Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ครูสายการสอน..อยากเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องทำอย่างไร

Posted By Plook Teacher | 28 ก.พ. 60
34,754 Views

  Favorite

คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณครูคนหนึ่งที่ทำหน้าที่สอนนักเรียนในห้องเรียนจะก้าวเข้าสู่การเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา เพราะไม่ใช่แค่จะมีใจรักในการที่จะปลูกฝังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก ๆ แล้ว คุณครูต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารอีกด้วย วันนี้เราจึงได้ลำดับเส้นทางการที่ครูสายการสอน จะเปลี่ยนมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาฝากกันค่ะ จะเริ่มต้นที่อะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะ

 

โดยมีลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเป็นครูผู้ช่วยให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้

ขั้นที่ 1 : เรียนหลักสูตรทางการศึกษา 5 ปี + สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขั้นที่ 2 : ครูผู้ช่วย ต้องผ่านช่วงทดลองงาน 2 ปี 
ขั้นที่ 3 : ครู ค.ศ. 1 (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 6) เมื่อผ่านช่วงทดลองงาน 2 ปีจะได้เลื่อนขึ้นมาที่ ครู ค.ศ.1
ขั้นที่ 4 : ครู ค.ศ. 2 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูที่ต้องการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาจะสามารถเริ่มย้ายได้ที่ตำแหน่งนี้ เพราะสามารถย้ายได้ไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ

 

โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          1.ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30
          3. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
          4. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
                    - รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
                    - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                    - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                    - เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    - ศึกษานิเทศก์ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วยหรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
                    - บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
                    - ครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ
                    - ตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดังนี้
                              ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหรือเคยมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ
                              ข. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยไม่มีเงื่อนไขระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

 

ขั้นที่ 5 : ครูที่ต้องการสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยครูที่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด

ขั้นที่ 6 : สมัครสอบตามกำหนดการที่ประกาศเปิดรับสมัครโดยมีสัดส่วนการให้คณะในการสอบ ดังนี้

          หลักสูตร

                    กลุ่มทั่วไป (คะแนน 350 คะแนน)

                    ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (250 คะแนน)
                          1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
                          2. สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)
                          3. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100 คะแนน)

                    ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
                          1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
                          2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

                    กลุ่มประสบการณ์ (คะแนน 300 คะแนน)

                    ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (150 คะแนน)
                          1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
                          2. สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)
                          3. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (50 คะแนน)

                    ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (150 คะแนน)
                          1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
                          2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

 

คุณครูท่านไหนอยากเปลี่ยนสายงานลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละปีที่เปิดรับสมัคร ครูที่ต้องการเปลี่ยนสายงานควรศึกษาหลักเกณฑ์ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะสมัครนะคะ

 

เรียบเรียงโดย : พิมพ์ชนก แพงสร้อย

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 127 Followers
  • Follow