Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning

Posted By Plook Teacher | 28 ก.ย. 60
36,161 Views

  Favorite

 

การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผน แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ หรือเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูปรับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการคัดเลือกผลงานของครูที่จัดแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning ให้ได้รับรางวัลและเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่สวยการเรียนรู้

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 127 Followers
  • Follow