Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
ดาวน์โหลด ฟรี หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร
ขอเชิญดาวน์โหลด ฟรี หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร
Contents of the week
264
Contents
11
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
บทความ
ผลการค้นหา 264 บทความ Last | Most View
ก่อนถึงปีใหม่ ให้สกัดความเลว โดย หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตตุสโก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตตุสโก พระธรรมเทศนา ก่อนถึงปีใหม่ ให้สกัดความเลว แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ พวกเราควรจะปรับปรุง กาย วาจา ใจ ของเราให้ใหม่ ข้าพเจ้าจะสกัดสิ่งที่มันเลวออก จะให้มีแต่สิ่งที่ดีขึ้น ให้พวกเราตั้งใจอย่างนั้
แง่คิดเลี้ยงดูลูก - ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ อย่างไรจึงเจริญทั้งสองฝ่าย สรุปธรรมจากเทศนาคำสอนของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
คำสอนของพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พ่อ-แม่-ลูก ท่านโปรดจำอาตมาไว้ คนแก่ว้าเหว่ ปู่ย่าตายายที่แก่แล้ว ว้าเหว่ตลอดชาติ ลูกไม่มาหา หลานไม่มาสู่ พ่อแม่ก็หมดกำลังใจ พอเห็นลูกมาหา หลาน
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดิมชื่อ เด็กชาย มั่น แก่นแก้ว บิดามารดาชื่อ นายคำด้วง-นางจันทร์ แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจี