ค้นหาข้อสอบ
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA100279 เซลล์ 15 ม.1 59.3K
SCMA103634 เซลล์ 5 ม.1 157
SCMA103695 เซลล์ 5 ม.1 165
SCMA103709 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 5 ม.1 153
SCMA003951 ความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ 5 มัธยมต้น 110
SCMA104026 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 10 ม.1 144
SCMA104027 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 10 ม.1 319
SCMB004396 แบบทดสอบวัดความรอบรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 20 มัธยมปลาย 103
SCMA105051 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 10 ม.1 102
SCMA105055 รวม ม.1 กล้องจุลทรรศ์ + เซลล์ + ดอกไม้ + การลำเลียง 20 ม.1 151