ค้นหาข้อสอบ
ข้อสอบภาษาไทย ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA003039 แบบทดสอบภาษาไทย ป.1- ป.3อ่านสระ อา 20 ประถมต้น 82.2K
THPA003043 ภาษาไทย ป.1-ป.3 ทดสอบความเข้าสระในภาษาไทยชุดที่ 1 20 ประถมต้น 118.5K
THPA003298 ภาษาไทย ป.1-ป.3 อักษรไทย 5 ประถมต้น 149.3K
THPA009915 ฝึกอ่านตอบ 5 ประถมต้น 26
THPA010641 ภาษาไทย ป.1 - ป.3 มาตราตัวสะกด 14 ประถมต้น 79.7K
THPA011309 ภาษาไทย ป.1-ป.3 คำใดเขียนผิด 5 ประถมต้น 83.9K
THPA011397 ข้อสอบภาษาไทยประถมต้น 5 ประถมต้น 71.7K
THPA011911 ภาษาไทย ป.1 - ป.3 ข้อใดใช้คำถูก 5 ประถมต้น 31.6K
THPA012586 ภาษาไทย ป.1-ป.3 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 22.5K
THPA100047 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 32 20 ป.1 99.4K
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
KA003268 บวกเลขง่ายๆ 1 ปฐมวัย 90.2K
MAKA010932 คณิตคิดสนุก 21 ปฐมวัย 29
KA011109 คณิตคิดหรรษา 1 5 ปฐมวัย 14.5K
MAKA011366 1+1=? (sanee) 5 ปฐมวัย 16
MAKA011398 คณิตคิดเร็ว 10 ปฐมวัย 19K
MAKA011725 คณิตคิดง่าย 20 ปฐมวัย 9.4K
MAKA011741 คณิตคิดง่ายๆ 20 ปฐมวัย 8.5K
MAKA011940 บวกสนุก 20 ปฐมวัย 10.2K
MAKA012194 เลยคณิตคิดง่ายๆ 11 ปฐมวัย 51
MAKA012242 1-10 5 ปฐมวัย 32
ข้อสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPA003225 ดาราศาสตร์ 5 ประถมต้น 63.1K
SCPA003615 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 12 ประถมต้น 66
SCPA004216 วิทย์ 5 ประถมต้น 76
SCPA006832 ความรู้รอบตัว 15 ประถมต้น 37
SCPA008506 ดาวในจักวาล 5 ประถมต้น 39
SCPA008917 ระบบสุยิระจักวาล 5 ประถมต้น 83
SCPA010075 วิทย์ ป.1 ชุดที่ 1 5 ประถมต้น 49.9K
SCPA010551 รู้รอบตัว 5 ประถมต้น 30
SCPA011071 ความรู้วิทย์พื้นฐานสำหรับน้องๆ 5 ประถมต้น 27K
SCPA011187 วิทย์ทั่วไป 5 ประถมต้น 38.1K
ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA100102 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 14 20 ป.1 109.6K
SOPA100329 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 8 20 ป.1 9.9K
SOPA100332 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 4 20 ป.1 13K
SOPA100334 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 9 20 ป.1 9.3K
SOPA100369 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 10 20 ป.1 8.6K
SOPA100374 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 11 20 ป.1 8K
SOPA100379 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 12 20 ป.1 10.4K
SOPA100382 ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 13 20 ป.1 12.6K
SOPA100819 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 1 20 ป.1 103.5K
SOPA100820 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 2 20 ป.1 21.8K
ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA003624 การว่ายน้ำ 6 ประถมต้น 306
HEPA010065 ประโยชน์ของอาหาร 5 ประถมต้น 53
HEPA011742 สุขศึกษา - พลศึกษา ♥ ☻ ☺ ♦ ♣ ♠ 5 ประถมต้น 1K
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) 15 ป.1 26.8K
HEPA100337 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุด 1 10 ป.1 17.1K
HEPA100339 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 2 10 ป.1 10.2K
HEPA100341 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 3 10 ป.1 6.7K
HEPA100344 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 4 10 ป.1 7.3K
HEPA100345 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 5 10 ป.1 9.7K
HEPA100716 แนวข้อสอบพลศึกษา 16 ป.1 51.7K
ข้อสอบศิลปะ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPA02399 ศิลปะ ป.1 - ป.3 เพลง 1 ประถมต้น 48.4K
ARPA02519 ศิลปะ ป.1-ป.3 สี 2 ประถมต้น 56.4K
ARPA010124 ทัศนศิลป์ 5 ประถมต้น 39.9K
ARPA010982 สีต่างๆ 5 ประถมต้น 36.4K
ARPA100149 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่1 10 ป.1 21.1K
ARPA100151 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่2 9 ป.1 7.9K
ARPA100154 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่3 7 ป.1 8K
ARPA100190 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่4 17 ป.1 34.2K
ARPA100192 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่5 19 ป.1 8.4K
ARPA100196 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่6 20 ป.1 11.3K
ข้อสอบการงานอาชีพ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPA007550 ความรู้ทั่วไป 5 ประถมต้น 112
TEPA011189 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.1-3 อาชีพ 6 ประถมต้น 31K
TEPA100122 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่1 15 ป.1 61K
TEPA100125 วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1 5 ป.1 87.1K
TEPA100407 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่2 20 ป.1 15.7K
TEPA100409 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่3 19 ป.1 12.8K
TEPA100412 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่4 20 ป.1 12K
TEPA100415 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่5 18 ป.1 13.2K
TEPA100512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 5 ป.1 7.3K
TEPA101162 งานบ้าน ป.1 ชุดที่1 14 ป.1 20.7K
ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAKA011650 ภาษาอังกฤษ อ.1-อ.3 animals 5 ปฐมวัย 15.4K
LAPA02483 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 iec inter english 3 ประถมต้น 28.4K
LAPA003275 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 vocabulary 3 ประถมต้น 46.3K
LAPA003303 ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 คำศัพท์ คำแปล 10 ประถมต้น 73.1K
LAPA006571 แปลภาษา 5 ประถมต้น 43
LAPA007975 ศัพท์ง่ายๆ 8 ประถมต้น 51
LAPA008024 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 20 ประถมต้น 456
LAPA008290 English plus with Maths 5 ประถมต้น 54
LAPA008381 animals 10 ประถมต้น 90
LAPA008840 คำศัพท์เกี่ยวกับการพบปะและการืทักทาย 20 ประถมต้น 74