h เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สของ f แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

เมื่อ x ≠ 0 แล้ว f(-3) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

กำหนดให้ y1 = sin x และ y2 = cos x เมื่อ x ∈ [0, 2π] ช่วงในข้อใดต่อไปนี้ที่ทำให้ y1 < 0 และ y2 < 0 ตลอดช่วง

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบของสมการ 2 cos θ + 1 = sec θ เมื่อ 0 ≤ θ ≤ π คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

กำหนดให้ A เป็นจุดยอดของพาราโบลา y^2 = 12x ซึ่งเส้นไดเรกตริกซ์ตัดแกน X ที่จุด B และให้ C เป็นจุดบนเส้นใดเรกตริกซ์ที่ทำให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 9 ตารางหน่วย ในรูปสามเหลี่ยม ABC จะได้ว่า cot C มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

สมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (-2, 3) และสัมผัสกับเส้นตรง 2x + 3y – 4 = 0 คือ สมการในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

กำหนดให้ A = [1, 2, 3], B = {1, 2, 4} และ P(X) แทนเพาเวอร์เซตของเซต X พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. {1, 2] ∈ P (A ∩ B) ข. P(A – B) = P(A) – P(B) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

ในการสอบถามความเห็นของผู้ชมรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ 2 ช่อง คือ ช่อง A และช่อง B โดยให้ตอบว่า ชอบหรือไม่ชอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามีผู้ตอบว่า ชอบช่อง A 60 เปอร์เซ็นต์ ชอบช่อง 55 เปอร์เซ็นต์ และชอบทั้งสองช่อง 40 เปอร์เซ็นต์ แล้วผู้ชมที่ไม่ชอบรายการข่าวของทั้งสองช่องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

พิจารณาประพจน์ต่อไปนี้ ก. p → q ข. p ∨ (~q) ค. p → (p ∧ q) ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

ถ้าประพจน์ p → q และประพจน์ p ↔ (~q) มีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่ แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

กำหนดให้ เอกภพสัมพัทธ์คือ เซตของจำนวนเต็ม ถ้า A = {x | |x-3| < 2} B = {x | (1+x)(3 – x) ≤ 0} แล้ว A ∩ B' คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

ให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ ||4x-1| + 3| = 10 ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

กำหนดให้ A = [-4, 4], B = [0, 4] พิจารณาความสัมพันธ์ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = 2x + 3 และ g(x) = 2x ถ้า h เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สของ f แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

เมื่อ x ≠ 0 แล้ว f(-3) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

กำหนดให้ y1 = sin x และ y2 = cos x เมื่อ x ∈ [0, 2π] ช่วงในข้อใดต่อไปนี้ที่ทำให้ y1 < 0 และ y2 < 0 ตลอดช่วง

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบของสมการ 2 cos θ + 1 = sec θ เมื่อ 0 ≤ θ ≤ π คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

กำหนดให้ A เป็นจุดยอดของพาราโบลา y^2 = 12x ซึ่งเส้นไดเรกตริกซ์ตัดแกน X ที่จุด B และให้ C เป็นจุดบนเส้นใดเรกตริกซ์ที่ทำให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 9 ตารางหน่วย ในรูปสามเหลี่ยม ABC จะได้ว่า cot C มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

สมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (-2, 3) และสัมผัสกับเส้นตรง 2x + 3y – 4 = 0 คือ สมการในข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน