ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 851 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB613580 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 40 ม.6 10.7K
SCMA313575 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 40 ม.3 21K
SCPB613572 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 26 ป.6 57K
SCMA013564 วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม.ต้น ชุด 2 โดย อ.พรเทพ ทองตั้ง 30 มัธยมต้น 6.4K
SCMA013563 วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม.ต้น ชุด 1 โดย อ.พรเทพ ทองตั้ง 30 มัธยมต้น 4.4K
SCPB613559 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 32 ป.6 23.8K
SCPB613558 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 32 ป.6 8K
SCPB613557 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 32 ป.6 15.9K
SCMB613556 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 3 58 ม.6 2.8K
SCMA313555 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 45 ม.3 202
MB613550 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2 58 ม.6 29.8K
SCMA313549 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 45 ม.3 60.8K
SCMA313545 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2561 39 ม.3 34.1K
SCPB613543 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 30 ป.6 115.8K
SCMB613539 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 50 ม.6 14.4K
SCMA313531 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 45 ม.3 60.1K
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 30.4K
SCPB013514 CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 30.8K
SCMA313348 ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.3 34.8K
SCMA313343 ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 73.6K
SCMB613322 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 4 20 ม.6 31.3K
SCPB613321 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 16 ป.6 168.4K
SCPB613320 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ป.6 84.3K
SCMB613319 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 3 20 ม.6 8.1K
SCMB613316 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 8.4K