Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 235 บทความ Last | Most View
การรักษาศีล 5 โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
การรักษาศีล 5 โดยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
รวมคำสอนลึกซึ้ง ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากบูรพาจารย์ศิษยานุศิษย์ ตอน 2
รวมคำสอนลึกซึ้ง ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากศิษยานุศิษย์ ตอน 2
รวมคำสอนลึกซึ้ง ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากบูรพาจารย์ศิษยานุศิษย์ ตอน 1
รวมคำสอน ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากศิษยานุศิษย์ ตอน 1